Sökning: "intersektionalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 398 uppsatser innehållade ordet intersektionalitet.

 1. 1. Välkommen till blocket.se/bostad... om du är rökfri, djurfri och inte har betalningsanmärkningar. En studie av representationer på den privata hyresmarknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Annika Bergstrand; [2017-06-07]
  Nyckelord :representation; intersektionalitet; diskurs; kapital; hyreslägenheter; annonser;

  Sammanfattning : This study focuses on the ads where individuals rent apartments on blocket.se/bostad. The aim is to examine the representations from an intersectional perspective. LÄS MER

 2. 2. Att planera en stad för fler. En diskursanalys av Göteborgs stads arbete för inkluderande stadsbyggnad

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Kerstin Säthil; [2017-01-27]
  Nyckelord :offentlig förvaltning; stadsplanering; genusvetenskap; queerteori; intersektionalitet; normkritik; genusgeografi; kulturgeografi;

  Sammanfattning : Utifrån en teoretisk ram hämtad från genusvetenskapen, intersektionaliteten, queerteorin och genusgeografin analyseras i denna uppsats två av Göteborgs stads ledande dokument för stadsbyggnadskontorets arbete med en socialt hållbar, jämlikt byggd stad. Sedan tidigare saknas forskning på området utifrån en bredare maktanalys än enskilda kategorier som kön eller sexualitet. LÄS MER

 3. 3. Annonseringsplats: Inte en plats för alla – en intersektionell studie av annonsmaterial i tidningen VeckoRevyn

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Filippa Sylvander; Fanny Lindén; Rebecka Johansson; [2017]
  Nyckelord :Nyckelord: intersektionalitet; representation; mångfald; VeckoRevyn; annonsmaterial; General Works;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker om en förändring har skett av representation och mångfald i VeckoRevyns annonser mellan år 2000 och 2016. Analysen är huvudsakligen baserad på feministisk teori och dagordningsteorin, och utgår från ett intersektionellt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Jämställt bemötande? : En observationsstudie om betydelsen av kundens kön för service på en statlig myndighet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Susann Albertsson; [2017]
  Nyckelord :Bemötande; jämställdhet; kön; genus; etnicitet; intersektionalitet; myndighet; organisation; observationer; observationsschema;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i teorier om genus och likabehandling kan det vara viktigt att studera skillnader i hur vi bemöter varandra utifrån kön. Forskning beskriver hur bemötande utifrån kön ofta verkar i det omedvetna och att det kan skapa skilda förutsättningar för individen. LÄS MER

 5. 5. "Att vara trans är som att vara ingenstans" : En transfeministisk studie av attityder kring transkvinnor inom tjejjourer i Sverige

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Linn Moen; [2017]
  Nyckelord :trans; feminism; tjejjour; kvinnojour; intersektionalitet; inkludering;

  Sammanfattning : The debate and research on trans in feminist studies has increased in recent years. While it is still a minor discussion in comparison to other topics in the field, it demonstrates the importance of the subject. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet intersektionalitet.

Din email-adress: