Sökning: "lower"

Visar resultat 1 - 5 av 7696 uppsatser innehållade ordet lower.

 1. 1. MEDBORGARDIALOG- ETT SÄTT ATT SKAPA ACCEPTANS FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD? En statistisk studie av 42 svenska vägprojekt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Petersson; [2017-12-14]
  Nyckelord :public participation; deliberation; procedural fairness; decision acceptance; road constructions; Swedish Transport Administration;

  Sammanfattning : Infrastructure projects sometimes tend to generate protests among the public at a stage when opportunities to affect the implementation of them no longer exists. Considering the costs this creates, both in terms of economic losses and decreasing political trust, it is relevant to examine which factors that can create decision acceptance and legitimacy for infrastructure projects. LÄS MER

 2. 2. LARGE-SCALE COLLECTIVE ACTION OVER WILDLIFE AND NATURAL RESOURCES. Prospects in reaching compliance with conservation rules by resource users: The Case of Kavango Zambezi Conservation Area

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Linell; [2017-11-30]
  Nyckelord :large-scale collective action; compliance with conservation rules; natural resource management; poaching; transboundary; conservation; Southern Africa;

  Sammanfattning : Many of today’s global environmental problems could be mitigated through large-scalecollective action between different actors. Still, most theoretical assumptions on how collectiveaction can be reached over natural resources is based on empirical work within small- tomedium scale common-pool-resources. LÄS MER

 3. 3. Genusmedveten skola - verklighet eller utopi? En studie av lärares erfarenheter av genusarbete i grundskolans tidigare åldrar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Fanny Olander; [2017-11-10]
  Nyckelord :genus; skola; lärare; genusmedvetenhet; genuspraktik; genuspedagogik; lågstadiet;

  Sammanfattning : Jämställdhet mellan könen har länge varit ett omdiskuterat ämne i samhällsdebatten. Till skillnad från det tillskrivna könet vid födseln är genus en social konstruktion av könet som i takt med samhällsstrukturer formar attribut för kvinnan och mannen. Dessa strukturer existerar även i skolans värld. LÄS MER

 4. 4. Du kan aldrig ana vad som hände sen! En kvantitativ innehållsanalys av klickrubriker som ett exempel på kommersialiseringen av nyhetsmedia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elsa Kinnerfors; Amanda Lindgren; [2017-10-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractThe purpose of this study was to investigate clickbaits as an example of how traditional news media is being commercialized through the movement to online news. The online media demands a more frequently updated material, which results in challenges for the news producers. LÄS MER

 5. 5. Imiterad demokrati En kvalitativ innehållsanalys av två kultursidors gestaltning av Ryssland

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elias Wahlberg; Gunnar Harrius; [2017-10-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractIn January of 2017 Martin Kragh and Sebastian Åsberg published a research article titled“Russia’s strategy for influence through public diplomacy and active measures: the Swedishcase”. One of the main theses of the research article was that the cultural pages of Swedishtabloid Aftonbladet repeatedly uses narratives from Russian government operated news agencySputnik, often accused of being a Russian propaganda outlet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet lower.

Din email-adress: