Sökning: "Model"

Visar resultat 1 - 5 av 22385 uppsatser innehållade ordet Model.

 1. 1. An Evaluation of Asset Pricing Models in the Swedish Context - Is Carharts Four-Factor Model more suitable than its predecessors for explaining the Swedish stock exchange?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Ludvig Göransson; Iordan Palma Tzakov; [2018-02-20]
  Nyckelord :Capital Asset Pricing Model; Fama French Three-Factor Model; Carhart Four-Factor Model; Swedish stock exchange; r-square-adjusted;

  Sammanfattning : This thesis investigates the explanatory power of the Capital Asset Pricing Model, the Fama French Three-Factor Model and the Carhart Four-Factor Model on the Stockholm Stock Exchange over the period 2012-2016. The purpose is to examine whether or not the Carhart Four-Factor Model explains excess return variability better than the Capital Asset Pricing Model and the Fama French Three-Factor Model. LÄS MER

 2. 2. Importance of daily data in long horizon inflation forecasting - a MIDAS approach

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Katrin Ekström; Sofia Lundgren; [2018-02-19]
  Nyckelord :MIDAS; inflation; forecasting;

  Sammanfattning : We examine the accuracy of forecast models for the monthly Euro area inflation, focusing on the MIDAS approach. We compare two mixed frequency models with four low frequency models, using fourteen mixed frequency variables sampled at daily or monthly frequency. LÄS MER

 3. 3. Systemförvaltningsmodell kontra verklighet Tillämpning av en holistisk systemförvaltningsmodell

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :MAJA MINIUSSI; [2018-02-16]
  Nyckelord :Systemförvaltning; Förvaltningsstyrning; Systemförvaltningsmodell; System Administration; System Management; Systems Management Model;

  Sammanfattning : Today organizations struggle with management of many systems. The systems could havedifferent integrations with each-other and a lack of overview is missing. This could be acomplex environment to maintain. To get a grip of the systems, and to get an overall perspectiveover the business entire family of systems a model could be used. LÄS MER

 4. 4. The Impact of Foreign Direct Investment on the Stock Market Development in Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Rasmus Malcus; Mathias Persson; [2018-02-16]
  Nyckelord :FDI; Stock Market Development; European Union;

  Sammanfattning : Previous research has found a significant relationship between FDI inflow and the domestic stock market development. However, the research mainly examines emerging economies that might benefit from foreign capital to a higher extent than a developed country. LÄS MER

 5. 5. ”POLISEN UPPMANAR MÄNNISKOR ATT STANNA HEMMA OCH UNDVIKA CITY” En kvalitativ studie av två myndigheters kriskommunikation i samband med terrordådet på Drottninggatan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Holger Brundin; Olof Mattson; [2018-02-13]
  Nyckelord :Kriskommunikation; terrorism; sociala medier;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:MK1500 Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Ht 2017Handledare: Orla VigsöKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 42Antal ord: 16518Syfte:Studiens syfte är att undersöka och utvärdera Polisen Stockholms och Krisinformations kommunikation på Twitter under terrordådet i Stockholm samt att ta reda på vad representanter från ansvariga myndigheter anser om kommunikationsinsatsen, utifrån ett i huvudsak sändarperspektiv.Teori:Social-Mediated Crisis Communication Model, Kriskommunikation 2. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Model.

Din email-adress: