Sökning: "learning"

Visar resultat 1 - 5 av 6493 uppsatser innehållade ordet learning.

 1. 1. Här behandlar vi alla lika : Pedagogernas förhållningsätt till genus på förskolegården

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Denize Skoog; Paulina Erazo Cabrera; [2017]
  Nyckelord :Normer; flickor; pojkar; pedagogers förhållningssätt; förskolans utegård; genus;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate teachers' approach to gender in the preschool playground. The study is based on a gender theory perspective, which concerns how preschool teachers create invisible rules, norms and expectations about what is masculine and feminine in society. LÄS MER

 2. 2. Introduktion för nyanställda : En studie kring introduktionsprocessen på ett konsultbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE); KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Jonatan Erdal; Mikael Lovén; [2017]
  Nyckelord :Onboarding; new employee; introduction; company culture; socialization; workplace learning; Nyanställd; introduktion; företagskultur; socialisering; lärande på arbetsplatsen; informellt;

  Sammanfattning : De flesta organisationerna har idag någon form av introduktionprocess för nyanställda. En lyckadintroduktionsprocess bidrar till att den nyanställde känner sig hemma på organisationen samt att dennyanställde snabbare blir effektiv i sitt arbete. LÄS MER

 3. 3. Increasing Spacecraft Autonomy through Embedded Neural Networks for Semantic Image Analysis

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Andreas Schartel; [2017]
  Nyckelord :Autonomy; Embedded; Neural Networks; Image Analysis; FPGA;

  Sammanfattning : In the scope of this thesis, a possible usage of embedded artificial neural networks for on-board image analysis is investigated. After an introduction which imparts basic knowledge about artificial neural network and autonomy in spaceflight, a possible system design is elaborated based on previously defined reference scenarios. LÄS MER

 4. 4. Förutsättningar för arbetstillfredsställelse och lärande : En studie om de faktorer som kan bidra till en bättre arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Hanna Malmqvist; Nadja Corrigox; [2017]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; anställningstid; lärmiljö; lärande; arbetstillfredsställelse.;

  Sammanfattning : I vår studie vill vi svara på tre problemformuleringar, dels vill vi ta reda på vilka faktorer i arbetsmiljön som påverkar arbetstillfredsställelse och vilken lärandetyp som föredras. Vi vill också undersöka sambandet mellan respondenternas anställningstid och deras upplevda arbetstillfredsställelse, arbetsmiljö samt föredragen lärandetyp. LÄS MER

 5. 5. Themes in Totara : Creating and cloning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap; Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap

  Författare :Fredrik Österdahl; Ilias Hendo; [2017]
  Nyckelord :themes; totara; moodle; lms; kineo;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to give the reader an insight into the graphical interface of a Learning Management system, the theme, how it functions and its importance. The main point is how the creation of new themes can be done, and two different approaches are examined and compared. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet learning.

Din email-adress: