Sökning: "learning"

Visar resultat 1 - 5 av 7629 uppsatser innehållade ordet learning.

 1. 1. Machine Learning to Uncover Correlations Between Software Code Changes and Test Results

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Negar Fazeli; [2017-12-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Statistics show that many large software companies, particularly those dealing with large-scale legacy systems, ultimately face an ever-growing code base. As the product grows, it becomes increasingly difficult to adequately test new changes in the code and maintain quality at a low cost without running a large number oftest cases [1, 2, 3]. LÄS MER

 2. 2. Att lära sig läsa och skriva med ASL. En kvalitativ studie om lärares upplevelser av ASL i relation till läs- och skrivsvårigheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Lennartsson; [2017-11-10]
  Nyckelord :Att skriva sig till läsning; läs- och skrivsvårigheter; läs- och skrivinlärning; IKT – Information- och kommunikationsteknik; dator; stödinsatser;

  Sammanfattning : Att lära elever läsa och skriva är två av skolans viktigaste uppdrag men vägen dit kan se olika ut för elever. Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter och svårigheter lärare i årskurs F-2 anser att ASL bidrar till när elever med läs- och skrivsvårigheter ska lära sig läsa och skriva. LÄS MER

 3. 3. Estetiska uttryck som verktyg i matematik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Moa Magnusson; [2017-11-08]
  Nyckelord :Matematik; estetiska uttryck; estetiska läroprocesser; grundskolan;

  Sammanfattning : Undervisningen i matematik behöver bli bättre men kanske också annorlunda. Olika idéer kring hur matematikundervisningen skulle kunna utvecklas har framförts, ett av dem är att satsa på estetiska uttryckssätt och läroprocesser. LÄS MER

 4. 4. CORPORATE BANKRUPTCY PREDICTION USING MACHINE LEARNING TECHNIQUES

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Björn Mattsson; Olof Steinert; [2017-11-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Estimating the risk of corporate bankruptcies is of large importance to creditors and in- vestors. For this reason bankruptcy prediction constitutes an important area of research. In recent years artificial intelligence and machine learning methods have achieved promising results in corporate bankruptcy prediction settings. LÄS MER

 5. 5. Business versus sustainability? A qualitative study focused on Swedish business students’ perceptions of business sustainability and its relation to action competence as part of UN’s Education for Sustainable Development (ESD)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Emma Brandstedt; [2017-10-12]
  Nyckelord :Education for Sustainable Development ESD ; business education; business sustainability; power knowledge; Junior Achievement JA ; Ung Företagsamhet UF ; gymnasium; Sweden;

  Sammanfattning : Across the world it is recognized that business have to become more sustainable. Differentsustainability initiatives have started to emerge in educational settings, but still few educators areable to graduate business students with skills allowing them to manage the complexity ofsustainability within businesses. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet learning.

Din email-adress: