Sökning: "företag outsourcing"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade orden företag outsourcing.

 1. 1. Corporate Venture Capital - Agentkonflikter inom svenska bankers CVC-verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Theodor Berg; Ulf Häger; [2017-07-06]
  Nyckelord :Corporate Venture Capital; Venture Capital; Fintech; Asymmetrisk information; Agentkonflikter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Corporate Venture Capital (CVC) är en undergrupp till Venture Capital (VC) ochbedrivs av företag vars kärnverksamhet inte är riskkapitalinvesteringar och där dehuvudsakliga målen är strategiska snarare än finansiella som i traditionell VC. Denna uppsatsfokuserar på agentkonflikter som kan uppstå i och med CVC, med utgångspunkt i svenskabankers Fintech-investeringar. LÄS MER

 2. 2. Outsourcingsamarbeten : Auktoriserade redovisningskonsulters syn på affärsrelationens och kontraktets betydelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sofie Forsman; David Hedin Örtenhag; [2017]
  Nyckelord :Outsourcing; outsourcingsamarbeten; affärsrelationer; kontrakt; auktoriserade redovisningskonsulter; SME-företag;

  Sammanfattning : Syfte: Outsourcing har blivit ett allt vanligare fenomen och i många fall blivit en del av företagens strategiska arbeten. Kritiska röster har höjts för den problematik som outsourcingsamarbeten kan innebära. Detta genom samarbetets, i många fall, resulterande i affärsrelationer och kontraktsskrivningar. LÄS MER

 3. 3. Tidseffektivisering i ett enmansföretag inom e-handeln : En fallstudie om processkartläggning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Joakim Glaving; [2017]
  Nyckelord :processkartläggning; tidseffektivisering; e-handel; enmansföretag;

  Sammanfattning : Den stora mängd manuellt arbete som utförs i e-handelsföretag skapar ineffektivitet i form av långa ledtider och höga operativa kostnader. För små e-handelsföretag, speciellt enmansföretag, innebär denna ineffektivitet att inte nog med tid och pengar finns över till att utvecklas, och den stora marknad som finns på Internet kan inte utnyttjas till sin fulla potential. LÄS MER

 4. 4. Konkurrensbevakning - En kvalitativ studie av svenska B2C-företag

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Clarissa Skoglund; Måns Linder; [2017]
  Nyckelord :Competitive Intelligence; Competitive Analysis; Market Research; Business Intelligence; Competitive Action;

  Sammanfattning : Whether working within the clothing, electronics or FMCG-sector, every company today is facing immense competition affecting their margins and results. In an ever-changing world it is becoming increasingly important to track the development of your competitors. LÄS MER

 5. 5. Krav vid val av tredjepartslogistiksaktör : En fallstudie genomförd på AA logistik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Chera Dahir; Abdela Zildzic; [2017]
  Nyckelord :Logistics service providers; third party logistic; air freight; supply chain management; outsourcing; requirements; order winner; marketing.; tredjepartslogistikaktör; flyggodslogistik; tjänsteföretag inom logistik; supply chain management; outsourcing; urvalskriterier; ordervinnare; marknadsföring.;

  Sammanfattning : Under en lång tidsperiod har transportering av gods förekommit och i dagens samhälle blir det allt mer vanligt att man anlitar en tredjepartslogistik-aktör (TPL-aktör) som sköter hela eller delar av ett företags distribution. Fallföretaget i denna studie är en nyetablerad TPL-aktör som idag inte nått ut till så många kunder som önskat. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet företag outsourcing.

Din email-adress: