Sökning: "företag outsourcing"

Visar resultat 1 - 5 av 238 uppsatser innehållade orden företag outsourcing.

 1. 1. Outsourcing av ekonomifunktionen i små företag

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Mattias Sjödin; [2018]
  Nyckelord :outsourcing; interorganizational relations; finance function; key areas; outsourcing; interorganisatoriska relationer; ekonomifunktion; nyckelområden;

  Sammanfattning : Den hårdnande konkurrensen mellan företag och jakten efter kostnadsbesparingar har fått vissa företag att outsourca sina stödfunktioner vilket kan vara hela eller delar av ekonomifunktionen. Av mindre företag i Sverige outsourcar cirka ett av tre och andelen är i stigande enligt Exido(2007). LÄS MER

 2. 2. Outsourcing som verksamhetsöverlåtelse - Om överlåtelsedirektivet 2001/23/EG tillämplighet vid outsourcing och kollektivavtalade villkor vid verksamhetsöverlåtelse enligt direktivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Mikaela Linnerstam; [2018]
  Nyckelord :arbetsrätt; verksamhetsöverlåtelse; företagsöverlåtelse; överlåtelse; företag; företagsförvärv; förvärv; transaktion; arbetsgivare; arbetstagare; kollektivrätt; kollektivavtal; villkor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : As a consequence to the increased globalization and deregulation of trade restriction which previously ruled within the EU market, new flexible corporate structures have risen within the labour market. The swift development within the corporate structures has occasionally led the rights of the employment to be left in the dark in cases of corporate acquisitions. LÄS MER

 3. 3. Corporate Venture Capital - Agentkonflikter inom svenska bankers CVC-verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Theodor Berg; Ulf Häger; [2017-07-06]
  Nyckelord :Corporate Venture Capital; Venture Capital; Fintech; Asymmetrisk information; Agentkonflikter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Corporate Venture Capital (CVC) är en undergrupp till Venture Capital (VC) ochbedrivs av företag vars kärnverksamhet inte är riskkapitalinvesteringar och där dehuvudsakliga målen är strategiska snarare än finansiella som i traditionell VC. Denna uppsatsfokuserar på agentkonflikter som kan uppstå i och med CVC, med utgångspunkt i svenskabankers Fintech-investeringar. LÄS MER

 4. 4. Outsourcingsamarbeten : Auktoriserade redovisningskonsulters syn på affärsrelationens och kontraktets betydelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sofie Forsman; David Hedin Örtenhag; [2017]
  Nyckelord :Outsourcing; outsourcingsamarbeten; affärsrelationer; kontrakt; auktoriserade redovisningskonsulter; SME-företag;

  Sammanfattning : Syfte: Outsourcing har blivit ett allt vanligare fenomen och i många fall blivit en del av företagens strategiska arbeten. Kritiska röster har höjts för den problematik som outsourcingsamarbeten kan innebära. Detta genom samarbetets, i många fall, resulterande i affärsrelationer och kontraktsskrivningar. LÄS MER

 5. 5. Tidseffektivisering i ett enmansföretag inom e-handeln : En fallstudie om processkartläggning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Joakim Glaving; [2017]
  Nyckelord :processkartläggning; tidseffektivisering; e-handel; enmansföretag;

  Sammanfattning : Den stora mängd manuellt arbete som utförs i e-handelsföretag skapar ineffektivitet i form av långa ledtider och höga operativa kostnader. För små e-handelsföretag, speciellt enmansföretag, innebär denna ineffektivitet att inte nog med tid och pengar finns över till att utvecklas, och den stora marknad som finns på Internet kan inte utnyttjas till sin fulla potential. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet företag outsourcing.

Din email-adress: