Sökning: "företag outsourcing"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade orden företag outsourcing.

 1. 1. Corporate Venture Capital - Agentkonflikter inom svenska bankers CVC-verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Theodor Berg; Ulf Häger; [2017-07-06]
  Nyckelord :Corporate Venture Capital; Venture Capital; Fintech; Asymmetrisk information; Agentkonflikter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Corporate Venture Capital (CVC) är en undergrupp till Venture Capital (VC) ochbedrivs av företag vars kärnverksamhet inte är riskkapitalinvesteringar och där dehuvudsakliga målen är strategiska snarare än finansiella som i traditionell VC. Denna uppsatsfokuserar på agentkonflikter som kan uppstå i och med CVC, med utgångspunkt i svenskabankers Fintech-investeringar. LÄS MER

 2. 2. Outsourcingsamarbeten : Auktoriserade redovisningskonsulters syn på affärsrelationens och kontraktets betydelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sofie Forsman; David Hedin Örtenhag; [2017]
  Nyckelord :Outsourcing; outsourcingsamarbeten; affärsrelationer; kontrakt; auktoriserade redovisningskonsulter; SME-företag;

  Sammanfattning : Syfte: Outsourcing har blivit ett allt vanligare fenomen och i många fall blivit en del av företagens strategiska arbeten. Kritiska röster har höjts för den problematik som outsourcingsamarbeten kan innebära. Detta genom samarbetets, i många fall, resulterande i affärsrelationer och kontraktsskrivningar. LÄS MER

 3. 3. Tidseffektivisering i ett enmansföretag inom e-handeln : En fallstudie om processkartläggning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Joakim Glaving; [2017]
  Nyckelord :processkartläggning; tidseffektivisering; e-handel; enmansföretag;

  Sammanfattning : Den stora mängd manuellt arbete som utförs i e-handelsföretag skapar ineffektivitet i form av långa ledtider och höga operativa kostnader. För små e-handelsföretag, speciellt enmansföretag, innebär denna ineffektivitet att inte nog med tid och pengar finns över till att utvecklas, och den stora marknad som finns på Internet kan inte utnyttjas till sin fulla potential. LÄS MER

 4. 4. Outsourcing inom läkemedelsbranschen : Det faktiska utfallet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Michelle Kristoffersson; Christina Pettersson; [2017]
  Nyckelord :outsourcing; pharmaceutical industry; pharmaceutical manufacturing industry; biotechnology; medical technology; core process; KBV; RBV; outsourcing; läkemedelsbranschen; läkemedelstillverkningsbranschen; bioteknik; medicinteknik; kärnprocess; KBV; RBV;

  Sammanfattning : Bakgrund: Outsourcing är inget nytt fenomen då transaktionskostnadsteorin formades 1937 som beskrev att företag bör vända sig till marknaden i de fall detta gynnade företaget ekonomiskt. Sedan dess har teorier kring outsourcing förändrats och i dag handlar outsourcing om att kunna fokusera på företagets kärnkompetens och vilka möjligheter och risker outsourcing medför. LÄS MER

 5. 5. IT outsourcing i offentliga organisationer : Identifiering av kritiska framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Oskar Persson; [2017]
  Nyckelord :IT outsourcing; Offentlig-privat partnerskap; kritiska framgångsfaktorer; Offentlig sektor;

  Sammanfattning : Idag är IT en grundförutsättning för att företag och organisationer ska kunna behålla och utveckla sin verksamhet och sina affärer. Om en verksamhet av någon anledning inte har kompetensen, resurserna eller viljan att fokusera på IT kan dessa verksamheter istället välja att outsourca dessa aktiviteter på en extern leverantör. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet företag outsourcing.

Din email-adress: