Sökning: "psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 4844 uppsatser innehållade ordet psykologi.

 1. 1. Balansgången mellan empati och distansering - En kvalitativ studie om de strategier och resurser sju psykologer/kuratorer använder sig av för att hantera sekundär psykisk påfrestning.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amelie Ottosson; Malin Andersson; [2017]
  Nyckelord :kuratorer; psykologer; IPA; strategier; reflektion; distansering; resurser; socialt stöd; handledning psychologists; welfare officers; strategies; reflection; distancing; resources; social support; coaching; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den här studien fördjupas förståelsen kring en grupp psykologers och kuratorers upplevelser om att vara i samtal med klienter, och om hur de påverkas av den sekundära psykiska påfrestningen som kan uppkomma då. Syftet med studien är att ta reda på vilka strategier de använder för att hantera svåra samtal, samt vilka strategier de använder för att bibehålla balansen mellan arbetsliv och privatliv. LÄS MER

 2. 2. Självmedkänsla och föräldraskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Jennifer Krantz; [2017]
  Nyckelord :Self-compassion; parenthood; sex; Självmedkänsla; föräldraskap; kön;

  Sammanfattning : Denna kvantitativa studies syfte var att undersöka om det förelåg någon skillnad i uppmätt självmedkänsla mellan föräldrar och icke-föräldrar samt mellan kön. En enkät delades på Facebook som innehöll Neffs formulär för att mäta självmedkänsla och andra kompletterande frågor. LÄS MER

 3. 3. Generosistet, rättvisa, empati och moral : - En kvantitativ studie på gymnasielever

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Malin Holm; Emma Stillerfelt; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Mindfulness and working memory : Evaluating short-term meditation effects on working memory related tasks and self-reported health benefits

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :André Kalmendal; [2017]
  Nyckelord :Working memory - Short-term memory - Mindfulness - Meditation - Stress - Anxiety – Act with awareness - Accept without judgement; Arbetsminne – Kortidsminne - Mindfulness - Meditation - Stress - Ångest – Agera med edvetenhet – Acceptera utan fördomar;

  Sammanfattning : The effects of short-term meditation is a debated subject. There is studies that indicates that there is none or limited effect. Research of mindfulness meditation has also shown positive effects on working memory related tasks and sustained attention, but it can also show reduction of stress and depression. LÄS MER

 5. 5. Delat beslutsfattande viktigt för minskad stress hos omvårdnadspersonal inom hemtjänst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Axel Kornfält; Tobias Håkansson; [2017]
  Nyckelord :självförmåga; delat beslutsfattande; self-efficacy; stress; psykosocial arbetsmiljö; undersköterskor; vårdbiträden; omvårdnad; äldreomsorg; shared decision making; work environment; direct care workers; nursing; elderly care; Social Sciences; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : There is a complex mix of factors that are considered protective- and risk factors for stress at the workplace. The purpose of the study was to examine factors in the working environment thought to contribute to a better psychosocial working environment; stress, self-efficacy and shared decision making. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet psykologi.

Din email-adress: