Sökning: "psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 5683 uppsatser innehållade ordet psykologi.

 1. 1. Psykisk sjukdom gestaltad i film utifrån ett genusperspektiv : En kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Hanna Rapp Johansson; Camilla Norling; [2018]
  Nyckelord :mental illness; critical discourse analysis; movies; gender; psykisk sjukdom; kritisk diskursanalys; film; genus;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att urskilja vilka diskurser som kan identifieras i filmer som gestaltar psykisk sjukdom. Vi ville även undersöka om det fanns skillnader i hur män och kvinnor med psykisk sjukdom skildrades i filmerna. LÄS MER

 2. 2. Det undermedvetna spelet : Beteende och rörelsemönster i spelande

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Jacob Maran; Johan Wennberg; [2018]
  Nyckelord :movement; behaviour; experience; immersion; reaction; rörelse; beteende; upplevelse; inlevelse; immersion; reaktion;

  Sammanfattning : Syftet vi hade med detta arbete har varit att introducera personer till element och scenarios där vi med hjälp av olika medel analyserat de rörelsebaserade val aktörerna gör. Sedan applicerades analysmaterial för att hitta mönster i hur folk reagerar, då kroppsligt för att mäta hur deras undermedvetna reagerar även om spelaren inte uppfattar det som så. LÄS MER

 3. 3. The “sweet” process of Amae and its link to attachment: a cross-cultural study comparing Japanese speaking and non-Japanese speaking individuals

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Katia Guérin; [2018]
  Nyckelord :Amae; attachment; indigenous concept; culturally unique; emotion; cross-cultural; Japanese speaking; non-Japanese speaking; 甘え; 愛着; 日本特有; 感情; 異文化; 文化の違い; 日本語; 外国語; 甘え尺度; 愛着尺度; Social Sciences;

  Sammanfattning : For a long time, Amae has been being considered an emotion culturally unique to Japan and an indigenous concept. However, cross-cultural studies are rare and often contain many limitations. Amae is also often associated with the concept of attachment, but the relationship between the two concepts have yet to be determined. LÄS MER

 4. 4. Hur mäter vi det omätbara?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Johanna Tenggren; Tonny Tran; [2018]
  Nyckelord :Bid-rent; Hedoniska prisodellen; Psykologi; Fastigheter; Regressionsmodell; Urban Ekonomi; Hedonic price model; Psychology; Real estate; Regression model; Urban economics;

  Sammanfattning : Fastigheter beläggs med olika pris beroende på en mängd olika faktorer. Denna uppsats syftar till att analysera hur några av dessa prispåverkande faktorer och hur de förhåller sig till småhusfastigheter i Helsingborg. LÄS MER

 5. 5. Att räkna pinnar - en kvalitativ undersökning av hur psykologer påverkas av och hanterar att möta krav på antal patientbesök

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jakob Lindbladh; [2018]
  Nyckelord :psykologer; pinnar; New public management; rättvisa; stress; krav-kontroll; behov; tillit; ledarskap; tematisk analys TA ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka att räkna pinnar - ett informellt uttryck med betydelsen att vara ålagd krav att ta emot ett visst antal patienter per vecka; hur detta påverkar och hanteras av psykologer, och hur påverkan och hantering kan förstås och förklaras. Data insamlades genom sex semistrukturerade intervjuer med psykologer i Skåne, där merparten var anställda vid allmänpsykiatriska mottagningar i Region Skåne. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet psykologi.

Din email-adress: