Sökning: "psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 4932 uppsatser innehållade ordet psykologi.

 1. 1. The Association of Psychosocial Factors with Burnout among Swedish Hospital Nurses

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jessica Naeser; [2017]
  Nyckelord :Nurses; Burnout; Psychosocial Strain; Exhaustion; Disengagement; Unfavorable Coping Strategies; Social Sciences;

  Sammanfattning : Swedish nurses report high levels of burnout and report their psychosocial work environment to be inadequate. Psychosocial factors as well as individual coping strategies appear to be related to burnout. LÄS MER

 2. 2. Självmedkänsla och föräldraskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Jennifer Krantz; [2017]
  Nyckelord :Self-compassion; parenthood; sex; Självmedkänsla; föräldraskap; kön;

  Sammanfattning : Denna kvantitativa studies syfte var att undersöka om det förelåg någon skillnad i uppmätt självmedkänsla mellan föräldrar och icke-föräldrar samt mellan kön. En enkät delades på Facebook som innehöll Neffs formulär för att mäta självmedkänsla och andra kompletterande frågor. LÄS MER

 3. 3. Underkänd på psykoterapeututbildningen - En kvalitativ studie med två perspektiv på handledningsprocessen

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Magdalena Aluan; Mattias Larsson Sköld; [2017]
  Nyckelord :psychotherapy training; supervision process; failed; students; supervisors; psykoterapeututbildningen; handledningsprocessen; underkända; studenter; handledare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Upplever politiker i Skåne hinder i sina politiska uppdrag baserat på vilket kön de tillhör?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Clemens Döring; Caroline Wessel; [2017]
  Nyckelord :selfefficacy; diskriminering; kvantitativ jämställdhet; hinder; kvalitativ jämställdhet; coping efficacy; Varannan damernas; kvotering; Social Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige representeras flera av de politiska församlingarna idag av en kvantitativ jämställdhet, som innebär att både män och kvinnor finns jämnt företrädda och ska kunna ges lika möjligheter att påverka och forma villkoren för beslutsfattandet. Denna studie syftade till att undersöka upplevelsen av hinder bland skånska politiker, och genom det ta reda på om förutsättningarna var lika för båda könen i deras politiska uppdrag. LÄS MER

 5. 5. Kan ACT-baserad grupprehabilitering efter avslutad cancerbehandling öka deltagarnas förmåga att leva närmre sin värderade riktning inom området hälsa generellt och sexuell hälsa specifikt?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andrea Magnusson; [2017]
  Nyckelord :cancer; ACT; rehabilitering; hälsa; sexuell hälsa; värderad riktning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna pilotstudie hade som syfte att undersöka om ACT-baserad grupprehabilitering inklusive modifierad värderingskompass kunde öka deltagarnas förmåga att leva närmre sin värderade riktning inom områdena hälsa och sexuell hälsa. Mixad metod har använts med dels kvantitativ data från mätning med Distresstermometer, HADS, BIS och värderingskompass före, under och efter intervention och dels kvalitativ data med semistrukturerad intervju för att fånga upplevelsen av interventionen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet psykologi.

Din email-adress: