Sökning: "psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 5376 uppsatser innehållade ordet psykologi.

 1. 1. Stereotyper i ”3D” – en skalningsstudie om stereotypinnehåll och dess dimensioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hussein Hamad; Johan Wessner; [2018]
  Nyckelord :stereotyper; skalning; likhetsskattning; stereotype content model SCM ; PCA; stereotypes; scaling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka Fiskes et al. (2002) antagande om att stereotypinnehåll bäst beskrivs utifrån dimensionerna värme/kompetens. LÄS MER

 2. 2. Universitetsstudenters bedömningar av sexuella trakasserier : En experimentell enkätstudie om könsskillnader i bedömningar av sexuella trakasserier.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Johanna Hietala; Tina Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Sexuella trakasserier; könsskillnader; prototyp-teori; traditionella och icke-traditionella sexuella trakasserier;

  Sammanfattning : Under hösten 2017 synliggjordes mäns sexuella trakasserier mot kvinnor i kampanjen #MeToo där kvinnor berättade om sina erfarenheter av att ha utsatts. Forskning inom ämnet har visat att det finns könsskillnader i attityder mot och tolerans för sexuella trakasserier (McCabe & Hardman, 2005). LÄS MER

 3. 3. The Effects of Sleep Deprivation on the Experience and Spreading of Pain

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Claudia Holmström; Cecilia Ryderås; [2018]
  Nyckelord :sleep deprivation; pain intensity; multisite pain; delayed onset muscle soreness; psychological factors; fear of pain; pain catastrophizing;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Confronting the Unknown: Pain Catastrophizing, Emotion Regulation, Psychopathy, and Associations With Uncertainty

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Gabriel Björk; Sebastian Sand; [2018]
  Nyckelord :intolerance of uncertainty; beads task; cold pressor test; emotion regulation; pain catastrophizing; psychopathic traits; Intolerans mot osäkerhet; Beads Task; kallvattentest; känsloreglering; smärtkatastrofiering; psykopatiska personlighetsdrag;

  Sammanfattning : Intolerance of uncertainty concerns how one views and reacts touncertainty, where one who’s highly intolerant would find it verydiscomforting when confronted with uncertain situations. The purposeof this study was to examine the associations between intolerance ofuncertainty, pain catastrophizing, emotion regulation andpsychopathic traits. LÄS MER

 5. 5. Hur arbetar lärare med studieteknik och lärandestrategier? : En kvalitativ studie om hur en lärares strategier överrensstämmer med psykologisk forskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Martin Sjöstrand; Ylva Schwartz; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att bristande lärandestrategier kan ligga till grund för elevers svårigheter att nå målen i skolan (Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan, Willingham, 2013). Syftet med studien var att undersöka hur lärare arbetar med studieteknik och lärandestrategier i undervisningen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet psykologi.

Din email-adress: