Sökning: "psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 4763 uppsatser innehållade ordet psykologi.

 1. 1. Verklighet eller dröm – en fenomenologisk studie av psykologers upplevelser i psykoterapi vid psykos

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Rebecka Jägestedt; Malin Persson; [2017]
  Nyckelord :schizophrenia; psychotherapy; psychosis; tolkande fenomenologisk analys IPA ; terapeuters upplevelser; psykoterapi; schizofreni; psykos; therapist experience; interpretative phenomenological analysis; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore psychologists’ experiences in therapy with patients suffering from psychosis. Semi-structured interviews were conducted with six psychologists who worked with patients with psychotic disorders. LÄS MER

 2. 2. "Vi är ju specialister och så sitter vi och googlar" : Om behandlingsbeslut och riktlinjer inom barn- och ungdomspsykiatri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotta Engvall; Malin Öberg; [2017]
  Nyckelord :Barn- och ungdomspsykiatri; evidensbaserad praktik; behandlingsbeslut; attityder; riktlinjer; implementering;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka vad klinisk personal inom en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning upplever ligger till grund för de behandlingsbeslut de fattar samt deras attityder till och erfarenheter av riktlinjer. Behandlingsbeslut inom barn- och ungdomspsykiatrin är en komplex process som kan leda till att patienter erbjuds omotiverat varierande vård. LÄS MER

 3. 3. Självmedkänsla och självkänsla hos ungdomar och dess samband med psykisk ohälsa samt livstillfredsställelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hanna Christensen; Karin Malmbjer; [2017]
  Nyckelord :self- esteem; self-compassion; adolescents; mental illness; life satisfaction; well-being; gender differences; självmedkänsla; självkänsla; ungdomar; psykisk ohälsa; livstillfredsställelse; välbefinnande; könsskillnader; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study examined the relation of self-compassion and self-esteem, to mental illness and life satisfaction in adolescents. The study examined both the correlations between the concepts mentioned above but also whether self-compassion and self-esteem can predict mental illness and life satisfaction in adolescents. LÄS MER

 4. 4. Ett annat sätt att vara - Kvinnors upplevelser och hantering av PMS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Matilda Fisk; Ida Skaghammar; [2017]
  Nyckelord :premenstruellt syndrom; PMS; upplevelse; hantering; strategier; intervention; psykoterapi; behandling.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore the experiences of having premenstrual syndrome (PMS), and how women with PMS manage their symptoms. From these results a theoretical discussion was held regarding suitable psychological treatment and interventions to ease the suffering from PMS. LÄS MER

 5. 5. När allt förändras - En fenomenologisk intervjustudie om upplevelser av att ha ett syskon med långvarig psykossjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tomas Sjökvist; Johan Åhlin; [2017]
  Nyckelord :long-term psychosis; siblings; mentaliseringsteori; anhöriga; tematisk analys; fenomenologi; långvarig psykossjukdom; syskon; phenomenology; thematic analysis; relatives; mentalization theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study has investigated nine people's experiences of having a sibling who suffers from long-term psychosis. The study had a phenomenological point of departure and the material were thematically analyzed. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet psykologi.

Din email-adress: