Sökning: "psykologi"

Visar resultat 1 - 5 av 5235 uppsatser innehållade ordet psykologi.

 1. 1. Hypotyreos: Lyssna på mig! En intervjustudie med sex personer som har kvarvarande symtom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Milan Milovanovic; [2018]
  Nyckelord :Hypotyreos; vården; känsla av sammanhang; symtom; hormoner; tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att få en fördjupad förståelse av hur det är att ha hypotyreos. Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer och för tolkningen användes tematisk analys. Sex deltagare intervjuades med lindriga till mycket svåra symtom. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars motivation till att ingripa i mobbningssituationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olivia Nordström; Adelina Meziu; [2018]
  Nyckelord :Mobbning; Årskurs 7; Self Determination Theory; Försvarsbeteende; Motivation; Emotionell Empati; Kognitiv Empati; Grupptillhörighet; Ingrupp; Utgrupp Bullying; 7th grade; Self-determination Theory; Defence Behaviour; Emotional Empathy; Cognitive Empathy; Group Affiliation; Ingroup; Outgroup; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current study focuses on school bullying and investigates what motivates young adolescents to intervene in bullying situations. 279 students in 7th grade participated, of which 243 students were included (140 girls and 103 boys). LÄS MER

 3. 3. Terrorism och självförsvar : En folkrättslig studie i staters rätt till självförsvar mot icke-statlig aktör på annan stats territorium

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Amanda Fahlin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Training through gaming : The effect of frequent gaming on cognitive performance

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Joakim Lundqvist; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan Arbetskaraktäristik och Arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Annelie Danielsson Bergström; Tanja Maracic; [2017]
  Nyckelord :control; workload; complexity; digitization; job satisfaction; kontroll; arbetsbelastning; komplexitet; digitalisering; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Abstract Positive experiences of job characteristics has been found to associate with job satisfaction. The aim was to investigate the relationships between four dimensions of job characteristics (control, workload, complexity and digitization) and job satisfaction. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet psykologi.

Din email-adress: