Sökning: "verksamhetsstyrning ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden verksamhetsstyrning ekonomi.

 1. 1. Bollen är rund, allt kan hända : Ekonomistyrning i Allsvenska fotbollsklubbar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jonna Andersson; David Åberg; [2017]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; styrmedel; Allsvenskan; fotbollsklubbar; ideell förening; verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : Titel: Bollen är rund, allt kan hända - Ekonomistyrning i Allsvenska fotbollsklubbar   Författare: Jonna Andersson och David Åberg   Handledare: Krister Bredmar   Bakgrund: De senaste åren har flera fotbollsklubbar hamnat i ekonomisk kris och hotats av konkurs. Styrning är komplex då intäkter och kostnader är beroende av sportsliga fram- och motgångar. LÄS MER

 2. 2. Geografisk expansion i företag som erbjuder digitala produktservicesystem : En fallstudie från Sverige till Norge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Otto Andersson; Josefin Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Product-service systems; internationalization; global expansions; market entry strategy; organizational adaption; resource based theory; Produktservicesystem; Internationalisering; Globala expansioner; Marknadsinträdesstrategi; Resursbaserad teori;

  Sammanfattning : Globalization is one of the more significant developments in our society today. New technologies in communication and scientific progress in areas such as the internet and cellular phones have made it possible to lessen geographical distance and blur the borders between different nations. LÄS MER

 3. 3. Hur styrs gaseller? : Verksamhetsstyrning i snabbväxande företag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Victor Lindgren; Joel Johansson; [2017]
  Nyckelord :Gazelles; growth; management control systems; high-growth companies; Gasellföretag; tillväxt; verksamhetsstyrning; tillväxtföretag;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats (2FE24E), Civilekonomprogrammet – Controller Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, VT 2017 Titel: Hur styrs gaseller? – Verksamhetsstyrning i snabbväxande företag Författare: Joel Johansson och Victor Lindgren Handledare: Anders Jerreling Examinator: Elin Funck Bakgrund: Gasellföretag har visat sig vara betydelsefulla för jobbskapandet i en ekonomi. Dessa företag präglas av en hög tillväxt och det har visat sig att flera av dem inte klarar att hantera detta under en längre tid. LÄS MER

 4. 4. Balanserat styrkort i svenska kommuner : En studie av upplevd användbarhet och användarvänlighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Caroline Lilja Engström; Marlene Hoffmann; [2016]
  Nyckelord :Balance scorecard; management accounting; performance management; strategic management; public sector; local government; local government organisations LGO’s ; municipalities; scorecard usage; user-friendliness; usefulness; ease of use; Balanserat styrkort BSC ; verksamhetsstyrning; prestationsstyrning; strategisk styrning; offentlig sektor; lokalförvaltning; kommunal styrning; styrkortsanvändning; användarvänlighet; användbarhet.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur styrkortsanvändning hos svenska kommuner upplevs av involverade chefer, särskilt sett till användbarhet och användarvänlighet.Metod: Denna studie antar ett kvalitativt och tolkningsinriktat synsätt och har en abduktiv ansats. LÄS MER

 5. 5. Att lyckas med strategisk planering och strategisk kontroll – En fallstudie på två svenska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josefine Axengren; Sandra Petersson; [2016]
  Nyckelord :strategic planning; strategic control; strategic activities; performance measurement; objectives; SME’s; financial control; business control; strategisk planering; strategisk kontroll; strategiska aktiviteter; prestationsmätning; mål; SMF’s; ekonomistyrning; verksamhetsstyrning;

  Sammanfattning : En konkurrenskraftig strategi kan vara en avgörande faktor för ett företags framgång. En formell företagsstrategi ser till att både de som deltar i den strategiska planeringen och i genomförandet följer samma mål. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet verksamhetsstyrning ekonomi.

Din email-adress: