Sökning: "Arbetsuppgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 1741 uppsatser innehållade ordet Arbetsuppgifter.

 1. 1. Ekonomistyrning i kreativa processer -En förutsättning eller en begränsning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Leander; Madeleine Einarsson; [2018-01-18]
  Nyckelord :Management Control Systems; Ekonomistyrning; Kreativitet; Levers of Control;

  Sammanfattning : Titel: Ekonomistyrning i kreativa processer - En förutsättning eller en begränsning?Problem: Ekonomistyrning och kreativitet är två viktiga drivkrafter för organisatoriskframgång och det är därför viktigt att förstå hur dessa drivkrafter kan samverka. Det finnsdock delade meningar om relationen mellan ekonomistyrning och kreativitet. LÄS MER

 2. 2. KOMMUNIKATIONSSUPPORTEN En analys av användarupplevelse och intern tjänstekvalitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Klara Persdotter; [2017-11-28]
  Nyckelord :Interntjänst; tjänstekvalitet; tjänsteupplevelse; användarupplevelse; SERVQUAL;

  Sammanfattning : Koncernkontoret vid Västra Götalandsregionen startade våren 2016 intern-tjänsten kommunikationssupporten i syfte att stödja medarbetare med kommunikationsrelaterade arbetsuppgifter. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur användarna upplever tjänstekvaliteten, samt föreslå hur tjänsten skulle kunna förbättras. LÄS MER

 3. 3. Automation - Ett stöd eller substitut för den mänskliga arbetskraften? En studie om tillämpning av automation inom tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Rebecca Eriksson Ställvik; Helena Frones; [2017-09-05]
  Nyckelord :Automation; digitalisering; arbetsetik; tjänsteföretag; effektivisering; personalpåverkan;

  Sammanfattning : It is a fact that digitalisation have revolutionized and transformed the way humans liveand communicate. The digital development has not only had an impact on peoples’general lives but also impacted the workspace where more work has been automatedbecause of the economic benefits. LÄS MER

 4. 4. Kvalité i lärplattformar för högre utbildning

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :CALLISTO UTRIAINEN; [2017-09-04]
  Nyckelord :lärplattform; digitalisering; pedagogisk kvalité; pedagogisk kvalité;

  Sammanfattning : The ambition of this thesis has been to answer what requirements users would have for a new LMS when asked to consider which functions would benefit learning and teaching. Research has lifted different qualities in LMS:s, and made comparisons and rankings. LÄS MER

 5. 5. ”Vi gör det tillsammans” En kvalitativ studie om mellanchefens betydelse och välmående i organisationen sett ur de anställdas, mellanchefens och toppchefens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Zakariasson; Matilda Edvardsson Karlsson; [2017-08-30]
  Nyckelord :mellanchef; ledarskap; anställda; följare; klämd roll; viktig roll; ödmjukhet; sociala relationer; stöd;

  Sammanfattning : Till följd av dagens krav i arbetslivet och decentralisering i företag har mellanchefen fått ett större ansvarsområde och fler arbetsuppgifter på sitt bord. Det kan medföra en högre arbetsbelastning på mellanchefen vilket i sin tur kan innebära att mellanchefsrollen upplevs som klämd mellan de anställda och högre ledning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Arbetsuppgifter.

Din email-adress: