Sökning: "digitalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 274 uppsatser innehållade ordet digitalisering.

 1. 1. Digitalisering av livsmedelsinköp

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Emanuelsson; Kiana Honchangi; [2017-01-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Alla har vi varit små" : Om den förändrade relationen mellan oetablerade musikskapare och musikbolag i ett digitaliserat landskap.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mathilda Hansson; Simon Hantoft; Linnéa Lindfors; [2017]
  Nyckelord :Music creators; music company; music industry; relationship; entrepreneurship; digitization; Musikskapare; musikbolag; musikindustrin; relationer; entreprenörskap; digitalisering;

  Sammanfattning : Med teknologins ständiga framsteg har det uppkommit nya distributions- och produktionsmöjligheter vilket resulterat i en förändring i strukturen inom musikindustrin. Nya inkomstkällor har identifierats, och musikskapare kan agera mer självständigt än tidigare tack vare portabla inspelningsprogram och digitala plattformar såsom Spotify och Soundcloud. LÄS MER

 3. 3. If you book on your own, you travel on your own

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Miccis Lilliefelth; Lovisa Borssén Myrén; [2017]
  Nyckelord :Digitalisering; resebyråer; personlig service; konkurrens; kundmedverkan och sociala medier;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur resebyråer möter konsumenters behov i det digitala samhället som präglas av en hård konkurrens. Vi vill också klargöra hur resebyråer konkurrerar i en ny konkurrensmiljö. LÄS MER

 4. 4. Från ett hem till ett annat : En studie om att välja peer-to-peerboende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Lisa Mattsson; Malin Tholén; [2017]
  Nyckelord :P2P; Airbnb; Resenärer; Millennials; Delningsekonomi; Digitalisering;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågaSyftet med studien är att identifiera vad som påverkar turister att välja P2P som logivalunder semestern. Studien görs inom ramen för Airbnb och innefattar att urskilja vilkamotiv som ligger till grund för beslutet att bo med Airbnb. LÄS MER

 5. 5. Strävan efter den enhetliga livsstilen. En kvalitativ studie kring Generation Y:s attityd, attraktion och drivkraft gentemot arbetslivet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Erika Klaus; Caroline Thernström Florin; [2017]
  Nyckelord :work-life balance; motivation in workplace; identitet; individualisering; Generation Y; Millennials; workplace engagement; Employer attractiveness och Employer Branding.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att söka ökad förståelse för vad som driver Generation Y vid val av arbetsgivare och det har vi studerat närmare utifrån två övergripande frågeställningar:Vilka är målgruppens grundläggande attityder till arbetslivet? och Vad attraherar målgruppen vid val av arbetsgivare?För att besvara dessa frågor har vi genomfört en kvalitativ studie, dels med enskilda intervjuer med fyra personer som är relativt nya i arbetslivet, dels genom en fokusgruppintervju med sex personer som är i början av det arbetssökande skedet. Vi valde att avgränsa vår målgrupp till ekonomistuderande vid Lunds Universitet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet digitalisering.

Din email-adress: