Sökning: "digitalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 288 uppsatser innehållade ordet digitalisering.

 1. 1. KOMMUNIKATION, MEDIER OCH ÖVERVIKTIGA BARN Ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv på övervikt och fetma hos barn i Västra Götalandsregionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Annie Croona; [2017-03-23]
  Nyckelord :Nyckelord: Hälsokommunikation; Barnfetma; Digitalisering; Medievanor; Informationssamhälle; Folkhälsa; Västra Götalandsregionen;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: Kandidatuppsats, 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Ht 2016Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 59 exkl. försättsblad och bilagorAntal ord: 18904Nyckelord:Hälsokommunikation, Barnfetma, Digitalisering, Medievanor,Informationssamhälle, Folkhälsa, Västra Götalandsregionen,Syfte: Syftet med undersökningen är att studera hur föräldrar och barn inom VästraGötalandsregionen uppfattar och förhåller sig till kommunikation kring övervikt/fetma hos barn, och att placera målgruppens medieanvändning och digitala livsstil i en (o)hälsokontext. LÄS MER

 2. 2. DIGITALT DELTAGANDE En statistisk studie om kommunernas arbete med demokratisk digitalisering och politiskt deltagande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Kuzmina; [2017-02-27]
  Nyckelord :digital demokrati; demokratisk innovation; deltagardemokrati; politiskt deltagande;

  Sammanfattning : Denna studie tittar på om demokratisk digitalisering har någon effekt på politiskt deltagande i kommuner i Skåne och Västra Götaland. I Sverige har ökade inslag av deltagardemokrati med deliberativa inslag förespråkats sedan tidigt 2000-tal som ett sätt att öka det politiska deltagandet. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering av livsmedelsinköp

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Emanuelsson; Kiana Honchangi; [2017-01-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Alla har vi varit små" : Om den förändrade relationen mellan oetablerade musikskapare och musikbolag i ett digitaliserat landskap.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mathilda Hansson; Simon Hantoft; Linnéa Lindfors; [2017]
  Nyckelord :Music creators; music company; music industry; relationship; entrepreneurship; digitization; Musikskapare; musikbolag; musikindustrin; relationer; entreprenörskap; digitalisering;

  Sammanfattning : Med teknologins ständiga framsteg har det uppkommit nya distributions- och produktionsmöjligheter vilket resulterat i en förändring i strukturen inom musikindustrin. Nya inkomstkällor har identifierats, och musikskapare kan agera mer självständigt än tidigare tack vare portabla inspelningsprogram och digitala plattformar såsom Spotify och Soundcloud. LÄS MER

 5. 5. Digitala verktyg och undervisning i samhällskunskap

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofi Back; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens samhälle präglas allt mer av digitalisering och olika digitala verktyg används inommånga av samhällets områden, däribland skolan. Det har blivit allt vanligare med satsningar på1:1, en dator till varje elev, inte minst på svenska gymnasieskolor. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet digitalisering.

Din email-adress: