Sökning: "digitalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 490 uppsatser innehållade ordet digitalisering.

 1. 1. ALL REKLAM ÄR RIKTAD REKLAM En kvalitativ studie om företags tankar om riktad reklam ur ett integritetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :ida Törnqvist; [2018-02-13]
  Nyckelord :Riktad reklam; personalisering; integritet; riktad marknadsföring; digitalisering; reklam Syfte: Syftet med studien är att undersöka företags förhållningssätt till riktad reklam och personlig integritet.;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT2017Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 49Antal ord: 19 277Teori: Det teoretiska ramverket innehåller teorier och tidigare forskning om riktad reklam,personalisering och integritet.Metod: Kvalitativa forskningsintervjuer. LÄS MER

 2. 2. F – 3 lärares integrering av IKT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Matilda Jutman; [2018-02-08]
  Nyckelord :digital teknik; digitalisering; informations och kommunikationsteknik; lärare; integrering av digital teknik;

  Sammanfattning : Skolan har under en längre period varit en förändrad verksamhet runt om i landet i och med digitaliseringen. Läroplanen från 2011 har blivit reviderad för att skapa ett gemensamt nationellt ansvar att utbilda dagens elever inom digital teknik. LÄS MER

 3. 3. Lärares användning av digitala verktyg i naturvetenskapsundervisningen: En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Caroline Hansson; Johanna Hult; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  Samhällets digitalisering ställer krav på att skolan ska utvecklas i samma takt, för att kunna utbilda framtidens samhällsmedborgare. Ett flertal källor visar att det finns lärare som på grund av olika faktorer inte använder sig av digitala verktyg i naturvetenskapsundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Hur har digitaliseringen i skolan förändrat kemiundervisningen i årskurs 7-9? : En jämförelse mellan forskning och praktik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ämnesdidaktik och matematik

  Författare :Ida Andersson; [2018]
  Nyckelord :digitalisering; digital läsning; digitala verktyg; inlärning; kemi;

  Sammanfattning : I den reviderade variation av LGR 11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen ochfritidshemmet 2011) från 2017 lyfts digitaliseringen fram. Skolan är under förändringoch digitala verktyg finns i klassrum. LÄS MER

 5. 5. Tanka inte en diesel med bensin : En experimentell studie om förtroendet för journalistik och varumärken

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation; Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Evelina Johansson; Johanna Wingstrand; [2018]
  Nyckelord :trust; journalism; brands; public; public relations; förtroende; journalistik; varumärken; publik; public relations;

  Sammanfattning : Med grund i ett för journalistiken fallande förtroende, vilket i kombination med PR’s ökade inflytande anses medföra en demokratisk utmaning, är syftet med denna studie att komparativt se på publikens förtroende för varumärken respektive journalistik. Inledningsvis intresserar den sig för vilka, om några, skillnader och effekter det finns på förtroendet beroende på avsändartyp. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet digitalisering.

Din email-adress: