Sökning: "digitalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 388 uppsatser innehållade ordet digitalisering.

 1. 1. KOMMUNIKATION, MEDIER OCH ÖVERVIKTIGA BARN Ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv på övervikt och fetma hos barn i Västra Götalandsregionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Annie Croona; [2017-03-23]
  Nyckelord :Nyckelord: Hälsokommunikation; Barnfetma; Digitalisering; Medievanor; Informationssamhälle; Folkhälsa; Västra Götalandsregionen;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: Kandidatuppsats, 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Ht 2016Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 59 exkl. försättsblad och bilagorAntal ord: 18904Nyckelord:Hälsokommunikation, Barnfetma, Digitalisering, Medievanor,Informationssamhälle, Folkhälsa, Västra Götalandsregionen,Syfte: Syftet med undersökningen är att studera hur föräldrar och barn inom VästraGötalandsregionen uppfattar och förhåller sig till kommunikation kring övervikt/fetma hos barn, och att placera målgruppens medieanvändning och digitala livsstil i en (o)hälsokontext. LÄS MER

 2. 2. DIGITALT DELTAGANDE En statistisk studie om kommunernas arbete med demokratisk digitalisering och politiskt deltagande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Kuzmina; [2017-02-27]
  Nyckelord :digital demokrati; demokratisk innovation; deltagardemokrati; politiskt deltagande;

  Sammanfattning : Denna studie tittar på om demokratisk digitalisering har någon effekt på politiskt deltagande i kommuner i Skåne och Västra Götaland. I Sverige har ökade inslag av deltagardemokrati med deliberativa inslag förespråkats sedan tidigt 2000-tal som ett sätt att öka det politiska deltagandet. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering av livsmedelsinköp

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Emanuelsson; Kiana Honchangi; [2017-01-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vägen är mödan värd : Den digitala transformationens påverkan på organisationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Johanna Bengtsson; Jinya Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Digital transformation; business model; business model transformation; digital business strategy; Digital transformation; digital strategi; affärsmodell; strategi; digitalisering; organisationsförändring; affärsmodellcanvas;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur påverkas organisationer vid digitala transformationer?  Syfte: Uppsatsens primära syfte är att redogöra för hur en digital transformation har påverkat organisationers affärsmodeller samt påverkat verksamheters användande av strategier. Vi ämnar även att undersöka varför organisationer genomgick en digital transformation och vad som önskades att uppnås med förändringen. LÄS MER

 5. 5. "Nåt gammalt, nåt nytt, nåt lånat" : Konsekvenser av visionsstyrning i den fysiska planeringen

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Karolina Rosén; [2017]
  Nyckelord :Strategisk planering; vision; planerarprofession; institutionalisering; socialt kapital; stigberoende; Älvstranden; Frihamnen; stadsbyggnadsideal.;

  Sammanfattning : Den strategiska planeringen har fått allt större genomslag som en konsekvens av den utveckling som sker i samhället och runt om i världen. Urbanisering, förändrat klimat och utvecklad digitalisering är några av de stora trender som påverkar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet digitalisering.

Din email-adress: