Sökning: "digitalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 297 uppsatser innehållade ordet digitalisering.

 1. 1. KOMMUNIKATION, MEDIER OCH ÖVERVIKTIGA BARN Ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv på övervikt och fetma hos barn i Västra Götalandsregionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Annie Croona; [2017-03-23]
  Nyckelord :Nyckelord: Hälsokommunikation; Barnfetma; Digitalisering; Medievanor; Informationssamhälle; Folkhälsa; Västra Götalandsregionen;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: Kandidatuppsats, 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Ht 2016Handledare: Marie GrusellKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 59 exkl. försättsblad och bilagorAntal ord: 18904Nyckelord:Hälsokommunikation, Barnfetma, Digitalisering, Medievanor,Informationssamhälle, Folkhälsa, Västra Götalandsregionen,Syfte: Syftet med undersökningen är att studera hur föräldrar och barn inom VästraGötalandsregionen uppfattar och förhåller sig till kommunikation kring övervikt/fetma hos barn, och att placera målgruppens medieanvändning och digitala livsstil i en (o)hälsokontext. LÄS MER

 2. 2. DIGITALT DELTAGANDE En statistisk studie om kommunernas arbete med demokratisk digitalisering och politiskt deltagande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Kuzmina; [2017-02-27]
  Nyckelord :digital demokrati; demokratisk innovation; deltagardemokrati; politiskt deltagande;

  Sammanfattning : Denna studie tittar på om demokratisk digitalisering har någon effekt på politiskt deltagande i kommuner i Skåne och Västra Götaland. I Sverige har ökade inslag av deltagardemokrati med deliberativa inslag förespråkats sedan tidigt 2000-tal som ett sätt att öka det politiska deltagandet. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering av livsmedelsinköp

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Emanuelsson; Kiana Honchangi; [2017-01-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Relationers betydelse när ”papper försvinner” : en fallstudie om kundrelationer i service- och tjänsteproduktion

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Linn Bennetoft; Hanna Persson; [2017]
  Nyckelord :digitalisering; kundlojalitet; LRF Konsult; relation; relationsmarknadsföring; service; skogsbruk;

  Sammanfattning : Digitaliseringen påverkar hela samhället och ändrar vårt sätt att arbeta, producera och konsumera. Ny teknik förändrar och utvecklar hela tiden vad vi gör, hur vi gör och vilka behov vi har. Inom service- och tjänsteproduktionen innebär detta en utveckling som ändrar och skapar nya förutsättningar för hur en tjänst kan levereras. LÄS MER

 5. 5. "Alla har vi varit små" : Om den förändrade relationen mellan oetablerade musikskapare och musikbolag i ett digitaliserat landskap.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mathilda Hansson; Simon Hantoft; Linnéa Lindfors; [2017]
  Nyckelord :Music creators; music company; music industry; relationship; entrepreneurship; digitization; Musikskapare; musikbolag; musikindustrin; relationer; entreprenörskap; digitalisering;

  Sammanfattning : Med teknologins ständiga framsteg har det uppkommit nya distributions- och produktionsmöjligheter vilket resulterat i en förändring i strukturen inom musikindustrin. Nya inkomstkällor har identifierats, och musikskapare kan agera mer självständigt än tidigare tack vare portabla inspelningsprogram och digitala plattformar såsom Spotify och Soundcloud. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet digitalisering.

Din email-adress: