Sökning: "Electrical"

Visar resultat 1 - 5 av 1338 uppsatser innehållade ordet Electrical.

 1. 1. An Orbit Control System for UWE-4 Using the High Fidelity Simulation Tool Orekit

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Pouyan Azari; [2017]
  Nyckelord :Orbital mechanics; astrodynamics; small satellites; orbit control;

  Sammanfattning : Cubesats are picosatellites that have a mass of less than 1.3kg and have a shape of acube. As a result of their low cost of development and launch, cubesats are gainingpopularity in industry and academia. These satellites are also a cost-efective way forspace technology demonstrations. LÄS MER

 2. 2. Individualized mathematical modeling of neural activation in electric field

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Helena Andersson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Deep Brain Stimulation (DBS) is a treatment of movement disorders such as Parkinson's disease and essential tremor. Today it has been used in more than 80.000 patients. Electrical stimulation is administered by an implanted pulse generator through an electrode surgically placed in a target brain area specific to the treated disease. LÄS MER

 3. 3. Transkutan elektrisk nervstimulering som smärtlindring vid postoperativ smärta hos patienter som genomgått gynekologisk eller nedre bukkirurgi- en systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefin Ohlsson; Holgersson Ida; [2016-09-16]
  Nyckelord :transkutan elektrisk nervstimulation; kirurgi; smärta; Transcutaneous electrical nerve stimulation; surgery; postoperative pain;

  Sammanfattning : Background: The prevalence of pain is frequent after gynecological and lower abdominalsurgery. Postoperative painmanagement is of most importance to reduce the risk ofpostoperative complications such as having a hard time to mobilise, nausea, vomiting andsedation. Postoperative pain is usually treated with opioids. LÄS MER

 4. 4. Visualization of Electrical Architectures In the Automotive Domain Based on the Needs of Stakeholders

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Thathong Nattapon; Mayo Florence; [2016-06-27]
  Nyckelord :architecture; automated visualization; automotive; needs; stakeholders;

  Sammanfattning : The use of software in automotive engineering keeps on growing higher every year.This has an impact on a data stored in a database in such a way that a structureof data stored becomes complex due to hierarchy and hence difficult to understand. LÄS MER

 5. 5. Det offentliga rummet som kanvas för gatukonst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Mina Alsawadi; [2016]
  Nyckelord :offentliga rum; gatukonst; norm; street art; Uppsalas gatukonst;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka vilka former av gatukonst som förekommer i en stadsmiljö, och hur de påverkar upplevelsen av det offentliga rummet. Undersökningen genomfördes med inventering och analys av gatukonstverk på fyra platser i Uppsala; Flogsta, Stadsträdgården, Vaksala torg samt en del av Sankt Johannesgatan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Electrical.

Din email-adress: