Sökning: "skydd för"

Visar resultat 1 - 5 av 1853 uppsatser innehållade orden skydd för.

 1. 1. En trädgård för grön rehabilitering. Gestaltningsförslag för skydd och ro.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Sundin; [2017-06-20]
  Nyckelord :Healing garden; health design; supportive environments; nature-based rehabilitation; rehabiliteringsträdgård;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motträdgårdens hantverk, 2017.... LÄS MER

 2. 2. Flyktingbarnet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Anna Vento; [2017-04-24]
  Nyckelord :Asylsökande; barn; barndom; förskola; socialkonstruktionism; diskursteori; diskursanalys; fokusgruppintervju;

  Sammanfattning : I och med den stora ökningen av antalet flyktingar som sökte skydd i Sverige under hösten 2015 kom allt fler förskolor i kontakt med asylsökande barn. Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger som hade asylsökande barn i sina grupper såg på sitt uppdrag i relation till dessa barn. LÄS MER

 3. 3. "För mig är valet gjort. Jag tror på framåtskridandet." Idéhistorisk analys av Clémence Royers olika förord till den franska översättningen av Darwins Origin of Species

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Moa Karlsson; [2017-01-11]
  Nyckelord :materialistisk monism; franska; socialdarwinism; översättning; förord; evolutionsteori;

  Sammanfattning : Royer motiverade, som hon själv sade, sin vilja att översätta Darwin med att hon i hans verk såg stöd till sina egna hypoteser. Det skulle visa sig att hennes hypoteser både var såpass kontroversiella att Darwin skulle avsluta samarbetet med Royer, och såpass gångbara att de säkrade hennes ställning som fransk vetenskapskvinna och darwinexpert i artonhundratalets Frankrike. LÄS MER

 4. 4. De dödas skuld - Ändamålsenlig dödsboförvaltning och borgenärsskydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ville Trygg; [2017]
  Nyckelord :Dödsboförvaltning; ändamålsenlig förvaltning; främmande åtgärder; lojalitetsplikt; konsument; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats avhandlar förvaltningen av dödsbo och det skydd som borgenärer har för sina fordringar både enligt ärvdabalken och enligt annan lagstiftning. Den rättsliga reglering som omgärdar dödsboförvaltning är till åren kommen och är i visst behov av att sättas i en nutida kontext. LÄS MER

 5. 5. Personuppgiftslagen ersätts av dataskyddsförordningen : Konsekvenser för personuppgiftsansvariga

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ulrika Arkefeldt; [2017]
  Nyckelord :personuppgiftslagen; dataskyddsförordningen; GDPR;

  Sammanfattning : Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) av dataskydds­förordningen (General Data Protection Regulation; GDPR). Syftet är att modernisera reglerna som följer av dataskyddsdirektivet från 1995 och få till stånd en mer enhetlig tillämpning, inom EU. På många områden stärks de registrerades rättigheter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skydd för.

Din email-adress: