Sökning: "skydd för"

Visar resultat 1 - 5 av 1728 uppsatser innehållade orden skydd för.

 1. 1. "För mig är valet gjort. Jag tror på framåtskridandet." Idéhistorisk analys av Clémence Royers olika förord till den franska översättningen av Darwins Origin of Species

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Moa Karlsson; [2017-01-11]
  Nyckelord :materialistisk monism; franska; socialdarwinism; översättning; förord; evolutionsteori;

  Sammanfattning : Royer motiverade, som hon själv sade, sin vilja att översätta Darwin med att hon i hans verk såg stöd till sina egna hypoteser. Det skulle visa sig att hennes hypoteser både var såpass kontroversiella att Darwin skulle avsluta samarbetet med Royer, och såpass gångbara att de säkrade hennes ställning som fransk vetenskapskvinna och darwinexpert i artonhundratalets Frankrike. LÄS MER

 2. 2. Skydd eller kontroll? En fallstudie om framingprocesser i online communities och på ledningsnivå

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Björn Kåberger; [2016-12-09]
  Nyckelord :framing; frames; online community; policy acceptance;

  Sammanfattning : The rise of internet and social media have brought an increased use of online social networksin the latest years. Today, organisational online communities are used by members to discuss,ask for help and seek like minded support. LÄS MER

 3. 3. As Strange As They Come

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Lisa Berg-Svedin; [2016-12-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det har inte undgått någon att det är kris i Europa (och världen) och att krisens konsekvenserskapar väldig debatt i Sverige. Krisens offer söker skydd och hjälp här och det höjsröster om att vi inte kan hjälpa dem som drabbas, vi måste hjälpa våra egna först. LÄS MER

 4. 4. Så värderar allmänheten två av Sveriges nationalparker - En betalningsviljestudie för Store Mosse och Söderåsens nationalpark

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Martin Boije; Simon Larsson; [2016-07-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nationalparker är de naturområden i Sverige med starkast skydd. Större delen av svenska folket tycker att nationalparker är viktiga att bevara men en studie på hur befolkningen värderar nationalparker i monetära termer saknas. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors omvårdnad – vad har betydelse för patientens säkerhet vid läkemedelshantering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Katalin Lepizsán; [2016-06-07]
  Nyckelord :Patientsäkerhet; Läkemedelshantering; Läkemedelsutdelning; Läkemedelsavvikelser; Läkemedelshanteringsfel; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdskador orsakar lidande, fysisk eller psykisk skada eller sjukdom hospatienten. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) är definitionen av patientsäkerhetföljande: skydd mot vårdskada. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skydd för.

Din email-adress: