Sökning: "skydd för"

Visar resultat 1 - 5 av 1787 uppsatser innehållade orden skydd för.

 1. 1. "För mig är valet gjort. Jag tror på framåtskridandet." Idéhistorisk analys av Clémence Royers olika förord till den franska översättningen av Darwins Origin of Species

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Moa Karlsson; [2017-01-11]
  Nyckelord :materialistisk monism; franska; socialdarwinism; översättning; förord; evolutionsteori;

  Sammanfattning : Royer motiverade, som hon själv sade, sin vilja att översätta Darwin med att hon i hans verk såg stöd till sina egna hypoteser. Det skulle visa sig att hennes hypoteser både var såpass kontroversiella att Darwin skulle avsluta samarbetet med Royer, och såpass gångbara att de säkrade hennes ställning som fransk vetenskapskvinna och darwinexpert i artonhundratalets Frankrike. LÄS MER

 2. 2. Personuppgiftslagen ersätts av dataskyddsförordningen : Konsekvenser för personuppgiftsansvariga

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ulrika Arkefeldt; [2017]
  Nyckelord :personuppgiftslagen; dataskyddsförordningen; GDPR;

  Sammanfattning : Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen (1998:204) (PuL) av dataskydds­förordningen (General Data Protection Regulation; GDPR). Syftet är att modernisera reglerna som följer av dataskyddsdirektivet från 1995 och få till stånd en mer enhetlig tillämpning, inom EU. På många områden stärks de registrerades rättigheter. LÄS MER

 3. 3. Familjer med missbruk : Barnens rätt till skydd, stöd och omsorg

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ninorta Savci; [2017]
  Nyckelord :Barnens rätt; svenska rättsordningen; socialtjänstlagen; LVU; föräldrabalk; omhändertagande; barnets bästa; barnkonventionen; familjer med missbruk; skydd; stöd; omsorg; brist i omsorg; socialnämnden; socialtjänsten;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Simulation of industrial control system field devices for cyber security

  Master-uppsats, KTH/Elkraftteknik

  Författare :Dorothea Andersson; [2017]
  Nyckelord :ICS field device simulation. Test beds. CRATE. Honeyd. Nmap. Wireshark. QTester104. IEC 60870-5-104;

  Sammanfattning : Industrial Control Systems (ICS) are an integral part of modernsociety, not least when it comes to controlling and protecting criticalinfrastructure such as power grids and water supply. There is a need to testthese systems for vulnerabilities, but it is often difficult if not impossible to doso in operational real time systems since they have been shown to be sensitiveeven to disturbances caused by benign diagnostic tools. LÄS MER

 5. 5. Mamma, pappa, barn på arbetet - En analys av familjeundantaget i 1§ 2 st. 2p. LAS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Linda Tholén; [2017]
  Nyckelord :familjemedlem; familj; arbetsgivare; LAS; anställningsskyddslagen; företagsledande ställning; arbetsrättsligt skydd; arbetsrätt; arbetsdomstolen; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish law regarding the protection of employment, LAS (1982:80) is probably the most important law when it comes to employments. The law regulates how an employment is concluded, which kind of employment one may have and the rules on how employment is terminated. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet skydd för.

Din email-adress: