Sökning: "yrket"

Visar resultat 1 - 5 av 860 uppsatser innehållade ordet yrket.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön –En studie baserad på intervjuer med sjuksköterskor i Kina

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Gräsberg; Linnea Hesseldahl Webjörn; [2017-02-13]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; Sjuksköterska; Upplevelse; Kina; Hälsa; Välbefinnande; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: En god psykosocial arbetsmiljö är viktig för sjuksköterskans upplevelse av hälsaoch välbefinnande. Den psykosociala arbetsmiljön påverkas av många olika faktorer. En godpsykosocial arbetsmiljö gynnar såväl sjuksköterska som patient. LÄS MER

 2. 2. Motivation i läraryrket : En studie i vad som motiverar lågstadielärare och hur nya skolreformer påverkar deras motivation.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Afsana Alam; Emma Juth; [2017]
  Nyckelord :Motivation; inre motivation; yttre motivation; lågstadielärare; skolreformer; lärarlegitimation; försteläraryrket;

  Sammanfattning : Bakgrund - Enligt Statistiska centralbyrån kommer det saknas så mycket som 40 000 lärare inom de närmsta åren och det är endast fem procent av lärarna som anser att yrket är uppskattat av samhället. Med en utgångspunkt i svenska elevers försämrade resultat i internationella kunskapsmätningar och att detta i sin tur ses som ett resultat av den svenska skolans kunskaps- och disciplinproblem. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet av att i prehospital sjukvård behandla patienter med sufentanil intranasalt : en pilotstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Niklas Rosenlind; [2017]
  Nyckelord :Prehospital; ambulans; Intranasal; Sufentanil; Smärta;

  Sammanfattning : Att ge smärtstillande prehospitalt kan i vissa fall vara ett problem. Sjuksköterskan i ambulansen måste först göra en bedömning av patientens status, utvärdera och behandla. Det vanligaste alternativet för smärtbehandling idag är att patienten får morfin intravenöst. LÄS MER

 4. 4. Arbete i glädje och sorg : En kvalitativ studie om arbetsglädje för personal på ett äldreboende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Monica Asp; [2017]
  Nyckelord :Äldreomsorg; KASAM; arbetsmiljö; arbetsglädje;

  Sammanfattning : Behovet av personal inom vård- och omsorg beräknas öka. Personal som arbetar i denna sektor står bakom de flesta av anmälningarna av arbetsskada. Det är betydelsefullt att arbeta förebyggande med arbetsmiljö både för att främja anställdas hälsa och utveckla verksamheter. LÄS MER

 5. 5. Manliga och kvinnliga arbetsmiljöer : En genusrättsvetenskaplig jämförelse

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Viktor Holmqvist; Alexandra Larsson; [2017]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Genus; Genusrättsvetenskap; Arbetsrätt;

  Sammanfattning : Den svenska arbetsmarknaden är trots försök att få en jämn fördelning av könen inom de olika yrkena starkt segmenterad. Media rapporterar om dåliga arbetsmiljöer på arbetsmarknaden och syftet med denna uppsats är att se om det föreligger en skillnad mellan typiskt manliga och kvinnliga arbetsmiljöer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet yrket.

Din email-adress: