Sökning: "yrket"

Visar resultat 1 - 5 av 876 uppsatser innehållade ordet yrket.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön –En studie baserad på intervjuer med sjuksköterskor i Kina

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Gräsberg; Linnea Hesseldahl Webjörn; [2017-02-13]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; Sjuksköterska; Upplevelse; Kina; Hälsa; Välbefinnande; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: En god psykosocial arbetsmiljö är viktig för sjuksköterskans upplevelse av hälsaoch välbefinnande. Den psykosociala arbetsmiljön påverkas av många olika faktorer. En godpsykosocial arbetsmiljö gynnar såväl sjuksköterska som patient. LÄS MER

 2. 2. Behov och förutsättningar till kompetensutveckling för röntgensjuksköterskor : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Erik Wu; Elina Nordin; [2017]
  Nyckelord :radiographer; skills development; radiology department; röntgensjuksköterska; kompetensutveckling; röntgenverksamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Yrket röntgensjuksköterska är under ständig utveckling i Sverige gällande kompetensutveckling. Internationellt sett finns det många vägar att gå för röntgensjuksköterskor. Man kan till exempel vidareutbilda sig beskrivande radiograf. Utbildningarna har uteslutande gett positiva resultat. LÄS MER

 3. 3. Hur kan sjuksköterskan genom sitt bemötande lindra akutsmärta hos barn? En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Felicia Frimodig; Linn Johansson; [2017]
  Nyckelord :lindra; barn; sjuksköterska; bemötande; akut smärta; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Smärta hos barn är ett globalt folkhälsoproblem. Sjuksköterskan som omvårdnadsansvarig har en viktig roll i barns smärtbehandling. Syftet var att belysa hur barn och sjuksköterskor anser att sjuksköterskan genom sitt bemötande kan lindra akut smärta hos barn. LÄS MER

 4. 4. "Jag ska bli sjuksyster jag" : En litteraturstudie om olika motiv och personlighetsdrag bakom yrkesvalet

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Karin Andersson Sand; Sofia Söderling Brandin; [2017]
  Nyckelord :Caring; helping others; co-dependency; personality traits; nurse; Bry sig om; hjälpa andra; medberoende; personlighetsdrag; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur olika personlighetsdrag och motiv har inflytande på yrkesvalet till att bli sjuksköterska med fokus på medberoendeproblematik. Detta med anledning av att personer med en problematisk uppväxt tenderar att välja ett omvårdnadsyrke där behovet av att ta hand om andra kan uppfyllas. LÄS MER

 5. 5. Psykisk ohälsa hos sjuksköterskor : en litteraturöversikt om utmattningssyndrom hos sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elin Holmgren; Lisa Larsdotter; [2017]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; Psykisk ohälsa; Riskfaktorer; Utmattningssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund  Utmattningssyndrom är ett tillstånd som uppstår efter minimum av sex månaders stress utan återhämtning. Stress, lidande och arbetsmiljö anses enligt tidigare forskning påverka insjuknandet av utmattningssyndrom generellt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet yrket.

Din email-adress: