Sökning: "yrket"

Visar resultat 1 - 5 av 847 uppsatser innehållade ordet yrket.

 1. 1. Motivation i läraryrket : En studie i vad som motiverar lågstadielärare och hur nya skolreformer påverkar deras motivation.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Afsana Alam; Emma Juth; [2017]
  Nyckelord :Motivation; inre motivation; yttre motivation; lågstadielärare; skolreformer; lärarlegitimation; försteläraryrket;

  Sammanfattning : Bakgrund - Enligt Statistiska centralbyrån kommer det saknas så mycket som 40 000 lärare inom de närmsta åren och det är endast fem procent av lärarna som anser att yrket är uppskattat av samhället. Med en utgångspunkt i svenska elevers försämrade resultat i internationella kunskapsmätningar och att detta i sin tur ses som ett resultat av den svenska skolans kunskaps- och disciplinproblem. LÄS MER

 2. 2. MEN TUSAN, ÄR DET INTE VÅRT UPPDRAG NÅGONSTANS? - En kvalitativ studie om enhetschefers syn på mångfaldsarbete i relation till rekrytering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ingrid Israelsson Visser; [2016-09-15]
  Nyckelord :etnicitet; exploatering; kategoriell ojämlikhet; kompetens; mångfald; möjlighetsansamling; rekrytering; strukturell diskriminering;

  Sammanfattning : Syfte:Studien ämnar undersöka varför individer med utländsk bakgrund är en underrepresenterad grupp inom kultursektorn samt enhetschefers upplevelser och erfarenheter av mångfaldsarbete. Detta med fokus på hur enhetscheferna inom Göteborgs Stads kulturförvaltning upplever arbetet kring anställning av individer med utländsk bakgrund i förhållande till rekrytering. LÄS MER

 3. 3. "Hela sjukhusyrket är ju ett konstant lärande" - En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskornas upplevelser av lärande, arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Emelie Jansson; Evelina Kemppainen; [2016-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att belysa hur sjuksköterskor upplever sitt lärande i relation till den egna arbetsmiljön med fokus på hälsofrämjande arbete. Samtidigt undersöks hur sjuksköterskors arbetsmiljö påverkar lärandet och hälsofrämjande arbete. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskan och risker för läkemedelsmissbruk

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tor Alsén; Joanna Hahlin; [2016-06-07]
  Nyckelord :Sjuksköterska; omvårdnad; läkemedel; läkemedelsmissbruk; substansbrukssyndrom; riskfaktorer; stress; sårbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: läkemedelsmissbruk bland sjuksköterskor tycks vara ungefär lika utbrett som iden övriga populationen, men sjuksköterkans ansvar och unika tillgång till narkotikaklassadeläkemedel i och med sitt yrke gör att läkemedelsmissbruk hos sjuksköterskor är ett problemsom bör tas på allvar. Syfte: att undersöka riskfaktorer för sjuksköterskor att hamna i ettläkemedelsmissbruk. LÄS MER

 5. 5. Branschen som arbetar för att inte synas

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sebastian Davidsson; Fredrik Lagerström; [2016-02-11]
  Nyckelord :PR; Public Relations; Intervjustudie; Image; Profession; Identitet;

  Sammanfattning : Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskapNivå:GrundnivåTermin/år:HT/2015Handledare:Marie GrusellExaminator:Nicklas HåkanssonAntal ord:13 107Syfte: Syftet är att få en fördjupad förståelse för hur PR-konsulter i Sverige uppfattar sin bransch.Teori: Image, profil och identitetsskapande samt professionsteorier. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet yrket.

Din email-adress: