Sökning: "yrket"

Visar resultat 1 - 5 av 872 uppsatser innehållade ordet yrket.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön –En studie baserad på intervjuer med sjuksköterskor i Kina

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lisa Gräsberg; Linnea Hesseldahl Webjörn; [2017-02-13]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; Sjuksköterska; Upplevelse; Kina; Hälsa; Välbefinnande; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: En god psykosocial arbetsmiljö är viktig för sjuksköterskans upplevelse av hälsaoch välbefinnande. Den psykosociala arbetsmiljön påverkas av många olika faktorer. En godpsykosocial arbetsmiljö gynnar såväl sjuksköterska som patient. LÄS MER

 2. 2. Behov och förutsättningar till kompetensutveckling för röntgensjuksköterskor : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Radiologi; Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Erik Wu; Elina Nordin; [2017]
  Nyckelord :radiographer; skills development; radiology department; röntgensjuksköterska; kompetensutveckling; röntgenverksamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Yrket röntgensjuksköterska är under ständig utveckling i Sverige gällande kompetensutveckling. Internationellt sett finns det många vägar att gå för röntgensjuksköterskor. Man kan till exempel vidareutbilda sig beskrivande radiograf. Utbildningarna har uteslutande gett positiva resultat. LÄS MER

 3. 3. Hur kan sjuksköterskan genom sitt bemötande lindra akutsmärta hos barn? En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Felicia Frimodig; Linn Johansson; [2017]
  Nyckelord :lindra; barn; sjuksköterska; bemötande; akut smärta; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Smärta hos barn är ett globalt folkhälsoproblem. Sjuksköterskan som omvårdnadsansvarig har en viktig roll i barns smärtbehandling. Syftet var att belysa hur barn och sjuksköterskor anser att sjuksköterskan genom sitt bemötande kan lindra akut smärta hos barn. LÄS MER

 4. 4. Motivation i läraryrket : En studie i vad som motiverar lågstadielärare och hur nya skolreformer påverkar deras motivation.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Afsana Alam; Emma Juth; [2017]
  Nyckelord :Motivation; inre motivation; yttre motivation; lågstadielärare; skolreformer; lärarlegitimation; försteläraryrket;

  Sammanfattning : Bakgrund - Enligt Statistiska centralbyrån kommer det saknas så mycket som 40 000 lärare inom de närmsta åren och det är endast fem procent av lärarna som anser att yrket är uppskattat av samhället. Med en utgångspunkt i svenska elevers försämrade resultat i internationella kunskapsmätningar och att detta i sin tur ses som ett resultat av den svenska skolans kunskaps- och disciplinproblem. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogisk kompetensutveckling i grupp genom handledning. En quickfix eller ett långsiktigt förebyggande arbete. Special education training in groups through tutorials. A quickfix or a long-term prevention.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ann-Charlotte Ekman; Jessica Strömberg; [2017]
  Nyckelord :Grupphandledning; Handledning; Handlednings rollen; Kollegialt lärande; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Det primära syftet med studien är att analysera Skolverkets handledarutbildning inom den specialpedagogiska fortbildningen av lärare och jämföra hur specialpedagogutbildningen på Malmö högskola förhåller sig till dessa kriterier. Studien är tänkt att belysa vilka olika typer av grupphandledande uppdrag och funktioner som förekommer inom Skolverkets handledarutbildning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet yrket.

Din email-adress: