Sökning: "yrket"

Visar resultat 1 - 5 av 1041 uppsatser innehållade ordet yrket.

 1. 1. Varför bli operationssjuksköterska? En enkätstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Linnea Karlsson; Eliana Saibi Fernandez; [2018-07-10]
  Nyckelord :Operating room nurse; work expectations; professional development; work environment; salaries;

  Sammanfattning : Background: The number of professionally active surgical nurses has decreased in recent years in relation to the population, which has had negative consequences for healthcare and society. This even though many nurses choose to further educate themselves to become specialists. LÄS MER

 2. 2. ATT RÄCKA TILL OCH PASSA IN. Nyutexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av att börja arbeta inom akutsjukvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kajsa Ejeby; Kajsa Klashed; [2018-01-25]
  Nyckelord :akutsjukvård; kompetensutveckling; nyutexaminerade sjuksköterskor; transition;

  Sammanfattning : Bristande kompetens och för höga krav har lyfts från nyutexaminerade sjuksköterskor de senaste åren. Det har talats om sjuksköterskeutbildningar som inte fullt ut förbereder studenterna för yrkesvärlden de är på väg in i och att många lämnar yrket inom en treårsperiod. LÄS MER

 3. 3. Vad säljer en influencer? - En kvalitativ studie om hur influencers strategiskt kommunicerar kring produkter på Instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elin Lindell; Sara Kulle; [2018]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; public relations; marknadskommunikation; influencers; influencer marketing; hög- låginvolvering; produktplacering; disneyfiering; relationer; professionalisering; varumärken; personliga varumärken; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ett populärt och växande verktyg för företag att nå ut till sina målgrupper är att använda sig av influencers. Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur digitala livsstilsinfluencers strategiskt kommunicerar produkter på Instagram i förhållande till identitetsteori, övertalningsstrategier och hög- och låginvolverings-produkter. LÄS MER

 4. 4. Med examensbeviset i handen – utbildning kontra verklighet : En kvalitativ studie om hur nyexaminerade socionomer upplever och hanterar utmaningar i övergången från studier till yrkeslivet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Fredrika Sten; [2018]
  Nyckelord :Nyckelord: Nyexaminerad; socionom; nyanställd; yrkesliv; socionomutbildning; utmaning; stress;

  Sammanfattning : Socionomer rekryteras till ett vidsträckt verksamhetsfält där arbetsuppgifterna ofta präglas av olika utmaningar, etiska dilemman och komplexa beslutsfattningar. Socionomutbildningen är utformad för att balansera generell akademisk kunskap och praktisk yrkesförberedelse, i syfte att rusta blivande socionomer att kunna möta och bistå människor i socialt utsatta livssituationer. LÄS MER

 5. 5. Att leva med diabetes mellitus typ 1 : Erfarenheter från vuxna

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Rebecca Österman Lind; Anna Landström; [2018]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 1; self care; experience; Diabetes mellitus typ 1; egenvård; patienters erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes mellitus typ 1 är en livslång autoimmun sjukdom med stort egenvårdsbehov. I yrket som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskaper om erfarenheter kring hur det är att leva med sjukdomen för att ge rätt stöd, råd och information. Vald teoretisk referensram är Dorothea Orems’ egenvårdsteori. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet yrket.

Din email-adress: