Sökning: "kvalitativa samtal"

Visar resultat 1 - 5 av 573 uppsatser innehållade orden kvalitativa samtal.

 1. 1. ”Det är svårt att få till vila här – vi måste ju göra vårt jobb också” Betydelsen av vila och sömn för intensivvårdspatienter

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Berggren; Emma Gullman; [2017-08-09]
  Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdspatienter; vila; sömn; intensivvårdssjuksköterska; Critical care; intensive care patients; rest; sleep; critical care nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som är svårt kritiskt sjuka har många gånger ingen ytterligare förmåga att hantera den utsatthet och exponering som medföljer intensivvård. Intensivvårdspatienter lider ofta av brist på sömn och vila vilket är besvärande då sömnbrist kan leda till både fysiska och psykiska komplikationer vilka förlänger lidande och återhämtning. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans kunskap och information angående sexliv till patienter med kateterbehandling samt de faktorer som påverkar- En empirisk studie av kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Durin Dogala; Jesper Jinnevall; [2017]
  Nyckelord :Information; Kateterbehandling; Kommunikation; Sexliv; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: KAD används inom sjukvården vid exempelvis urinretention eller i samband med operation. En kateterbehandling kan påverka patienters sexliv och självkänsla negativt. Trots riktlinjer som betonar vikten av att informera patienter angående sex brister ofta informerandet kring detta. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers uppfattning om barns samtal på fritidshem : En fenomenologisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Robin Callert; Kevin Husén; [2017]
  Nyckelord :Extended school education; extended school pedagogics; dialogue; socratic dialogue; philosophical dialogue; qualitative interview; phenomenology; lifeworld; phronesis; episteme; theoretical knowledge; practical knowledge; measurable knowledge; unmeasurable knowledge; Fritidshem; fritidspedagogik; samtal; sokratiska samtal; filosofiska samtal; kvalitativ intervju; fenomenologi; livsvärld; fronesis; episteme; teoretisk kunskap; praktisk kunskap; mätbar kunskap; omätbar kunskap;

  Sammanfattning : Detta är en studie som utforskar fritidspedagogers uppfattning om samtal med barn i deras verksamhet. Vår utgångspunkt var sokratiska och filosofiska samtal som vi stötte på under en kurs i ”barns existentiella frågor”. Vi blev då nyfikna över hur detta såg ut i verkligheten, om det fanns överhuvudtaget. LÄS MER

 4. 4. Att stimulera till läs- och skrivutveckling. En granskning av metoderna ASL och Kiwi.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lena Morina; Isabel Nigård; [2017]
  Nyckelord :Literacy; Lärandeteorier; Reading; Writing; Läs- och skrivutveckling; Att skriva sig till läsning - ASL; Kiwimetoden; Computer;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna kvalitativa undersökning är att undersöka två olika metoder, Kiwimetoden och Att skriva sig till läsning (ASL). Vi valde även att undersöka hur lärare kan arbeta med digitala verktyg inom metoderna. För att genomföra detta fick vi hjälp av två skolor, där en skola arbetar med ASL och en arbetar med Kiwimetoden. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskans upplevelse av hälsofrämjande arbete genomfört via tolk

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Fredrika Posse Adelswärd; [2017]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälsofrämjande samtal ligger till grund för att påverka individen i riktning mot att göra hälsosamma val och förändra levnadsvanor. Patienternas tillgång till information, rådgivning och samtal kring hälsa och levnadsvanor försvåras av språkliga barriärer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvalitativa samtal.

Din email-adress: