Sökning: "kvalitativa samtal"

Visar resultat 1 - 5 av 587 uppsatser innehållade orden kvalitativa samtal.

 1. 1. Flyktingmottagande, eldsjälar och platsens resiliens - En studie om förändring och anpassning på Storsudret, Gotland

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Eric Andersson; Samuel Nirbrant; [2017-10-20]
  Nyckelord :Storsudret; internationella migranter; eldsjälar; socialt engagemang; resiliens;

  Sammanfattning : Storsudret är Gotlands sydligaste del, beläget ca 8 mil från Visby. Platsen har historiskt mycket begränsade erfarenheter vad gäller möte med internationella migranter. Under hösten 2015 anlände nästan 100 flyktingar till ett nystartat flyktingboende. LÄS MER

 2. 2. ”Det är svårt att få till vila här – vi måste ju göra vårt jobb också” Betydelsen av vila och sömn för intensivvårdspatienter

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Berggren; Emma Gullman; [2017-08-09]
  Nyckelord :Intensivvård; intensivvårdspatienter; vila; sömn; intensivvårdssjuksköterska; Critical care; intensive care patients; rest; sleep; critical care nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som är svårt kritiskt sjuka har många gånger ingen ytterligare förmåga att hantera den utsatthet och exponering som medföljer intensivvård. Intensivvårdspatienter lider ofta av brist på sömn och vila vilket är besvärande då sömnbrist kan leda till både fysiska och psykiska komplikationer vilka förlänger lidande och återhämtning. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser och effekter av kulturaktiviteter i arbetet beskrivet ur ett medarbetarperspektiv. : En kvalitativ studie kring upplevelser och effekter av kulturaktiviteter kopplat till arbetet som kontext.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lasse Magnell; [2017]
  Nyckelord :Culture activities related to work; social effects; effects from mere content of culture; valuable communication at work; time resources; Kulturaktiviteter i arbetet; sociala effekter av kultur; innehållsmässiga effekter av kultur; kommunikation.;

  Sammanfattning : I takt med ett allt hårdare klimat på arbetsmarknaden och ett ökat tryck på individen i arbetslivet har forskningen börjat titta närmare på positiva och hälsofrämjande effekter av kultur- och fritidsrelaterade effekter kopplat till arbetet. Föreliggande kvalitativa studie undersöker upplevelser och erfarenheter av kulturaktiviteter ur ett medarbetarperspektiv inom två större organisationer, samt försöker synliggöra effekter av kultur kopplat till arbetet både för individen och organisationen. LÄS MER

 4. 4. Telefonrådgivning utifrån ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Hulting; Jessica Jonsson; [2017]
  Nyckelord :dialogue; general literature overview; registered nurse; telephone counseling; allmän litteraturöversikt; legitimerad sjuksköterska; samtal; telefonrådgivning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler personer kontaktar sjukvården via telefon och det medför att telefonrådgivning är ett växande område inom hälso- och sjukvården. Den gör det möjligt för sjuksköterskor och personer som ringer in att skapa en relation trots distans. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers uppfattning om barns samtal på fritidshem : En fenomenologisk studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Robin Callert; Kevin Husén; [2017]
  Nyckelord :Extended school education; extended school pedagogics; dialogue; socratic dialogue; philosophical dialogue; qualitative interview; phenomenology; lifeworld; phronesis; episteme; theoretical knowledge; practical knowledge; measurable knowledge; unmeasurable knowledge; Fritidshem; fritidspedagogik; samtal; sokratiska samtal; filosofiska samtal; kvalitativ intervju; fenomenologi; livsvärld; fronesis; episteme; teoretisk kunskap; praktisk kunskap; mätbar kunskap; omätbar kunskap;

  Sammanfattning : Detta är en studie som utforskar fritidspedagogers uppfattning om samtal med barn i deras verksamhet. Vår utgångspunkt var sokratiska och filosofiska samtal som vi stötte på under en kurs i ”barns existentiella frågor”. Vi blev då nyfikna över hur detta såg ut i verkligheten, om det fanns överhuvudtaget. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kvalitativa samtal.

Din email-adress: