Sökning: "no so"

Visar resultat 1 - 5 av 2691 uppsatser innehållade orden no so.

 1. 1. Kulturfolk, barbarer och gulaschbaroner En studie av svenska läroverkselevers syn på första världskriget 1913-1917

  Master-uppsats,

  Författare :Roger Johansson; [2017-02-06]
  Nyckelord :Första världskriget; Sverige; neutralitet; ideal;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine the student examination essays of Swedish student at the Läroverk from 1913-1917 in order to find out the opinions of the students regarding world war I and its impact on Sweden, with particular focus on the opinion of the warring parties and on the ideals that the students hail as good or bad.Through a qualitative, hermeneutic method 60 essays by students from Karlstad and Luleå are examined. LÄS MER

 2. 2. Lean - är det så vi kallar det?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Tanja König; [2017]
  Nyckelord :Lean; Verksamhetsstrategi;

  Sammanfattning : Alla företag har avfall och steg i processen som inte tillför värde till slutprodukten. För att säkra sin plats på marknaden gäller det att arbeta med detta eftersom det minskar produktionskostnaderna. LÄS MER

 3. 3. Mamma, pappa, barn på arbetet - En analys av familjeundantaget i 1§ 2 st. 2p. LAS

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Linda Tholén; [2017]
  Nyckelord :familjemedlem; familj; arbetsgivare; LAS; anställningsskyddslagen; företagsledande ställning; arbetsrättsligt skydd; arbetsrätt; arbetsdomstolen; Business and Economics; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Lagen (1982:80) om anställningsskydd, är den lag som torde vara av störst betydelse när det kommer till anställningar. Den reglerar bl.a hur en anställning ingås, vilka anställningsformer som finns och regler kring hur en anställning upphör. Från lagens tillämpningsområde undantas bl. LÄS MER

 4. 4. Why is religious education so difficult to teach? : A textual study of the researchers and the Swedish schools inspectorates’ perspectives on religious education in Sweden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Hollie Muir; [2017]
  Nyckelord :Religious education; upper secondary school; attitudes; teachers competence; outlooks on life; curriculum theory; content analysis; the Swedish schools inspectorate; researchers; curriculum; Religionsundervisning; gymnasieskola; attityder; kritik; lärarkompetens; livsåskådningar; läroplansteori; Skolinspektionen; Skolverket;

  Sammanfattning : The purpose of the essay is to examine and discuss the attitudes presented from different players involved in the development of religious education (RE) for upper secondary school in Sweden, and see if and what solutions are presented for solving these problems. A qualitative content analysis was used in order to investigate the different players, the Swedish schools inspectorate and the different researchers involved in the development of RE,attitudes and criticism towards religious education in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Samhällskunskapslärares ämnesuppfattning : Om syftet med ämnet, prioriterat innehåll och friutrymmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Anna Maria Nilsson; [2017]
  Nyckelord :samhällskunskap; lärare; samhällskunskapsdidaktik; samhällskunskapslärare; ämneskonception; Sverige;

  Sammanfattning : There is a gap between the curriculums controlling school subjects content andthe way professionals in school accomplish their teaching. Civics as a schoolsubject is vague and unclear. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet no so.

Din email-adress: