Sökning: "kirurgi"

Visar resultat 1 - 5 av 311 uppsatser innehållade ordet kirurgi.

 1. 1. Akupressur för att förebygga postoperativt illamående och kräkningar (PONV) hos patienter efter anestesi och kirurgi

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sandip Sahsi; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vårdskadeärenden till patientnämnden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Albin Westerberg; André Andersson; [2017]
  Nyckelord :patient safety; patient harm; patient rights; patientsäkerhet; vårdskador; patienträttigheter;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBAKGRUND: För att hälso- och sjukvården ska kunna hålla en hög kvalitet och fortsätta att utvecklas är det viktigt att uppmärksamma när patienter anser sig felbehandlade av vården. Vårdgivaren är skyldig att granska och utreda händelser och klagomål rörande vårdskador (SFS 2010:659), och patientnämnden har som samhällsinstans en central roll att på landstingsnivå granska patientärenden och utgöra en opartisk bro mellan patient och hälso- och sjukvård. LÄS MER

 3. 3. Livet efter bariatrisk kirurgi

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Korsell; Andrea Petrovic; [2017]
  Nyckelord :bariatric surgery; experience; patient; bariatrisk kirurgi; patient; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lider nästan hälften av alla vuxna män och kvinnor i Sverige av övervikt eller fetma. Bariatrisk kirurgi blir en allt vanligare metod för viktreducering och minskning av de fetmarelaterade komorbiditeterna. LÄS MER

 4. 4. Att tala eller icke tala?

  Magister-uppsats,

  Författare :Joakim Stenudd; Otto Karlsson; [2016-09-16]
  Nyckelord :Kommunikation; intraoperativ; kirurgi; anestesi; patientsäkerhet; WHO; CRM; Communication; intraoperative; surgery; anesthesia; patient safety; WHO; CRM;

  Sammanfattning : Background: Intraoperative communication plays a significant role in cooperation andpatient safety. Communication patterns between staff in operating rooms can be complex.Communication problems exist and the area is poorly investigated. When these problemsarise in the care setting, patient safety is compromised. LÄS MER

 5. 5. Det Intraoperativa kroppslägets betydelse för postoperativ kognitiv återhämtning

  Magister-uppsats,

  Författare :Johan Eriksson; Hanna Munthe; [2016-09-16]
  Nyckelord :Kognitiv återhämtning; Kroppsläge; Cerebral syremättnad; Cognitive recovery; body position; rScO2;

  Sammanfattning : Background: Delayed postoperative cognitive recovery and postoperative cognitivedysfunction (POCD) are widely recognized clinical conditions involving the loss of cognitionfollowing anesthesia and surgery. The ability to perform tasks involved with everyday livingis affected, reducing cognitive abilities such as memory, speed of information processing,orientation and concentration. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kirurgi.

Din email-adress: