Sökning: "kirurgi"

Visar resultat 1 - 5 av 371 uppsatser innehållade ordet kirurgi.

 1. 1. ”Vet inte om jag någonsin kommer bli densamma?” : Unga vuxnas upplevelser och erfarenheter av att ha överlevt cancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Isabell Karlsson; Sandra Werner Johansson; [2018]
  Nyckelord :canceröverlevare; unga vuxna; upplevelser; erfarenheter; uppföljningsvård;

  Sammanfattning : Cancer är idag en av våra vanligaste folksjukdomar. Varje år drabbas 800 personer mellan 15-29 år. Det finns flera orsaker för att cancer ska utvecklas där rökning är en av de vanligaste riskfaktorerna. Behandlingar inom cancervård är bland annat strålning, cytostatika och kirurgi. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av delirium i samband med vård på somatisk vårdavdelning : - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Isabel Ljung; Hanna Eriksson; [2018]
  Nyckelord :delirium; postoperative confusion; experience; feelings ; delirium; postoperativ förvirring; upplevelse; känslor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delirium är ett vanligt förekommande tillstånd inom somatisk vård. År 2016 var 85 % av patienterna som diagnosticerades med delirium i Sverige 70 år eller äldre. LÄS MER

 3. 3. “Antingen så är man det eller så är man det inte” : En analys av steriliseringskravet i den svenskakönstillhörighetslagen fram till år 2013

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Anna-Sara Fire; [2018]
  Nyckelord :Transsexualitet; Heteronormativitet; Sterilisering; Könskorrigering; Könstillhörighetslagen; Queer;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras sambandet mellan Judith Butlers teori om heteronormen som hegemonisk diskurs och den svenska politiska debatten om steriliseringskravet i könstillhörighetslagen. Mina frågeställningar i studien är: Vilka argument framträder i materialet för tvångssterilisering som villkor för könskorrigerande kirurgi? Hur kan denna praktik förstås utifrån Butlers teoretiska ansats? Analysen sker genom dels en pro et contra analys av de tre huvudargumenten för steriliseringskravet som jag har funnit efter en genomgång av alla motioner, skrivelser, statliga utredningar och den politiska debatten på ämnet steriliseringskravet av transpersoner. LÄS MER

 4. 4. Livskvalité hos kvinnor som har opererats för bröstcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Frida Ingelsson; Rebecka Larsson; [2018]
  Nyckelord :Bröstbevarande kirurgi; kvalitativ; mastektomi; välmående;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt World Health Organisation är bröstcancer den vanligaste cancerformen hos kvinnor världen över. År 2015 diagnostiserades drygt 7000 kvinnor i åldrarna 20-75 år med diagnosen bröstcancer i Sverige. Varav 90% hade gjort ett kirurgiskt ingrepp. LÄS MER

 5. 5. Dags att checka in och ut! En observationsstudie om följsamheten till WHO:s checklista för säker kirurgi.

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Gustafsson; Cecilia Holmberg; [2017-08-09]
  Nyckelord :WHO:s checklista; patientsäkerhet; kommunikation; teamarbete; perioperativ vård; WHO checklist; patient safety; communication; teamwork; perioperative care; theatre nurse s profession;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år genomförs det cirka 700 000 operationer i Sverige. Som patient på en operationsavdelning föreligger det en risk att drabbas av vårdskada. Teamarbete, kommunikation och preventivt säkerhetsarbete ligger till grund för att minska risken att skador uppstår. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kirurgi.

Din email-adress: