Sökning: "kirurgi"

Visar resultat 1 - 5 av 316 uppsatser innehållade ordet kirurgi.

 1. 1. Akupressur för att förebygga postoperativt illamående och kräkningar (PONV) hos patienter efter anestesi och kirurgi

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sandip Sahsi; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vårdskadeärenden till patientnämnden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Albin Westerberg; André Andersson; [2017]
  Nyckelord :patient safety; patient harm; patient rights; patientsäkerhet; vårdskador; patienträttigheter;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBAKGRUND: För att hälso- och sjukvården ska kunna hålla en hög kvalitet och fortsätta att utvecklas är det viktigt att uppmärksamma när patienter anser sig felbehandlade av vården. Vårdgivaren är skyldig att granska och utreda händelser och klagomål rörande vårdskador (SFS 2010:659), och patientnämnden har som samhällsinstans en central roll att på landstingsnivå granska patientärenden och utgöra en opartisk bro mellan patient och hälso- och sjukvård. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskors strategier för att skapa trygghet hos patienter inför anestesi.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Alexandra Autrieb; Veronica Bernsand; [2017]
  Nyckelord :anesthesiology; sense of security; pre-operative; patient.; Anestesi; Trygghet; Preoperativt; Patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av alla patienter som skall sövas inför en operation är rädda för den anestesi och kirurgi som väntar. Det är svårt att definiera vad trygghet innebär och hur det kan skapas för en enskild person, eftersom detta kan variera från individ till individ. LÄS MER

 4. 4. Livet efter bariatrisk kirurgi

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Korsell; Andrea Petrovic; [2017]
  Nyckelord :bariatric surgery; experience; patient; bariatrisk kirurgi; patient; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lider nästan hälften av alla vuxna män och kvinnor i Sverige av övervikt eller fetma. Bariatrisk kirurgi blir en allt vanligare metod för viktreducering och minskning av de fetmarelaterade komorbiditeterna. LÄS MER

 5. 5. Att designa en vagina : en feministisk undersökning om kvinnors syn på kvinnlig kosmetisk intimkirurgi, framställningen av det kvinnliga könet och kvinnlig sexualitet, ur ett perspektiv om mänskliga rättigheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Felicia Forsström; [2017]
  Nyckelord :female genital mutilation; mänskliga rättigheter. female genital cosmetic surgery; det kvinnliga könets anatomi; kvinnlig sexualitet; vagina; ideal; plastikkirurgi; kvinnlig kosmetisk intimkirurgi; kvinnlig könsstympning; plastic surgery; female sexuality; the anatomy of the female sex; human rights; Cultural Sciences; Medicine and Health Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att skapa förståelse för attityder till kvinnlig kosmetisk in-timkirurgi (KKI) och kvinnlig sexualitet ur ett perspektiv om mänskliga rättigheter. Detta görs genom att undersöka kvinnliga studenters syn på kvinnlig kosmetisk intim-kirurgi, framställningen av det kvinnliga könet och kvinnlig sexualitet i Sverige. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kirurgi.

Din email-adress: