Sökning: "kirurgi"

Visar resultat 1 - 5 av 339 uppsatser innehållade ordet kirurgi.

 1. 1. Spegel, spegel på väggen där, säger mig brösten vem jag är? : En litteraturstudie om hur kvinnor med bröstcancer upplever det att ha fått sitt/sina bröst opererade

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Lena Jansson; Carina Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :Bröstcancer; bröstkirurgi; kroppsuppfattning; självbild; upplevelse;

  Sammanfattning : Titel: Spegel, spegel på väggen där, säger mig brösten vem jag är? En litteraturstudie om hur kvinnor med bröstcancer upplever det att ha fått sitt/sina bröst opererade. Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i världen. Behandlingen består av kirurgi och eventuell tilläggsbehandling. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av patientkontrollerad epiduralanalgesi (pcea) i samband med kirurgi vid gynekologisk cancer : en kvalitetsuppföljning genom patientintervjuer

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hilda Bjurberg; Linda Ekengren; [2017]
  Nyckelord :PCEA; Upplevelser; Analgesi; Postoperativ vård; Delaktighet;

  Sammanfattning : Smärta är en unik och subjektiv upplevelse. Smärtlindring är en viktig del av en akutsjuksköterskas arbetsuppgifter och det är av vikt att varje patient erhåller en god smärtlindring. LÄS MER

 3. 3. Akupressur för att förebygga postoperativt illamående och kräkningar (PONV) hos patienter efter anestesi och kirurgi

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sandip Sahsi; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Akupressur och elektrisk stimulering som förebyggande åtgärder av postoperativt illamående och kräkning (PONV) : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Nina Amir-Barghi; [2017]
  Nyckelord :Postoperativt illamående och kräkning; Akupressur; Elektrisk stimulering; Perioperativ vård; Perioperativ omvårdnad;

  Sammanfattning : Postoperativt illamående och kräkning (PONV) utlöses av faktorer förknippade med anestesin och det kirurgiska ingreppet. Utöver detta finns vissa patientspecifika och postoperativa faktorer som ökar risken för den enskilde att drabbas av PONV. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor och mäns självskattade status efter gastrointestinal kirurgi

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Gana Gorusanovic; Anders Blomberg; [2017]
  Nyckelord :abdominal surgery; gender; nausea; numeric rating scale; pain; post operative; vomiting; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnor är generellt mer smärtpåverkade, mår oftare illa och kräks efter kirurgi än män. Kvinnor upplever också ett större missnöje med vården och behandlingen som ges på sjukhus. Syfte: Syftet med studien var att undersöka kvinnor och mäns självskattade status och upplevelser av vården efter gastrointestinal kirurgi. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kirurgi.

Din email-adress: