Sökning: "kirurgi"

Visar resultat 1 - 5 av 308 uppsatser innehållade ordet kirurgi.

 1. 1. Vårdskadeärenden till patientnämnden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Albin Westerberg; André Andersson; [2017]
  Nyckelord :patient safety; patient harm; patient rights; patientsäkerhet; vårdskador; patienträttigheter;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBAKGRUND: För att hälso- och sjukvården ska kunna hålla en hög kvalitet och fortsätta att utvecklas är det viktigt att uppmärksamma när patienter anser sig felbehandlade av vården. Vårdgivaren är skyldig att granska och utreda händelser och klagomål rörande vårdskador (SFS 2010:659), och patientnämnden har som samhällsinstans en central roll att på landstingsnivå granska patientärenden och utgöra en opartisk bro mellan patient och hälso- och sjukvård. LÄS MER

 2. 2. Att tala eller icke tala?

  Magister-uppsats,

  Författare :Joakim Stenudd; Otto Karlsson; [2016-09-16]
  Nyckelord :Kommunikation; intraoperativ; kirurgi; anestesi; patientsäkerhet; WHO; CRM; Communication; intraoperative; surgery; anesthesia; patient safety; WHO; CRM;

  Sammanfattning : Background: Intraoperative communication plays a significant role in cooperation andpatient safety. Communication patterns between staff in operating rooms can be complex.Communication problems exist and the area is poorly investigated. When these problemsarise in the care setting, patient safety is compromised. LÄS MER

 3. 3. Det Intraoperativa kroppslägets betydelse för postoperativ kognitiv återhämtning

  Magister-uppsats,

  Författare :Johan Eriksson; Hanna Munthe; [2016-09-16]
  Nyckelord :Kognitiv återhämtning; Kroppsläge; Cerebral syremättnad; Cognitive recovery; body position; rScO2;

  Sammanfattning : Background: Delayed postoperative cognitive recovery and postoperative cognitivedysfunction (POCD) are widely recognized clinical conditions involving the loss of cognitionfollowing anesthesia and surgery. The ability to perform tasks involved with everyday livingis affected, reducing cognitive abilities such as memory, speed of information processing,orientation and concentration. LÄS MER

 4. 4. Transkutan elektrisk nervstimulering som smärtlindring vid postoperativ smärta hos patienter som genomgått gynekologisk eller nedre bukkirurgi- en systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefin Ohlsson; Holgersson Ida; [2016-09-16]
  Nyckelord :transkutan elektrisk nervstimulation; kirurgi; smärta; Transcutaneous electrical nerve stimulation; surgery; postoperative pain;

  Sammanfattning : Background: The prevalence of pain is frequent after gynecological and lower abdominalsurgery. Postoperative painmanagement is of most importance to reduce the risk ofpostoperative complications such as having a hard time to mobilise, nausea, vomiting andsedation. Postoperative pain is usually treated with opioids. LÄS MER

 5. 5. Barns självskattning av komfort efter tonsilloperation

  Magister-uppsats,

  Författare :Anne Hasselblad Johnsson; Monika Beiring; [2016-07-01]
  Nyckelord :Barn; tonsillotomi; tonsillektomi; postoperativ smärta; smärtskattning; smärtbedömning; återhämtning; obehag;

  Sammanfattning : Background: Tonsil surgery is the most common form of surgery carried out on children in Sweden. There are several methods of surgery depending on the underlying cause of the issue.The surgery can cause a variety of side effects such as difficulty of swallowing, eating and also nausea. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kirurgi.

Din email-adress: