Sökning: "kirurgi"

Visar resultat 1 - 5 av 321 uppsatser innehållade ordet kirurgi.

 1. 1. Akupressur för att förebygga postoperativt illamående och kräkningar (PONV) hos patienter efter anestesi och kirurgi

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sandip Sahsi; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vårdskadeärenden till patientnämnden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Albin Westerberg; André Andersson; [2017]
  Nyckelord :patient safety; patient harm; patient rights; patientsäkerhet; vårdskador; patienträttigheter;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBAKGRUND: För att hälso- och sjukvården ska kunna hålla en hög kvalitet och fortsätta att utvecklas är det viktigt att uppmärksamma när patienter anser sig felbehandlade av vården. Vårdgivaren är skyldig att granska och utreda händelser och klagomål rörande vårdskador (SFS 2010:659), och patientnämnden har som samhällsinstans en central roll att på landstingsnivå granska patientärenden och utgöra en opartisk bro mellan patient och hälso- och sjukvård. LÄS MER

 3. 3. Anestesisjuksköterskors strategier för att skapa trygghet hos patienter inför anestesi.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Alexandra Autrieb; Veronica Bernsand; [2017]
  Nyckelord :anesthesiology; sense of security; pre-operative; patient.; Anestesi; Trygghet; Preoperativt; Patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av alla patienter som skall sövas inför en operation är rädda för den anestesi och kirurgi som väntar. Det är svårt att definiera vad trygghet innebär och hur det kan skapas för en enskild person, eftersom detta kan variera från individ till individ. LÄS MER

 4. 4. Retrospective study of infection rate in canine mastectomies without associated antibiotic prophylaxis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Philip Spåre; [2017]
  Nyckelord :canine mastectomy; SSI; prophylactic antibiotherapy; woundinfection; reconstructive surgery;

  Sammanfattning : Peri-operative antibiotics are often used by both veterinarians and physicians to prevent and treat surgical site infections (SSI). According to international guidelines, antibiotic prophylaxis is only required when it has been proven to be clinically necessary. LÄS MER

 5. 5. Livet efter bariatrisk kirurgi

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Korsell; Andrea Petrovic; [2017]
  Nyckelord :bariatric surgery; experience; patient; bariatrisk kirurgi; patient; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lider nästan hälften av alla vuxna män och kvinnor i Sverige av övervikt eller fetma. Bariatrisk kirurgi blir en allt vanligare metod för viktreducering och minskning av de fetmarelaterade komorbiditeterna. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kirurgi.

Din email-adress: