Sökning: "fakta óm"

Visar resultat 1 - 5 av 847 uppsatser innehållade orden fakta óm.

 1. 1. EN ANALYS AV LUNDS ÖSTRA STADSFÖRSAMLINGS KOMMUNIKATION MED NYINFLYTTADE MEDLEMMAR

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Maria Gustafsson; [2016-11-15]
  Nyckelord :Svenska kyrkan; strategisk kommunikation; nyinflyttade; målgruppsanalys; budskapsstrategi; mediestrategi; församling;

  Sammanfattning : Undersöka Lunds östra stadsförsamlings kommunikation med nyinflyttade medlemmar och jämföra med hur målgruppen upplever kommunikationen för att kunna rekommendera förbättringsförslag. En nulägesanalys kartlägger den befintliga kommunikationen. En målgruppsanalys undersöker målgruppens åsikter och intressen. LÄS MER

 2. 2. Avsaknad av Beyond Budgeting i svensk praktik –Varför förkastas konceptet?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Månström; [2016-10-04]
  Nyckelord :Innovation; förkastning; Beyond Budgeting; budgetlös styrning; managementmode; retorik; design;

  Sammanfattning : Bakgrund& problemdiskussionSamtidigt som traditionell budgetering kritiseras är styrmedlet fortfarande detcentrala valet bland svenska organisationer. Kritikerna menar att traditionellbudgetering är både för tidskrävande och kostsamt samtidigt som den endastinnefattar osäkra prognoser baserade på historiska fakta. LÄS MER

 3. 3. Framgång på nätet - En studie om Let's Deals kundvärdeskapande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Landén; Richard Milch; [2016-09-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Marknaden förändras hela tiden och idag är konsumentens åsikt viktigare än någonsin. Marknaden har blivit mer centrerad kring konsumenten vilket har lett till att konsumenterna har stor inverkan på vad produkterna ska ha för funktioner. LÄS MER

 4. 4. ÅSIKTSPROFFSEN En undersökning om hur svensk dagspress bevakar tankesmedjor.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Sanna Arbman Hansing; Anna Rosenström; [2016-08-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Av rättighetsskäl finns inte denna uppsats i fulltext. Den kommer att laddas upp i juni 2017... LÄS MER

 5. 5. Attraktivare utomhusgym i Göteborgs Stad - En tvärsnittsstudie gällande attraktivitet och nyttjande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Maria Karlsson; Jennifer Wagner; [2016-08-16]
  Nyckelord :Attraktivitet; fysisk aktivitet; Göteborgs Stad; nyttjande och utomhusgym;

  Sammanfattning : Inom Göteborgs Stad har det inte gjorts några tidigare utvärderingar gällande utomhusgym. Utifrån tidigare fakta om vad individer värdesätter av en plats för fysisk aktivitet är främst att platsen ska kännas trygg/säker, vara tillgänglig, nära hemmiljön, vara estetiskt tilltalande och att det finns ett aktivt underhållsarbete på platsen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fakta óm.

Din email-adress: