Sökning: "fakta óm"

Visar resultat 1 - 5 av 974 uppsatser innehållade orden fakta óm.

 1. 1. Förstagångsföräldrars uppfattningar om hud-mot-hud – en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Klara Gynnerstedt; Caroline Siberg; [2018-01-19]
  Nyckelord :Känguruvård; hud-mot-hud; spädbarn; nyfödd; fullgången; föräldraskap; moderskap; upplevelser; anknytning;

  Sammanfattning : Background: The newborn child needs to be close to its parents. Skin-to-skin has, from both older and newer research, demonstrated positive effects for both the child and the parents physical and mental well-being. LÄS MER

 2. 2. Elevers röster om hållbar utveckling i skolans undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Hanna Wanselin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är en politisk målsättning såväl internationellt, nationellt som lokalt. Utbildning och lärande för hållbar utveckling ses som viktiga redskap för att vi ska kunna möta en hållbar framtid. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av omvårdnaden på akutmottagningen efter ett trauma

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Bolanca; Johanna Kjellström; [2018]
  Nyckelord :Care; Emergency Department; Experience; Patient; Trauma; Akutmottagning; Upplevelse; Omvårdnad; Patient; Trauma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trauma är något som uppenbarar sig oväntat och kan leda till omfattande konsekvenser för patienter som drabbas. Eftersom patienter själva inte kan påverka situationen fullt ut, är det viktigt att sjuksköterskan besitter kompetens för att erbjuda bästa möjliga omvårdnad. LÄS MER

 4. 4. Prekonceptionell hälsa : - Vilka kunskaper och inställningar har ungdomar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Borcak Walder; Therese Grahn Holgersson; [2018]
  Nyckelord :Preconception health and care; young people; knowledge; attitudes; Prekonceptionell hälsa; ungdomar; kunskap; inställningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhället ska värna sex- och samlevnadsundervisning, familjeplanering samt mödrahälsovård. Barnmorskan har en central roll att sprida kunskap inom området. Genom information till kvinnor och män om den prekonceptionella hälsans betydelse kan det skapas goda förutsättningar till familjebildning. LÄS MER

 5. 5. Hela havet stormar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Hänninen; Sofie Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Klimatoro;

  Sammanfattning : Det råder inga tvivel om att elever och deras lärande inom hållbar utveckling påverkas av informationen de stöter på kring klimathotet (Strife, 2012; Ojala, 2012b; Pettersson, 2014, Busch & Osborne, 2014; Statens medieråd, 2014). Syftet med detta arbete är att presentera hur elever möter miljö- och hållbarhetsfrågor och hur dessa möten påverkar dem och deras lärande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet fakta óm.

Din email-adress: