Sökning: "VARUMÄRKE"

Visar resultat 1 - 5 av 1672 uppsatser innehållade ordet VARUMÄRKE.

 1. 1. Lev ett grönt år med ICA och surfa Com Hem style : En kvalitativ studie om hur Com Hem och ICA förmedlar innehållet i TV-reklamen till TV-tittaren

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Abian Hirsi; [2017]
  Nyckelord :Varumärke; marknadskommunikation; reklam; comhem; ica;

  Sammanfattning : Television advertising has many different tasks. Some aims primarily to entertain while some companies use TV advertising to promote their brand and products. However, television advertising may be misleading. The message of the TV commercial konsekvent disappears with all the content in a TV commercial. LÄS MER

 2. 2. "Once Upon A Time In Scandinavia" : Nordic noir som gränsöverskridande public service

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Johan Magnéli; [2017]
  Nyckelord :Nordic noir; public service; Sveriges television; nationellt; transnationellt; genre; narrativanalys; Blå ögon; Midnattssol; funktionalism;

  Sammanfattning : Denna uppsats syfte var att undersöka hur Sveriges television (SVT) speglas och påverkas som en public service-organisation genom sin produktion av tv-serier tillhörande Nordic noir-genren. Eftersom att ingen liknande studie utförts i en svensk kontext utgör denna studie ett välbehövt bidrag. LÄS MER

 3. 3. Synlighetens gränser : om ideal och intrycksstyrning på LinkedIn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Magdalena Svensson; [2017]
  Nyckelord :intrycksstyrning; självframställning; LinkedIn; personligt varumärke; kontextkollaps; kuratering; Social Sciences;

  Sammanfattning : ”Synlighetens gränser – om ideal och intrycksstyrning på LinkedIn” är en kandidatuppsats författad av Magdalena Svensson vid Institutionen för kommunikation och medier på Lunds Universitet. Fallstudiens syfte är att undersöka vilka motiv som finns bakom LinkedIn-användning och hur samtida attityder kommer till uttryck i enskilda individers beskrivning av sig själva. LÄS MER

 4. 4. The way a brand for condoms could look to gain positive associations and through that make the buying situation less awkward for youths

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Lisa Blyckert; [2017]
  Nyckelord :varumärke; varumärkesbyggande; designprocess; associationer; varumärkesassociationer; kondomer; ungdomar; kondomförpackning; varumärkeskommunikation; grafisk design; GDK; exjobb;

  Sammanfattning : Kondomer är ett preventivmedel som både skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar och graviditet, det kan användas av alla och är enkelt att få tag på. Ändå är Sveriges ungdomar bland de sämsta i Europa på att använda kondomer. Det är pinsamt, säger många. Pinsamt att prata om, pinsamt att inneha och pinsamt att köpa. LÄS MER

 5. 5. Keep calm and love Sundsvall : en kvalitativ studie om den strategiska kommunikationen hos Sundsvalls kommun samt stadens image

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Caroline Roginder; Elina Abrahamian; [2017]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; Sundsvall; Image; Platsmarknadsföring; City branding;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte Strategisk kommunikation och platsmarknadsföring har blivit allt viktigare för städer och platser att etablera ett gott rykte och vara konkurrenskraftiga i den globala marknaden som finns idag. Det finns platsmarknadsförare som tror att deras varumärke är kontrollerbart, däremot kan det finnas breda variationer av åsikter och uppfattningar om en stad. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet VARUMÄRKE.

Din email-adress: