Sökning: "VARUMÄRKE"

Visar resultat 1 - 5 av 1610 uppsatser innehållade ordet VARUMÄRKE.

 1. 1. Native advertising - en ulv i fårakläder : En jämförande retorikanalys om sponsrade osponrade inlägg, i en professionell och en privat blogg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maria Franzon; Sofie Ekman; [2017]
  Nyckelord :Native advertising; blog; rhetoric; professional blog; personal blog; sponsored; non-sponsored; native advertising; blogg; retorik; professionell blogg; privat blogg; sponsrat; opponerat;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur sponsrat material smälter in i det övriga innehållet, i två etablerade bloggar. Den ena är Petra Tungårdens professionella blogg och den andra är Nicole Falcianis privata blogg. Det är en jämförande studie mellan sponsrade blogginlägg och osponsrade inlägg. LÄS MER

 2. 2. Are you talking to me? - En studie om hur konsumenter reagerar på ett företags kanalanpassade och icke integrerade kommunikation.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Louise Johansson; [2017]
  Nyckelord :Integrerad marknadskommunikation IMC ; Instagram; Kanalanpassad kommunikation; Sociala medier; Kommunikation;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete vid fakulteten Teknik och Samhälle på Malmö Högskola. Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap gällande hur konsumenter reagerar på ett företags kanalanpassade och icke integrerade kommunikation i olika mediekanaler. LÄS MER

 3. 3. Vet de att vi finns? : En studie om kommuners användning av marknadskanaler för ett starkare varumärke

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Renaz Babakr; Niklas Nordh; [2017]
  Nyckelord :Destination Marketing; Destination Brand; Brand; Social Media; Digital Marketing; Platsmarknadsföring; Platsvarumärke; Varumärke; Sociala Medier; Digital Marknadsföring;

  Sammanfattning : Syfte och Forskningsfråga:Syftet med studien är att klarlägga aktuella marknadsföringskanaler för kommuner i arbetet mot att stärka och bearbeta kommuners varumärken. En digital tid är här där många synsätt och tillvägagångssätt ständigt förändras vilket utgjort grund för följande forskningsfråga: Hur arbetar kommuner med olika marknadskanaler för att stärka sitt varumärke i en tid med digitala möjligheter? Metod: Denna studie har varit av kvalitativ karaktär där målet varit att få en djupare förståelse för kommuners arbete i att stärka sitt varumärke genom användningen av olika marknadskanaler. LÄS MER

 4. 4. För Sverige i Tiden - Kronprinsessan Victoria - klädsel i kunglig ämbetsutövning

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Alice Schneiter Korinth; [2017]
  Nyckelord :royal; brand; Sweden; fashion; style; kunglig; varumärke; Sverige; mode; stil;

  Sammanfattning : The object of this thesis is Crown Princess Victoria's dress choices in her royal duties, primarily ceremonies, during the past three years based on visibility in media. The aim of the study is to investigate whether the Crown Princess has used fashion in a different way than other royals in history and today. LÄS MER

 5. 5. Synlighetens gränser : om ideal och intrycksstyrning på LinkedIn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Magdalena Svensson; [2017]
  Nyckelord :självframställning; intrycksstyrning; LinkedIn; personligt varumärke; kontextkollaps; kuratering; Social Sciences;

  Sammanfattning : ”Synlighetens gränser – om ideal och intrycksstyrning på LinkedIn” är en kandidatuppsats författad av Magdalena Svensson vid Institutionen för kommunikation och medier på Lunds Universitet. Fallstudiens syfte är att undersöka vilka motiv som finns bakom LinkedIn-användning och hur samtida attityder kommer till uttryck i enskilda individers beskrivning av sig själva. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet VARUMÄRKE.

Din email-adress: