Sökning: "VARUMÄRKE"

Visar resultat 1 - 5 av 1620 uppsatser innehållade ordet VARUMÄRKE.

 1. 1. Lev ett grönt år med ICA och surfa Com Hem style : En kvalitativ studie om hur Com Hem och ICA förmedlar innehållet i TV-reklamen till TV-tittaren

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Abian Hirsi; [2017]
  Nyckelord :Varumärke; marknadskommunikation; reklam; comhem; ica;

  Sammanfattning : Television advertising has many different tasks. Some aims primarily to entertain while some companies use TV advertising to promote their brand and products. However, television advertising may be misleading. The message of the TV commercial konsekvent disappears with all the content in a TV commercial. LÄS MER

 2. 2. Synlighetens gränser : om ideal och intrycksstyrning på LinkedIn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Magdalena Svensson; [2017]
  Nyckelord :intrycksstyrning; självframställning; LinkedIn; personligt varumärke; kontextkollaps; kuratering; Social Sciences;

  Sammanfattning : ”Synlighetens gränser – om ideal och intrycksstyrning på LinkedIn” är en kandidatuppsats författad av Magdalena Svensson vid Institutionen för kommunikation och medier på Lunds Universitet. Fallstudiens syfte är att undersöka vilka motiv som finns bakom LinkedIn-användning och hur samtida attityder kommer till uttryck i enskilda individers beskrivning av sig själva. LÄS MER

 3. 3. Keep calm and love Sundsvall : en kvalitativ studie om den strategiska kommunikationen hos Sundsvalls kommun samt stadens image

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Caroline Roginder; Elina Abrahamian; [2017]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; Sundsvall; Image; Platsmarknadsföring; City branding;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte Strategisk kommunikation och platsmarknadsföring har blivit allt viktigare för städer och platser att etablera ett gott rykte och vara konkurrenskraftiga i den globala marknaden som finns idag. Det finns platsmarknadsförare som tror att deras varumärke är kontrollerbart, däremot kan det finnas breda variationer av åsikter och uppfattningar om en stad. LÄS MER

 4. 4. Native advertising - en ulv i fårakläder : En jämförande retorikanalys om sponsrade osponrade inlägg, i en professionell och en privat blogg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Maria Franzon; Sofie Ekman; [2017]
  Nyckelord :Native advertising; blog; rhetoric; professional blog; personal blog; sponsored; non-sponsored; native advertising; blogg; retorik; professionell blogg; privat blogg; sponsrat; opponerat;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur sponsrat material smälter in i det övriga innehållet, i två etablerade bloggar. Den ena är Petra Tungårdens professionella blogg och den andra är Nicole Falcianis privata blogg. Det är en jämförande studie mellan sponsrade blogginlägg och osponsrade inlägg. LÄS MER

 5. 5. Are you talking to me? - En studie om hur konsumenter reagerar på ett företags kanalanpassade och icke integrerade kommunikation.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Louise Johansson; [2017]
  Nyckelord :Integrerad marknadskommunikation IMC ; Instagram; Kanalanpassad kommunikation; Sociala medier; Kommunikation;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete vid fakulteten Teknik och Samhälle på Malmö Högskola. Syftet med denna uppsats är att bidra med kunskap gällande hur konsumenter reagerar på ett företags kanalanpassade och icke integrerade kommunikation i olika mediekanaler. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet VARUMÄRKE.

Din email-adress: