Sökning: "VARUMÄRKE"

Visar resultat 1 - 5 av 1602 uppsatser innehållade ordet VARUMÄRKE.

 1. 1. RYGGTAVLOR OCH VINTERSTADEN Om hur den geografiska platsen kommuniceras i kommuners tidningar till nyinflyttade

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Mia Marie Johansson; [2016-11-25]
  Nyckelord :Geografisk plats; Kommunikation; Multimodal kommunikation; Visuell kommunikation; Strategisk kommunikation; Kommun; Varumärke; Artefakt; Perception;

  Sammanfattning : Att beskriva om, och i så fall hur, den geografiska platsen kommuniceras multimodalt i kommuners tidningar till nyinflyttade, för att bidra till teoretiseringen av strategisk multimodal kommunikation i kommuner. Uppsatsen grundas i bakgrundsteori om kommuners kommunikation till kommuninvånare och hur marknadsinriktadek ommunikationsstrategierer har anammats. LÄS MER

 2. 2. Gothenburg City - a Fairy Trade? En studie om hur Göteborg Stad bör lägga upp sitt marknadsföringsarbete av Fairtrade på ett strategiskt framgångsrikt sätt.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Lans; Johanna Lillecreutz; [2016-09-05]
  Nyckelord :Fairtrade; Fairtrade City; Varumärke; Marknadskommunikation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Värdegrund som pedagogiskt verktyg, inte bara ord? En kvalitativ studie om värdegrundens funktion i en kedjeverksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Amanda Hansson; Jennifer Lindbladh; Johanna Ridderbjelke; [2016-07-01]
  Nyckelord :värdegrund; lärande organisation; ledarskap; organisationskultur; värdeöverföring; varumärkesetablering;

  Sammanfattning : Syfte: Studien avser studera hur en värdegrund kan förstås som ett pedagogiskt verktyg samt vilkenroll chefen fyller mellan värdegrunden och verksamheten inom en kedja, både internt inomverksamheten samt utåt som varumärke och aktör. Genom textanalys och kvalitativa intervjuer ärsyftet att undersöka hur platschefer tillämpar sin verksamhets värdegrund i den dagliga verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Sociala medier som värdeskapare Att stärka sitt varumärke på B2B-marknaden med hjälp av sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Gatzinsky Thorell; David Olofsson; [2016-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Järfällas kulturarv - en kvalitativ studie om att kommunicera kulturarv till konfirmander genom sociala medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Miguel Antunes; Sanna Michelle Karlsson; [2016-03-24]
  Nyckelord :sociala medier; Järfälla; digital kommunikation; Kulturarv; historia; Svenska kyrkan; konfirmander;

  Sammanfattning : Titel Järfällas Kulturarv - en kvalitativ studie om att kommunicera kulturarv till konfirmander genom sociala medier.Författare Miguel Antunes, Sanna Michelle KarlssonKurs Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå GrundnivåTermin Höstterminen 2015Uppdragsgivare Svenska kyrkan i Järfälla, Jiang MillingtonHandledare Nicklas HåkanssonKursansvarig Malin SveningssonExaminator Gabriella SandstigAntal sidor 41 sidor, inklusive bilagorAntal ord 13 022 ordSyfte Att undersöka vad konfirmander i Järfälla kommun har för uppfattning om det kyrkliga kulturarvet i Järfälla samt hur församlingen kan tillgängliggörakulturarvet genom digital kommunikation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet VARUMÄRKE.

Din email-adress: