Sökning: "south"

Visar resultat 1 - 5 av 2518 uppsatser innehållade ordet south.

 1. 1. Great minds think alike En kvantitativ studie av utrikessidornas innehåll i 36 tidningar inom Mittmedia, Gota Media, Bonnier och Stampen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Agnes Aronsson; Sofia Kristoffersson; [2017-01-31]
  Nyckelord :foreign Pages; homogeneity; news agency; gatekeeper; media group; foreign news; homogenitet; likriktning; TT; nyhetsbyrå; mediekoncern; utrikesnyhet; utrikessidor;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the news reported on the foreign pages of 36 newspapers owned by four of the largest media groups in Sweden; Mittmedia, Gota Media, Bonnier and Stampen. Our aim was to examine what the distribution looked like between the self-produced foreign material and the material that was produced by news agencies. LÄS MER

 2. 2. Från Skeppsbron till Arendal En stadsmorfologisk studie av rumsliga transformationsmönster kring ett skeppsvarv

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jonas Karlsson; [2017-01-24]
  Nyckelord :Götaverken; Gothenburg; spatial transformation; shipyards; urban morphology; fringe belt;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie masterexamen iKulturvård60 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2016:38.... LÄS MER

 3. 3. A critical analysis of the alternative energy-poverty discourse with a case of Kasese district in Uganda: New sites, actors, identities, language, and visions of power

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Adventino Banjwa; [2017]
  Nyckelord :Alternative energy technologies; Poverty Alleviation; Sustainable Development; Post-development theory; Critical Discourse Analysis; Uganda; Kasese district; Champion District Initiative.; Social Sciences;

  Sammanfattning : One of the central themes in recent sustainable Development debates is the idea that alternative energy technological solutions can also alleviate poverty in parts of the global South. This idea is earmarked in this study as the alternative energy-poverty discourse. LÄS MER

 4. 4. Wastewater from a biodiesel plant: characterization of streams and suggestions for treatment options

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Linnea Andersson; [2017]
  Nyckelord :water engineering; environmental engineering; avloppsteknik; vattenförsörjningsteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Biodiesel is an important alternative to ordinary diesel when limiting the effects on the climate. However, the production path of biodiesel produces a wastewater with a high chemical oxygen demand (COD) and it needs to be cleaned. The aim of this study was to characterise biodiesel wastewater as well as to suggest treatment options. LÄS MER

 5. 5. Föroreningsspridning från kustnära deponi : applicering av Landsim 2.5 för modellering av lakvattentransport till Östersjön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Henrik Kempengren; [2017]
  Nyckelord :deponi; Landsim; föroreningsspridning; Östersjön; ÅF Infrastructure AB; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Strax väster om centrala Ystad, intill Ystad Reningsverk, återfinns en deponi vars ursprung har spårats tillbaka till tidigt 1960-tal. Deponin beräknas vara cirka 11 250 kv. m och begränsas i sydlig riktning av Östersjön. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet south.

Din email-adress: