Sökning: "om stockholms"

Visar resultat 1 - 5 av 5001 uppsatser innehållade orden om stockholms.

 1. 1. Search results: Stockholm Archipelago (152) : En innehållsanalytisk undersökning av hemsidan TripAdvisor och dess skribenters omdömen om logiverksamheter i Stockholms skärgård

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Désirée Monin Nylund; Linnea Andersson; [2017]
  Nyckelord :archipelago; credibility; customer satisfaction; eWOM; Stockholm; TripAdvisor; eWOM; gästnöjdhet; skärgård; Stockholm; TripAdvisor; trovärdighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur logiverksamheter i Stockholms skärgård har recenserats på hemsidan TripAdvisor samt hur resesidans recensionsverktyg är utformat. Den metod som tillämpades var en innehållsanalys av 152 omdömen vid TripAdvisor. LÄS MER

 2. 2. Internet- den virtuella skölden för en sexarbetare? : En kvalitativ studie om hur internets roll avspeglar sig i en sexarbetares liv Av: Elinor Westerstråhle

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Elinor Westerstråhle; [2017]
  Nyckelord :Internet; Sexual service; Escorts; Exposure; Vulnerability; Security; Monitoring; Surveillance;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to gain a closer understanding of how security and vulnerability are experienced online when sexual services are conveyed and if the sex worker finds it unpleasant to be monitored online. The issues relating to safety, vulnerability and monitoring have been analyzed using theories like Foucault's "Panopticism" (1991), which is a social theory of monitoring and Amanda Lagerqvist's theory of "digital throwness" (2017) in which she touches the vulnerability the network puts us in. LÄS MER

 3. 3. Medias framställning av Annie Lööf och Annika Falkengren : En kvalitativ kritisk diskursanalys

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefine Blanck; Emelie Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Diskurs; kritisk diskursanalys; genus; media;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar dags- och kvällspressens framställning av Annika Falkengren och Annie Lööf, i syfte att förstå medias roll som medskapare av genusstrukturer samt diskurser kring den framgångsrika kvinnan. Vårt datamaterial bestod av 22 artiklar från DN, SvD, Expressen och Aftonbladet. LÄS MER

 4. 4. Hur sjuksköterskan på vårdavdelningen kan stimulera friskfaktorer för att öka känslan av hopp hos en person med stroke

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sonja Messai; Emma Tollan; [2017]
  Nyckelord :Friskfaktorer; Hopp; Sjuksköterskans arbete; Stroke;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund  En person som drabbas av stroke kan uppleva omvälvande känslor av förlust och minskad autonomi. Många drabbade personer tappar hoppet om att en förbättring kan ske vilket kan påverka rehabiliteringen negativt. LÄS MER

 5. 5. Samtalet om normer i reklam 2016 : United Colors of Sweden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Nyström; Jakob Harge; [2017]
  Nyckelord :Normer; normbrytande; stereotyper; reklam; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Tiden när man kunde basunera ut reklambudskap till en väntande konsument i tv-soffan är förbi, idag behöver företag etablera relationer med sina kunder och skapa interaktioner på nya sätt. Den här studien ämnar att, med hjälp av relationsmarknadsföringens teorier, undersöka det samtal om normer och representation som kommit till Sveriges reklamklimat. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet om stockholms.

Din email-adress: