Sökning: "om stockholms"

Visar resultat 1 - 5 av 5056 uppsatser innehållade orden om stockholms.

 1. 1. Är emotionellt krävande yrken också kvävande yrken? : En deskriptiv studie av skillnaderna i män och kvinnors uttag av sjukpenning.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Johan Ehrenpil; Hofstedt Patrik; [2018]
  Nyckelord :Ekonomiska drivkrafter; emotionellt krävande arbeten; hushållsarbete; jämställdhet; könssegregerad arbetsmarknad; könsskillnader; obetalt arbete; sjukförsäkring; sjukpenning.;

  Sammanfattning : Det finns ett gap mellan kvinnor och män avseende sjukskrivningar, då kvinnor är sjukskrivna i större utsträckning än män. Detta har av forskningen förklarats av ett antal olika faktorer. LÄS MER

 2. 2. Organisatorisk lojalitet hos arbetstagare : En kvalitativ studie om hur organisatorisk lojalitet ändrats hos arbetstagare i samband med omorganisationer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jessica Lindkvist; Melissa Petersson; [2018]
  Nyckelord :Organisatorisk lojalitet; emotionell lojalitet; sorti; protest; organisationsförändringar; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie har fokuserat på organisatorisk lojalitet inom en storbank i Sverige. Syftet har varit att se hur den organisatoriska lojaliteten förändrats över tid i samband med omorganiseringar så som personalneddragningar inom organisationen. LÄS MER

 3. 3. Kan alla nå toppen? : En kvantitativ studie om könsskillnader i olika befattningar på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Parastoo Afsharian; Linnea Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Könssegregering; arbetsmarknad; interna avancemangsmöjligheter; kön; glastak; glashiss; preferensdiskriminering; statistisk diskriminering.;

  Sammanfattning : Kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden återfinns ännu idag inom olika sektorer, yrken och branscher. Trots flertalet tidigare forskningar samt politiska insatser har vi inte nått en jämställd arbetsmarknad. LÄS MER

 4. 4. Varför arbetar människor övertid? : En kvantitativ studie om hur inställning till arbetet, kön och familjetyp inverkar på övertidsarbete

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Martina Magnusson; Alexandra Drakengård; [2018]
  Nyckelord :Inställning; motivation; övertid; kön; familj; inflytande;

  Sammanfattning : Arbetsmarknaden idag blir allt mer föränderlig och flexibel, vilket har påverkat arbetsgivarna till att ge arbetstagaren större utrymme att kombinera karriär och familjeliv. Varje vecka arbetar en av fem personer i Sverige övertid och den genomsnittliga övertiden är 6.2 timmar per person och vecka. LÄS MER

 5. 5. Kvinnliga läkares upplevelse av stress och hälsa : En kvalitativ studie om kvinnliga läkare i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Katrin Derholm; [2018]
  Nyckelord :Yvonne Hirdman; genussystemet; stress; hanteringsstrategier; kvinnliga läkare;

  Sammanfattning : Flera studier visar att läkare oftare lider av stress och psykisk ohälsa än andra yrkesgrupper. En del studier anger kvinnliga läkare som mer lidande av stress än manliga läkare. Det faktum att kvinnliga läkares självmordsfrekvens är högre än i normalbefolkningen visar att det finns ett problem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet om stockholms.

Din email-adress: