Sökning: "om stockholms"

Visar resultat 1 - 5 av 4663 uppsatser innehållade orden om stockholms.

 1. 1. Migration av gummigranulat från konstgräsplaner : En förbisedd miljöfarlig verksamhet

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Karin Widström; [2017]
  Nyckelord :konstgräs; granulat; SBR; miljöfarlig verksamhet;

  Sammanfattning : Tack vare att konstgräsplaner kan användas dygnets alla timmar och årets alla dagar och därmed är väldigt yteffektiva, blir de alltmer vanliga. Men frågor har lyfts om miljöaspekter kopplade till dem. LÄS MER

 2. 2. I föräldrarnas fotspår? : En kvantitativ studie om valet att utbilda sig eftergymnasialt

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rickard Lindberg; Mattias Wildros; [2017]
  Nyckelord :kvantitativ; regressionsanalys; EGP; utbildning; eftergymnasial utbildning; skilda föräldrar; LNU 2010; Levnadsnivåundersökningen 2010;

  Sammanfattning : Utbildning är en viktig del i många människors liv, en del som kan vara avgörande för framtida jobbmöjligheter. Valet att utbilda sig eftergymnasialt eller ej blir därför en viktig milstolpe i den unga elevens liv. LÄS MER

 3. 3. "precis som du fast ändå alldeles olik" : En studie om hur unga tjejer skriver om och upplever sin ADHD

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jessica Dannefalk; [2017]
  Nyckelord :Tjejer; flickforskning; ADHD; självbild; diagnoser; bloggar; avvikande;

  Sammanfattning : Att växa upp i dagens samhälle som tjej kan vara mycket förvirrande och alla normer kring hur tjejer bör vara gör det inte lätt. Idag har ungefär från 2 % till 5 % av Sveriges flickor och kvinnor diagnosen ADHD. Tidigare forskning kring ADHD har varit i relation till killars ADHD och diagnosen har setts som en ”kill-diagnos”. LÄS MER

 4. 4. Att regissera barn

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Eriksson Maria; [2017]
  Nyckelord :Regi; barnregi; film; personinstruktion; regissör; barnskådespelare; kortfilm.;

  Sammanfattning : I masteruppsatsen "Att regissera barn" skriver filmregissören Maria Eriksson om vad det innebär att som regissör arbeta med barn i film. Med utgångspunkt i erfarenheterna från arbetet med kortfilmen "Skolstartssorg" för hon i uppsatsen dialog med bland andra regissören Suzanne Osten, barnfilmsnestorn Catti Edfeldt och skådespelaren Maria Johansson. LÄS MER

 5. 5. Digital Musik och Algoritmer : En kvalitativ studie med användaren i centrum

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Marcel Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Digital musik; rekommendationssystem; användare; postdigital sensibilitet; algoritmer; fokusgruppintervjuer; musikströmningstjänster; det konstnärliga verket;

  Sammanfattning : När musiken blir digital får den möjlighet att arkiveras och kommuniceras på nya vis genom bland annat sociala medier och musikströmningstjänster. För att hantera de stora digitala musikbiblioteken används ofta algoritmer vilka arkiverar och profilerar användare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet om stockholms.

Din email-adress: