Sökning: "om stockholms"

Visar resultat 1 - 5 av 4618 uppsatser innehållade orden om stockholms.

 1. 1. I föräldrarnas fotspår? : En kvantitativ studie om valet att utbilda sig eftergymnasialt

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rickard Lindberg; Mattias Wildros; [2017]
  Nyckelord :kvantitativ; regressionsanalys; EGP; utbildning; eftergymnasial utbildning; skilda föräldrar; LNU 2010; Levnadsnivåundersökningen 2010;

  Sammanfattning : Utbildning är en viktig del i många människors liv, en del som kan vara avgörande för framtida jobbmöjligheter. Valet att utbilda sig eftergymnasialt eller ej blir därför en viktig milstolpe i den unga elevens liv. LÄS MER

 2. 2. "precis som du fast ändå alldeles olik" : En studie om hur unga tjejer skriver om och upplever sin ADHD

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jessica Dannefalk; [2017]
  Nyckelord :Tjejer; flickforskning; ADHD; självbild; diagnoser; bloggar; avvikande;

  Sammanfattning : Att växa upp i dagens samhälle som tjej kan vara mycket förvirrande och alla normer kring hur tjejer bör vara gör det inte lätt. Idag har ungefär från 2 % till 5 % av Sveriges flickor och kvinnor diagnosen ADHD. Tidigare forskning kring ADHD har varit i relation till killars ADHD och diagnosen har setts som en ”kill-diagnos”. LÄS MER

 3. 3. ”Du har krav från alla håll” : En kvalitativ studie om mellanchefers psykosociala arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sandra Engström; Marcos Sanchez Gaba; [2017]
  Nyckelord :Mellanchefer; psykosocial arbetsmiljö; krav-kontroll-stödmodellen; privat och offentlig sektor; organisatorisk och social arbetsmiljö.;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka och försöka förstå hur mellanchefer upplever sin psykosociala arbetsmiljö och varför just de hamnar i en extra utsatt position. Studiens frågeställningar är: Hur upplever de intervjuade mellancheferna sin psykosociala arbetsmiljö utifrån krav, kontroll och socialt stöd och hur kan dessa upplevelser förstås? Går det att identifiera några skillnader i privat respektive offentlig sektor vad gäller den psykosociala arbetsmiljön för dessa mellanchefer? Har de nya föreskrifterna haft någon inverkan på den upplevda psykosociala arbetsmiljön? För att undersöka detta gjordes sex intervjuer med mellanchefer verksamma i privat och offentlig sektor. LÄS MER

 4. 4. Bäckenbottens könade villkor : En kvantiativ analys

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sofie Ahlin; Fanny Larsdotter; [2017]
  Nyckelord :underlivsbesvär; menstruationsbesvär; könsneutralitet; lön; sjukfrånvaro;

  Sammanfattning : Sverige är och har varit ett av världens mest jämställda länder. Trots detta råder det fortfarande en ojämlikhet mellan män och kvinnor både i arbetslivet och sjukvården. Kvinnor sjukskriver sig i högre grad och tjänar mindre än män. LÄS MER

 5. 5. Kan ditt sociala liv påverka din lön? : En kvantitativ studie av mäns och kvinnors nätverk samt effekten på lön.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Fanny Lundberg; Karin Mannbrink; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om mäns och kvinnors sociala nätverk skiljer sig åt och om nätverk har någon effekt på lön. Mer konkret innebär detta att syftet med undersökningen är att ta reda på om sociala nätverk samvarierar med lön vilket i så fall skulle kunna vara en delförklaring till att det uppstår löneskillnader mellan kvinnor och män. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet om stockholms.

Din email-adress: