Sökning: "om stockholms"

Visar resultat 1 - 5 av 4774 uppsatser innehållade orden om stockholms.

 1. 1. Samtalet om normer i reklam 2016 : United Colors of Sweden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Nyström; [2017]
  Nyckelord :Normer; normbrytande; stereotyper; reklam; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Tiden när man kunde basunera ut reklambudskap till en väntande konsument i tv-soffan är förbi, idag behöver företag etablera relationer med sina kunder och skapa interaktioner på nya sätt. Den här studien ämnar att, med hjälp av relationsmarknadsföringens teorier, undersöka det samtal om normer och representation som kommit till Sveriges reklamklimat. LÄS MER

 2. 2. EU-kommissionens förslag om återinförandet av CCCTB : kan en gemensam skattebas övervinna beskattningshinder på den inre marknaden och är EU-kommissionens förslag förenligt med subsidiaritetsprincipen?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Gylling; [2017]
  Nyckelord :Skatterätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Att följa, dokumentera och utveckla barns lärande : En läroplansteoretisk analys av dokumentationsarbetet på en förskola i webbverktyget Unikum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linda Stensson; Ellen Jildeget; [2017]
  Nyckelord :Lärloggar; Dokumentation; Förskoledidaktik; Barns lärande; Unikum; Läroplansteori; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utforska hur barns enskilda lärande dokumenteras med hjälp av webbverktyget Unikum på en förskola. Hur dokumentationen i Unikum ser ur relaterat till barns lärande och utveckling i relation till förskolans dokumentationsuppdrag. LÄS MER

 4. 4. Digitala popstjärnor : Om sociala mediers betydelse för att synas, höras och nå ut som osignerad, kvinnlig popartist

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Cajsa Wallin; [2017]
  Nyckelord :personliga varumärken; pop; genus; motstånd; sociala medier; osignerade kvinnliga artister; mikro- kändisskap; identitet; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka den osignerade, kvinnliga popartistens spelplan för att konstruera sig själv som ett “personligt (pop)varumärke” via sociala medier. Med ansats i fem djupgående intervjuer har jag sökt besvara hur detta “varumärkesgörande” ser ut, samt vilka möjligheter och svårigheter diskursen för med sig. LÄS MER

 5. 5. Flykting eller alternativt skyddsbehövande? : om gränsdragningen mellan skyddsgrunder i migrationsdomstolarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Li Nordström; [2017]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet om stockholms.

Din email-adress: