Sökning: "om stockholms"

Visar resultat 1 - 5 av 5161 uppsatser innehållade orden om stockholms.

 1. 1. Patienters erfarenheter av fysioterapi vid utmattningssyndrom - en Enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofie Essermark; Måns Fritzell; [2018-02-26]
  Nyckelord :Utmattningssyndrom; Mental hälsa; Primärvård; Webbenkät; Fysioterapeutisk behandling; Kroppsmedvetandeträning; Stress;

  Sammanfattning : Bakgrund:Syfte: Psykisk ohälsa är ett växande problem och utgör idag i Sverige en av de främsta orsakerna till sjukskrivning. Utmattningssyndrom utgör en betydande del av denna ohälsa. Fysioterapeutisk behandling är ett av flera alternativ som finns att tillgå. LÄS MER

 2. 2. ”POLISEN UPPMANAR MÄNNISKOR ATT STANNA HEMMA OCH UNDVIKA CITY” En kvalitativ studie av två myndigheters kriskommunikation i samband med terrordådet på Drottninggatan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Holger Brundin; Olof Mattson; [2018-02-13]
  Nyckelord :Kriskommunikation; terrorism; sociala medier;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:MK1500 Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: Ht 2017Handledare: Orla VigsöKursansvarig: Malin SvenningssonSidantal: 42Antal ord: 16518Syfte:Studiens syfte är att undersöka och utvärdera Polisen Stockholms och Krisinformations kommunikation på Twitter under terrordådet i Stockholm samt att ta reda på vad representanter från ansvariga myndigheter anser om kommunikationsinsatsen, utifrån ett i huvudsak sändarperspektiv.Teori:Social-Mediated Crisis Communication Model, Kriskommunikation 2. LÄS MER

 3. 3. The reason to reason

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Christian Huldt; [2018]
  Nyckelord :matematikdidaktik; kreativa matematiskt grundade resonemang;

  Sammanfattning : Uppsatsen baseras på designexperiment av undervisning med syftet att uppmuntra till kreativa resonemang. Studien genomfördes som ett antal undervisningstillfällen då närvarande elever presenterades för ett problem eller en frågeställning som inte var formulerad eller kunde lösas på samma sätt som typuppgifterna i läroboken. LÄS MER

 4. 4. Marknadshyra för lokaler : en undersökning av hyresnämndens yttranden om marknadshyra samt en komparativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christopher Arontaus; [2018]
  Nyckelord :Fastighetsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Demokrati i skolans läroplaner : Den demokratiske haveristen eller när har det funnits?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Ludwig Hälldin; [2018]
  Nyckelord :Demokrati; elevdemokrati; inflytande; elevinflytande; demokratikriterier; läroplan;

  Sammanfattning : Elevdemokrati är ett vanligt använt uttryck, men är skolan verkligen demokratisk? I detta arbete har jag sökt ta reda på om och när den i så fall var/är det. Detta är gjort med utgångspunkt i läroplanerna från 1980, 1994 och 2011 utifrån Robert Dahls fem demokratikriterier; av vilka alla måste uppnås för att uppnå en idealdemokrati. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet om stockholms.

Din email-adress: