Sökning: "om stockholms"

Visar resultat 1 - 5 av 4701 uppsatser innehållade orden om stockholms.

 1. 1. Samtalet om normer i reklam 2016 : United Colors of Sweden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Nyström; [2017]
  Nyckelord :Normer; normbrytande; stereotyper; reklam; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Tiden när man kunde basunera ut reklambudskap till en väntande konsument i tv-soffan är förbi, idag behöver företag etablera relationer med sina kunder och skapa interaktioner på nya sätt. Den här studien ämnar att, med hjälp av relationsmarknadsföringens teorier, undersöka det samtal om normer och representation som kommit till Sveriges reklamklimat. LÄS MER

 2. 2. Flykting eller alternativt skyddsbehövande? : om gränsdragningen mellan skyddsgrunder i migrationsdomstolarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Li Nordström; [2017]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Migration av gummigranulat från konstgräsplaner : En förbisedd miljöfarlig verksamhet

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Karin Widström; [2017]
  Nyckelord :konstgräs; granulat; SBR; miljöfarlig verksamhet;

  Sammanfattning : Tack vare att konstgräsplaner kan användas dygnets alla timmar och årets alla dagar och därmed är väldigt yteffektiva, blir de alltmer vanliga. Men frågor har lyfts om miljöaspekter kopplade till dem. LÄS MER

 4. 4. I föräldrarnas fotspår? : En kvantitativ studie om valet att utbilda sig eftergymnasialt

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rickard Lindberg; Mattias Wildros; [2017]
  Nyckelord :kvantitativ; regressionsanalys; EGP; utbildning; eftergymnasial utbildning; skilda föräldrar; LNU 2010; Levnadsnivåundersökningen 2010;

  Sammanfattning : Utbildning är en viktig del i många människors liv, en del som kan vara avgörande för framtida jobbmöjligheter. Valet att utbilda sig eftergymnasialt eller ej blir därför en viktig milstolpe i den unga elevens liv. LÄS MER

 5. 5. Intergenerationella arvet av skilsmässa : En tvärsnittsstudie om uppväxtfaktorers påverkan på skilsmässobenägenhet hos vuxna

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Philip Scharf; Anna Hellgren; [2017]
  Nyckelord :Skilsmässa; Intergenerationella skilsmässoarvet; Socioekonomisk bakgrund; Neurotiska egenskaper; Psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Idag ser vi fler familjekonstellationer än någonsin till följd av en växande skilsmässostatistik och nya synsätt på äktenskap och skilsmässa. Synen på skilsmässa som ett misslyckande lever till viss del kvar även om de normativa och mer traditionella synsätten till stor del har försvunnit i majoritetssamhället allteftersom fler väljer att skiljas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet om stockholms.

Din email-adress: