Sökning: "om stockholms"

Visar resultat 1 - 5 av 4744 uppsatser innehållade orden om stockholms.

 1. 1. Samtalet om normer i reklam 2016 : United Colors of Sweden

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Nyström; [2017]
  Nyckelord :Normer; normbrytande; stereotyper; reklam; relationsmarknadsföring;

  Sammanfattning : Tiden när man kunde basunera ut reklambudskap till en väntande konsument i tv-soffan är förbi, idag behöver företag etablera relationer med sina kunder och skapa interaktioner på nya sätt. Den här studien ämnar att, med hjälp av relationsmarknadsföringens teorier, undersöka det samtal om normer och representation som kommit till Sveriges reklamklimat. LÄS MER

 2. 2. Digitala popstjärnor : Om sociala mediers betydelse för att synas, höras och nå ut som osignerad, kvinnlig popartist

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Cajsa Wallin; [2017]
  Nyckelord :personliga varumärken; pop; genus; motstånd; sociala medier; osignerade kvinnliga artister; mikro- kändisskap; identitet; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka den osignerade, kvinnliga popartistens spelplan för att konstruera sig själv som ett “personligt (pop)varumärke” via sociala medier. Med ansats i fem djupgående intervjuer har jag sökt besvara hur detta “varumärkesgörande” ser ut, samt vilka möjligheter och svårigheter diskursen för med sig. LÄS MER

 3. 3. Flykting eller alternativt skyddsbehövande? : om gränsdragningen mellan skyddsgrunder i migrationsdomstolarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Li Nordström; [2017]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. När verkligheten är en del av spelet : En kvalitativ studie om spelet Pokémon Go's framgång

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Isabelle Åström; [2017]
  Nyckelord :Pokémon Go; Augmented Reality; Immersion; Nostalgi;

  Sammanfattning : I juni 2016 var det svårt att undgå den trendvåg som passerade. Spelet Pokémon Go laddades ned så pass många gånger att det skulle kunna motsvara 1,3 procent av jordens befolkning. Olika åldrar tycktes intressera sig för spelet som kan beskrivas som ett fenomen. LÄS MER

 5. 5. Migration av gummigranulat från konstgräsplaner : En förbisedd miljöfarlig verksamhet

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Karin Widström; [2017]
  Nyckelord :konstgräs; granulat; SBR; miljöfarlig verksamhet;

  Sammanfattning : Tack vare att konstgräsplaner kan användas dygnets alla timmar och årets alla dagar och därmed är väldigt yteffektiva, blir de alltmer vanliga. Men frågor har lyfts om miljöaspekter kopplade till dem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet om stockholms.

Din email-adress: