Sökning: "real"

Visar resultat 1 - 5 av 6987 uppsatser innehållade ordet real.

 1. 1. A Real-Time Extension of the Formal Privacy Policy Framework

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Ivana Kellyérová; [2017-04-10]
  Nyckelord :privacy policy; social network; epistemic logic; real-time logic; temporal logic; formal framework;

  Sammanfattning : Online social networks (OSNs) have become an important part of people’s livesworldwide. Although users supply OSNs with large amounts of personal data, theability to control the audience of one’s own information is often limited to a numberof predefined and often unclear options. LÄS MER

 2. 2. The Economics of Perceived Discrimination - An empirical investigation on the relationship between subjective views on job market hindrances and economic aspirations

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gustav Agneman; [2017-03-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study attempts to investigate the effects that perceived discrimination has on economic aspirations. Perceived discrimination is defined as the subjective perception of hindrances on the job market, which consists of actual hindrances (real discrimination) and a subjective bias. LÄS MER

 3. 3. Non-Functional Requirement Modeling in the Early-Phase Software Product Life Cycle : A Systematic Literature Review and a Meta Model

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Pavan Kumar Nanduru; [2017]
  Nyckelord :Non-Functional Requirements NFRs ; NFR models; NFR Frameworks; Quality Requirements; Product Life Cycle;

  Sammanfattning : Context. Non-functional requirements (NFRs) are important aspects which directly or indirectly determine whether a product is a success or a failure. It becomes essential to incorporate and understand them, before the software product enters the development phase. LÄS MER

 4. 4. "Det är just att man får se familjerna dygnet runt och att man inte får liksom gömma sig" : En kvalitativ studie om personalens uppfattningar om hur utredningsarbetet och föräldrarna påverkas av att utredas i en institutionsmiljö.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Iga Sikora-Tuszynska; Gabriella Odell; [2017]
  Nyckelord :investigatory homes; child protection investigation; parents; institution; parental capacity; utredningshem för familjer; barnavårdsutredning; föräldrar; föräldraförmåga.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Gabriella Odell and Iga Sikora Title: "It's just that you get to see the families around the clock and that you’re not able to hide" - a qualitative study on employee perceptions of how the investigative work and families become influenced by the investigation in an institutional environment. Supervisor: Lina Ponnert In this study we looked into investigatory homes where children aged eighteen or below were placed with their parents for three months, to undergo child protection investigations by the investigators. LÄS MER

 5. 5. Varför förekommer lockpriser?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Carl Johan Enegren; [2017]
  Nyckelord :Bostadsrätt; hedonisk värdering; regressionsanalys; lockpris; utgångspris; asymmetrisk information; condominium; hedonic valuation; regression analysis; asking price; asymmetric information; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På Göteborgs bostadsrättsmarknad har man under många år observerat bostadsrättsförsäljningar till rekordhöga prisnivåer. Utgångspriserna på bostadsrätter har inte varit med om samma prisutveckling, vilket bidragit till diskussion kring fenomenet lockpriser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet real.

Din email-adress: