Sökning: "youths"

Visar resultat 1 - 5 av 616 uppsatser innehållade ordet youths.

 1. 1. Stöd till sexuell hälsa bland HBT-ungdomar

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Cyril August Panourov; [2018]
  Nyckelord :LGBTQ; nursing; school nurse; sexual health; sexual orientation; survey; youth.; Enkätstudie; HBTQ; omvårdnad; sexuell hälsa; sexuell läggning; skolsköterska; ungdomar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att homo- bi- och/eller transsexuella ungdomar inte alltid får relevant sexualundervisning som är kopplad till deras sexuella läggning. Studier visar även på att homo- bi- och/eller transsexuella ungdomar har ett riskbeteende när det kommer till sex, att dessa ungdomar hämtar information från pornografin. LÄS MER

 2. 2. Politisk deliberation bland ungdomar : En jämförande undersökning av två diskussionsforum på internet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rasmus Lindroth; [2018]
  Nyckelord :Deliberativa samtal; diskussionsforum; ungdomar; politiska frågor;

  Sammanfattning : This study examines how youths discuss politics in online forums in relation to the conditions of deliberative communication. To assess if, and to which extend the communication is deliberative a theoretical framework by Todd Graham and Tamara Witschge is being used. LÄS MER

 3. 3. En kamp för ensamkommande barn & ungdomar - En kvalitativ studie om de gode männens roll och ansvar.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Therese Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :Altruism; Ansvar; Ensamkommande barn; God man; Motivation;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att studera hur gode män ser på sin roll och sitt ansvar i förhållande till ensamkommande barn och ungdomar. Den undersöker även vilka insatser som genomförts, lyfter eventuella svårigheter och undersöker vilka motiv och drivkrafter de gode männen har för sitt engagemang. LÄS MER

 4. 4. Ett mångdimensionellt maktperspektiv av unga mäns maskulinitet inom en hederskultur

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Nadin Faisal Fakhro; [2018]
  Nyckelord :Hederskultur; heder; skam; socialisering; maskulinitet; pojkar; killar; genus; psykosocial utsatthet.;

  Sammanfattning : This thesis is about masculinity and society with a focus on the consequences of masculinity in a culture of honour. The framing questions in this thesis are the following two; - What consequences does the masculine inheritance inherit in the culture of honour for boys and young men who grow up in socially vulnerable areas? - How are their feelings of confidence in the future affected and what ways they see as open in life and in society? I have chosen to use methods of group interviews with five guys and young men in a segregated area in Stockholm. LÄS MER

 5. 5. The role of peers’ background, peers’ school adjustment and peer delinquency in predicting immigrant youths’ school adjustment

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Victoria Kolic; Therese Nyhlén; [2018]
  Nyckelord :immigrant youth; peer influence; school adjustment; truancy; school liking; delinquency;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet youths.

Din email-adress: