Sökning: "youths"

Visar resultat 1 - 5 av 625 uppsatser innehållade ordet youths.

 1. 1. Vikten av en strukturerad transitionsprocess. En enkätstudie om barnsjuksköterskors erfarenheter av transitionsprocessen för ungdomar med övervikt och fetma

  Magister-uppsats,

  Författare :Marcus Andersson; Stephanie Lübbe; [2018-05-02]
  Nyckelord :Barnsjuksköterska; erfarenhet; fetma; transition; ungdom; övervikt;

  Sammanfattning : Background: The number of young people today living with overweight and obesity and requiring long-term treatment has increased. This requires the care to treat the youth with respect and knowledge. LÄS MER

 2. 2. Stöd till sexuell hälsa bland HBT-ungdomar

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Cyril August Panourov; [2018]
  Nyckelord :LGBTQ; nursing; school nurse; sexual health; sexual orientation; survey; youth.; Enkätstudie; HBTQ; omvårdnad; sexuell hälsa; sexuell läggning; skolsköterska; ungdomar.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att homo- bi- och/eller transsexuella ungdomar inte alltid får relevant sexualundervisning som är kopplad till deras sexuella läggning. Studier visar även på att homo- bi- och/eller transsexuella ungdomar har ett riskbeteende när det kommer till sex, att dessa ungdomar hämtar information från pornografin. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhet för alla? - En fallstudie av jämställdhetsarbetet i Malmö stad utifrån ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Valbone Mehmeti; [2018]
  Nyckelord :equality; gender mainstreaming; intersectionality; discrimination; gender; anti-oppressive approach;

  Sammanfattning : This is a case study on the gender mainstreaming work that has been done in the youth club of Västra Hamnen in the municipality of Malmö. I chose to focus on the activities in this specific youth club since it’s described as one of the more successful ones in the field of gender equality. LÄS MER

 4. 4. Tvång eller trygghet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Michelle Svantesson; Tijana Jovanovic; [2018]
  Nyckelord :Special powers; Care of Young Persons; juvenile coercive care; institutional care; Social Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor thesis is about the special powers within Care of Young Persons (Special Provisions) Act (1990:52). The aim of the research was to study the staff’s attitude and experiences of using these special powers together with their attitude towards the governmental bill from March, 2018, regarding recommendations to changed powers within the Act of 1990. LÄS MER

 5. 5. Creative Coding with Animations - An Application to Attract Children to Tech

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Emilia Elm; Niklas Persson; Emma Tysk; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalization is expanding rapidly and is incorporated in almost all businesses and work fields. While digital applications are a crucial part of our daily lives, the IT industry is homogeneous and has lack of diversity. It becomes a problem when a homogeneous group develops solutions for the entire population. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet youths.

Din email-adress: