Sökning: "youths"

Visar resultat 1 - 5 av 606 uppsatser innehållade ordet youths.

 1. 1. In fact Caring youth has done good for me. Caring youth has changed my behaviors”- En kvalitativ studie om stöd- och hjälpinsatser som ges på Caring youth.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Nilsson; Siri Hammenberg; [2017-01-24]
  Nyckelord :Caring youth; NGO; sex work; support and stigmatizing.;

  Sammanfattning : This study was conducted in Kampala, Uganda at an organization we have chosen to label Caring youth. Caring youth pursues program activities for young people, who in one way or another are defined as vulnerable by the organization under scrutiny in this study. LÄS MER

 2. 2. Att förpacka en positiv association - Att designa en kondomvarumärkesförpackning som ger positiva associationer och genom det minskar det jobba i en köpsituation för ungdomar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Lisa Blyckert; [2017]
  Nyckelord :varumärke; varumärkesbyggande; designprocess; associationer; varumärkesassociationer; kondomer; ungdomar; kondomförpackning; varumärkeskommunikation; grafisk design; GDK; exjobb;

  Sammanfattning : Kondomer är ett preventivmedel som både skyddar mot sexuellt överförbara sjukdomar och graviditet, det kan användas av alla och är enkelt att få tag på. Ändå är Sveriges ungdomar bland de sämsta i Europa på att använda kondomer. Det är pinsamt, säger många. Pinsamt att prata om, pinsamt att inneha och pinsamt att köpa. LÄS MER

 3. 3. ”Småsyskon följer sina äldre syskons väg”: en rättssociologisk studie ur två myndighetsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Hanna Pavlu Lewin; Zaneta Asenov; [2017]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Previous studies show that when one of the siblings is already involved in criminal activities, there is a likelihood that the other sibling also draws into criminality. This essay aims to evaluate what perspective the police and social workers in Malmö have about the phenomena, and what a new regulation would look like. LÄS MER

 4. 4. Ett liv med begränsningar : Ungdomars upplevelser av att leva med en ADHD-diagnos

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Eleonor Hjärtmyr; [2017]
  Nyckelord :ADHD; Adolescence; Experiences; Health; Stigmatization;

  Sammanfattning : Detta är en litteraturbaserad studie som belyser ungdomars upplevelser av att leva med en ADHD-diagnos, samt vilken påverkan diagnosen har för den enskilde individen och samhället i stort. Många svårigheter i vardagen framkommer, så även brister i kunskap, bemötande och samverkan från sjukvårdens sida. LÄS MER

 5. 5. Det är lättare att bli kriminell än att skaffa ett jobb : En studie om ungdomsbrottslighet och möjlighetshorisonter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Mika Mörner; Malin Englaborn; [2017]
  Nyckelord :juvenile delinquency; social resources; personal resources; horizons of opportunities; educational choice; career choice; work life; social well-being; psychological well-being; adolescents; hierarchical regression; ungdomsbrottslighet; sociala resurser; personliga resurser; möjlighetshorisonter; studieval; yrkesval; arbetsliv; socialt välbefinnande; psykologiskt välbefinnande; ungdomar; hierarkisk regression;

  Sammanfattning : Studien undersökte förekomsten av brottsligt beteende hos ungdomar i allmänhet och hur sociala och personliga resurser kan fungera som skydds- eller riskfaktorer i synnerhet samt vilka skillnader som finns mellan flickor och pojkar. Undersökningen gjordes på 1324 ungdomar i årskurs nio genom projektet LoRDIA. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet youths.

Din email-adress: