Sökning: "Fallstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 9365 uppsatser innehållade ordet Fallstudie.

 1. 1. En destinationspersonlighets uppbyggnad - Fallstudie Göteborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredric Falk; Filip Ericsson; Daniel Sepulveda Cubillos; [2018]
  Nyckelord :Destinationspersonlighet; Funktionella attribut; Destination management organization DMO ; Destionationsimage; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: En Destinationspersonlighets Uppbyggnad; Fallstudie Göteborg. Seminariedatum: 2015-06-04 Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Daniel Sepulveda, Fredric Falk, Filip Ericsson Handledare: Clara Gustafsson Syfte: Att undersöka om de funktionella attributen har en påverkan på den upplevda destinationspersonligheten med hjälp av faktoranalys. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av lagen om hållbarhetsredovisning för den svenska byggbranschen – En fallstudie av väsentligheters påverkan och samspelet mellan hållbarhetsredovisningen och hållbarhetsarbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Larsson; Rikard Bertilsson; [2017-07-06]
  Nyckelord :Hållbarhet; hållbarhetsredovisning; väsentlighet; GRI; IR; intressent; reglering av hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Byggbranschen har en stor miljöpåverkan och arbetar därför för att bli merhållbar. Under 2016 trädde en ny lag i kraft om att stora svenska företag skahållbarhetsredovisa. Det finns idag ett flertal erkända ramverk för att hjälpa företag attupprätta hållbarhetsredovisning. LÄS MER

 3. 3. Den ekonomiska dimensionen i hållbar stadsutveckling - Hur berörs ekonomisk hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Charlotta Dahl; [2017-07-06]
  Nyckelord :hållbar stadsutveckling; ekonomisk hållbarhet; kommunala stadsutvecklingsprojekt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på om och på vilket sätt den ekonomiska dimensionen berörs och hanteras i stadsutvecklingsprojekt som syftar till att bidra till hållbar stadsutveckling. Vidare är syftet att se på vad hanteringen av den ekonomiska dimensionen innebär för projektens möjlighet att bidra till hållbar stadsutveckling. LÄS MER

 4. 4. Varför väljer svenska företag att börsnoteras? - En fallstudie av tillväxtföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Dennis Bader; Adem Göker; [2017-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En generell uppfattning kan vara att bolag väljer att börsnoteras föratt erhålla kapital. Det finns dock flera teorier som förklarar varför bolag väljer att göra enbörsnotering. Tidigare studier har visat att aktiemarknaden i Europa varit mest lämpligt förstörre företag, dock gäller detta inte för Sverige. LÄS MER

 5. 5. Hur finansieras kommunala bolag? En fallstudie om kapitalstruktur i Borås Stads kommunala bolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isac Jakobsson; Erik Larsson; [2017-07-06]
  Nyckelord :Municipal companies; Solidity; Agent Theory; Stewardship Theory; Rubber Stamp Theory; Public Managemnet; Principals; Agents; Kommunala bolag; förvaltning; soliditet; agentteori; principaler; agenter; stewardshipteori; tjänstemannahegemoni; ;

  Sammanfattning : Problem: Syftet med denna studie är att kartlägga beslutsprocessen vid utformning avkapitalstruktur i Borås Stads kommunala bolag samt att undersöka hur de olika inblandadeaktörerna interagerar. I organisationen kring de kommunala bolagen finns det mångainblandade aktörer, bland annat politiker, tjänstemän, styrelsemedlemmar och bolagsledningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Fallstudie.

Din email-adress: