Sökning: "Fallstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 8591 uppsatser innehållade ordet Fallstudie.

 1. 1. En destinationspersonlighets uppbyggnad - Fallstudie Göteborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredric Falk; Filip Ericsson; Daniel Sepulveda Cubillos; [2018]
  Nyckelord :Funktionella attribut; Destinationspersonlighet; Destination management organization DMO ; Destionationsimage; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: En Destinationspersonlighets Uppbyggnad; Fallstudie Göteborg.Seminariedatum: 2015-06-04 Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivåFörfattare: Daniel Sepulveda, Fredric Falk, Filip EricssonHandledare: Clara GustafssonSyfte: Att undersöka om de funktionella attributen har en påverkan på den upplevda destinationspersonligheten med hjälp av faktoranalys. LÄS MER

 2. 2. Vilka förändringar väntar statliga och privata företag i och med det nya lagkravet på hållbarhetsredovisning? -En multipel fallstudie av åtta företag inom energibranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Kanevid; Emelie Persson; [2017-01-13]
  Nyckelord :Hållbarhetsrapport; Lagkrav; Energibranschen; Integrerad rapportering; GRI; Global compact; Ägarstruktur; Statliga företag; Privata företag;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka, beskriva och analysera hurhållbarhetsredovisningen ser ut i åtta energibolag i förhållande till det nya lagkravet samtvilka förändringar det nya lagkravet kommer att innebära för företagen och huruvida det kanskilja sig beroende på ägarstruktur och val av ramverk.Metod: I uppsatsen använde vi oss av en kvalitativ metod med kvantitativa inslag som bestodav en innehållsanalys samt tvärsnittsmetoden. LÄS MER

 3. 3. Business cases from Sweden - an analysis

  L3-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Linnea Solman; [2017]
  Nyckelord :Case Studies; Cases; Business; Sweden; Fallstudie; Sverige;

  Sammanfattning : The purpose of this article is to investigate and analyse business casestudies from Sweden. The focus is to find out how many businesscases there are published from Sweden, when they were publishedand what areas within business they are written about. LÄS MER

 4. 4. Vem får bestämma? : Hur makt i beslutsprocesser uppfattas av medlemmar i en ideell organisation.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tova Ronnersjö; Anna Johansson Dahl; [2017]
  Nyckelord :Beslutsprocesser; Makt; Fallstudie;

  Sammanfattning : Inom ideella organisationer finns det ofta en idé om att det är egalitära principer som råder vad gäller beslutsfattande, dock kan maktfördelningen i beslutsprocesser uppfattas annorlunda av medlemmarna. De egalitära principerna tar sig alltså inte alltid uttryck i beslutsprocesser då medlemmarna kan uppfatta att alla faktiskt inte har lika mycket makt att uttala sig och påverka beslut i organisationen. LÄS MER

 5. 5. Den hållbara urbanplaneringens paradoxer : The paradoxes of unsustainable urban planning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ramjar Ahmad; [2017]
  Nyckelord :urbanplanering; Karlstad; täta staden; gröna staden; stadsutveckling;

  Sammanfattning : Denna uppsats har studerat två stadsplanerings ideal som framträder i planeringsprocessen i den fysiska planeringen. Studiens utgångspunkt har varit hållbar utveckling för att studera de två rådande urbanplaneringarna idag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Fallstudie.

Din email-adress: