Sökning: "Fallstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 9750 uppsatser innehållade ordet Fallstudie.

 1. 1. En destinationspersonlighets uppbyggnad - Fallstudie Göteborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredric Falk; Filip Ericsson; Daniel Sepulveda Cubillos; [2018]
  Nyckelord :Destinationspersonlighet; Funktionella attribut; Destination management organization DMO ; Destionationsimage; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: En Destinationspersonlighets Uppbyggnad; Fallstudie Göteborg. Seminariedatum: 2015-06-04 Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Daniel Sepulveda, Fredric Falk, Filip Ericsson Handledare: Clara Gustafsson Syfte: Att undersöka om de funktionella attributen har en påverkan på den upplevda destinationspersonligheten med hjälp av faktoranalys. LÄS MER

 2. 2. Personalkategoriers tankar om mobbning i och utanför skolan - En fallstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Charlotta Nyqvist; [2017-11-08]
  Nyckelord :mobbning; kränkande behandling; likabehandling; personalkategorier;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka likheter och skillnader mellan vad olika personalkategorier på en skola uppfattar att mobbning är, hur det motverkande arbetet bör bedrivas och huruvida det saknas en samstämmighet. Studien utgår från frågeställningarna: Hur definieras begreppet mobbning av de olika personalkategorierna? Vilka likheter och skillnader finns det i synen på arbetet mot mobbning, mellan de olika personalkategorierna? Undersökningen har gjorts genom en kvalitativ intervjustudie, med hjälp av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Delningsekonomi – dystopi eller utopi - En kvalitativ fallstudie av plattformsföretaget Uber från ett arbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fanny Johansson Roubert; Sofia Westin; [2017-10-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Delningsekonomi är inget nytt fenomen men har nått en helt ny dimension och skala tack vareen matchande intermediär plattform. Dess kombination utmanar det traditionella företagandetmed dess invanda begrepp och mönster. LÄS MER

 4. 4. BILDNINGENS PIONJÄRER OCH DERAS UTMANINGAR Liberal Arts som motstånd mot instrumentell utbildning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Victor Johansson; [2017-09-29]
  Nyckelord :liberal Arts; instrumentell utbildning; bildning; motstånd; humaniora;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att närmare undersöka hur det går att förstå studierna av Kandidatprogrammet i Liberal Arts vid Göteborgs Universitet utifrån studenternas upplevelser av att studera en icke-instrumentell utbildning.Teori: Som teoretiskt perspektiv användes Foucaults maktperspektiv samt Foucaults perspektiv på motmakt och motstånd. LÄS MER

 5. 5. ”ORGANISATIONSKULTUR - DET ÄR SÅ VI GÖR SAKER OCH TING HÄR” En studie av organisationskultur utifrån ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sandra Ostanek; Yvette Palm; [2017-09-29]
  Nyckelord :fenomen; konstruktion; kultur; ledare; ledarskap; organisationskultur;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka fenomenet organisationskultur och få en förståelse för hur ledarna beskriver och konstruerar kulturen. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkter avgränsade studien och definierade förståelsen av fenomenet organisationskultur. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Fallstudie.

Din email-adress: