Sökning: "on c d"

Visar resultat 1 - 5 av 364 uppsatser innehållade orden on c d.

 1. 1. Twitter based sentiment effect on stock market returns

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Agne Macijauskaite; Laurynas Ruzgas; [2018]
  Nyckelord :sentiment; Twitter; S P 500; returns; stock market;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the effect of Twitter based sentiment on stock market returns. We use a uniquely large dataset of 95 million tweets concerning the 102 biggest US companies, S&P 500 index and other market keywords for the year 2017. LÄS MER

 2. 2. Coastal erosion in the region of Thu Bon River mouth, Vietnam

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Eric Asplund; Hanna Malmström; [2018]
  Nyckelord :Coastal erosion; Cua Dai Beach; longshore sediment transport; EBED; Cascade; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Coastal erosion has increased worldwide during the last decades, mostly due to human activities. Vietnam is not spared, where many places within the country suffer from beach erosion. This report focuses on the region around Thu Bon river mouth in the central part of Vietnam. LÄS MER

 3. 3. Notvärde : Strategier för rytmisk notläsning med barn runt förskoleklassåldern

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sara Svensson Ringbo; [2018]
  Nyckelord :music reading; staff notation; clef notation; music education; symbols; rhythm; rhythmic music literacy; music literacy acquisition; eurythmics; Dalcroze; rytmisk notläsning; noter; rytmik; förskoleklass; förskola; musikundervisning; språkrytmik; språkutveckling; symboler; lästräning; skrivträning;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks och jämförs hur rytmisk notläsning med barn, 5–8 år, framställs i vetenskapliga texter under 2000-talet. Fokus för studien är vilka strategier som skildras men även forskning om vilka effekter notläsning kan ha på läs- och skrivutveckling refereras. LÄS MER

 4. 4. L’acquisition du langage chez l’enfant : le pouvoir de lalittérature enfantine sur la stimulation du langage chezl’enfant : Etude des textes des livres « Petit Ours Brun »

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Nell Pawlowski; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Le simple fait de lire le texte d’un livre pour enfant permet -il à ce dernier de développer son langage ? C’est la question que nous nous sommes posée dans ce mémoire. Notre but est d’analyser les textes des livres de Petit Ours Brun, héros favori des petits enfants et d’observer s’il existe une répétition significative de certains termes comme ceux de « Petit Ours Brun », personnage principal, mais aussi des termes contenus dans les titres de ces livres. LÄS MER

 5. 5. Politik - vad är det? : Gymnasielevers uppfattningar om politik, politiskt deltagande och politikundervisning i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Magnus Annerhäll; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The education of politics is a central part in the subject of Social studies. It's an additionally part of the overall mission to prepare the students for an active political participation in the society. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet on c d.

Din email-adress: