Sökning: "on c d"

Visar resultat 1 - 5 av 344 uppsatser innehållade orden on c d.

 1. 1. A Short Walk on Wall Street - Does Short Selling Exposure Improve M&A Quality?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Julius Lühr; Daniel Schmidt; [2018]
  Nyckelord :Short Selling; Mergers Acquisitions; Corporate Governance; Regulation SHO; Governance by Trade;

  Sammanfattning : We examine whether short sellers are a source of effective corporate governance in the context of M&A. Using a sample of 9,386 U.S. mergers & acquisitions from 2002 to 2016, we find that acquirers subject to more short interest experience significantly higher announcement period abnormal stock returns. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas kransalgen Chara globularis, vattengråsugga, Asellus aquaticus och påväxtalger av kalkning i en eutrof sjö?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Biologi

  Författare :Hanna Forsman; [2018]
  Nyckelord :Benthic invertebrates; Eutrophication; Liming; Mesocosm study; Periphyton; Shallow lakes; Submerged vegetation;

  Sammanfattning : Grunda, näringsrika sjöar förekommer i två stadier: antingen ett med grumligt vatten och hög biomassa av växtplankton, eller ett med klart vatten och riklig undervattensvegetation. Det klara stadiet är eftersträvansvärt eftersom det skapar goda förutsättningar för en rad ekosystemtjänster, inklusive vattenkvalitet, rekreation och förutsättningar för biodiversitet. LÄS MER

 3. 3. Myopic or monitoring institutional investors: The case of R&D intensity in Swedish listed firms

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Ludvig Boström; Jonas Johansson; [2017]
  Nyckelord :R D intensity; institutional ownership; portfolio turnover; myopia;

  Sammanfattning : By examining the effects of institutional ownership on R&D intensity, this thesis intends to explain whether institutional investors impose myopia on, or act as monitors in, their portfolio firms. Further, the thesis aims to examine if heterogeneity in investment strategies among institutional investors translates to heterogeneity in imposed myopia and monitoring. LÄS MER

 4. 4. Assessment of forcing mechanisms on net community production and dissolved inorganic carbon dynamics in the Southern Ocean using glider data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Julia Schütt; [2017]
  Nyckelord :net community production; geography; physical geography; dissolved inorganic carbon; Southern Ocean; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In the Subantarctic Zone of the Southern Ocean, a combination of physical forcings, chemical solubility and biological fixation is controlling the carbon uptake and thus the role the Southern Ocean is playing in the remediation of global climate change. Therefore, it is necessary to understand the mechanisms controlling oceanic carbon budgets and to quantify biological uptake rates to make reliable future climate predictions. LÄS MER

 5. 5. Test Grids for Reliability analysis : Analysing interruptions and developing test grids based on Mälarenergi Elnät distribution grid

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jonas Eld; Jens Melin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this degree project is to examine power outages that has occurred during the years 2009 and 2016 on Mälarenergi Elnät distribution grid. Interruptions that has occurred on 10 kV voltage level and on overhead lines or underground cable was examined. The examined interruptions are based on the DARWin data from Mälarenergi Elnät. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet on c d.

Din email-adress: