Sökning: "on c d"

Visar resultat 1 - 5 av 350 uppsatser innehållade orden on c d.

 1. 1. Notvärde : Strategier för rytmisk notläsning med barn runt förskoleklassåldern

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sara Svensson Ringbo; [2018]
  Nyckelord :music reading; staff notation; clef notation; music education; symbols; rhythm; rhythmic music literacy; music literacy acquisition; eurythmics; Dalcroze; rytmisk notläsning; noter; rytmik; förskoleklass; förskola; musikundervisning; språkrytmik; språkutveckling; symboler; lästräning; skrivträning;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks och jämförs hur rytmisk notläsning med barn, 5–8 år, framställs i vetenskapliga texter under 2000-talet. Fokus för studien är vilka strategier som skildras men även forskning om vilka effekter notläsning kan ha på läs- och skrivutveckling refereras. LÄS MER

 2. 2. Interaktionen mellan användare och spelkaraktär : Användarens val, identifiering, reproducering och stereotypa normer i Tekken 7

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Elsa Kassman; Linn Sjölund; [2018]
  Nyckelord :Tekken; console game; feminine; masculine; avatar; character; feminism; gender; identification; user; Tekken; konsolspel; feminint; maskulint; avatar; karaktär; feminism; genus; identifiering; användare;

  Sammanfattning : In this essay, we have unpacked four different levels (the role of women as: a) a part of game history, b) design process, c) characters of the game and d) users) to get a better understanding of the users choice of characters in the popular fighting game Tekken 7.   We have examined the role of women as part of the game’s history and design-process to gain a deeper understanding into the background of the game’s designing process. LÄS MER

 3. 3. Mellanbetygens osäkerhet : En kvalitativ intervjustudie om samhällskunskapslärares tolkningar av "Tillövervägande del"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Kim Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :Grades; grading; social science; teachers; equivalence; legal certanity; equity; Lgy 11; Betyg; betygssättning; samhällskunskap; lärare; likvärdighet; rättssäkerhet; rättvisa; Lgy 11;

  Sammanfattning : In the swedish school system there are five grades: E, D, C, B and A. E, C and A all got explicit criteria for how to get his grades, however the two grades D and B don’t. They are a sort of middle grades with the criterion that the knowledge of the student for the most part fulfill the next grade. LÄS MER

 4. 4. A Qualitative Study of Operational Excellence at a Logistics Service Provider

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Natalia Kozakowska; Henrik Täljedal; [2018]
  Nyckelord :Daily Control; Visual Management; Workplace Organization; Continuous Improvement; Operational Excellence;

  Sammanfattning : The current state regarding the utilization of daily control and visual management, workplace organization, and continuous improvement was studied at a logistics service provider, LSP. Site visits were conducted at two geographically remote sites, LSP A and LSP B, chosen as the main research objects for the study. LÄS MER

 5. 5. A Short Walk on Wall Street - Does Short Selling Exposure Improve M&A Quality?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Julius Lühr; Daniel Schmidt; [2018]
  Nyckelord :Short Selling; Mergers Acquisitions; Corporate Governance; Regulation SHO; Governance by Trade;

  Sammanfattning : We examine whether short sellers are a source of effective corporate governance in the context of M&A. Using a sample of 9,386 U.S. mergers & acquisitions from 2002 to 2016, we find that acquirers subject to more short interest experience significantly higher announcement period abnormal stock returns. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet on c d.

Din email-adress: