Sökning: "Phase"

Visar resultat 1 - 5 av 3741 uppsatser innehållade ordet Phase.

 1. 1. Analysera mera! Hur fyra offentliga organisationer arbetar med analytisk HR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Viktor Nilsson; Joacim Karlsson; [2018-01-18]
  Nyckelord :Human Resources; HR Analytics; HR metrics; GDPR;

  Sammanfattning : Regarding the new management tool HR Analytics and the aim for HR to create value for organizations, our paper focuses on how to depict four government controlled organizations presumed work with HR Analytics. The study will also depict how the same four government controlled organizations are preparing for the new general data protection regulation (GDPR), which will replace the current law, PUL, in May 2018. LÄS MER

 2. 2. "Jag är en smältmaskin!" : En intervjustudie baserad på förskolebarns tankar om vattnets fasövergångar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Josefine Reuterdahl Palm; [2018]
  Nyckelord :Phase transformations; preschool; children s thoughts; chemistry; investigate; Fasomvandlingar; förskola; barns tankar; kemi; undersöka;

  Sammanfattning : The purpose with my study is to investigate what kind of thoughts children between three or four years express about the water's phase transitions. The theoretical perspective which has been used is sociocultural perspective. The method is based on semi-structured interviews in groups. LÄS MER

 3. 3. Framställning av mätmetod för att upptäcka defekta luftmunstycken : Framställa en säker och tillförlitlig mätmetod för att mäta mängd vatten i 50 provrör

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Bashar Potros; [2018]
  Nyckelord :Arduino; Visionsystem; OpenCV; Visual Studio; open source code; Micro loadcell;

  Sammanfattning : För att upptäcka defekta luftmunstycken har Ecco FinishingABi Skara tagit fram en ny provutrustning som ska ersätta en otillförlitlig och osäker befintlig provmaskin. Ecco Fi-nishing AB vill hitta en tillförlitlig och säker mätmetod som ska mäta mängd vatten i 50 provrör. LÄS MER

 4. 4. Effekterna av djupa explosiva knäböjningar på löpekonomin hos långdistanslöpare

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Thony Ragnarsson; [2018]
  Nyckelord :Högintensiv träning; prestationsutveckling; stretch-shortening cykeln; styrketräning; syrekostnaden för löpning.;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar på ett positivt samband mellan styrketräning och löpekonomi. I föreliggande studie undersöktes effekten av djupa explosiva knäböjningar på löpekonomin hos långdistanslöpare. I studien deltog elva deltagare varav sex i interventionsgruppen och fem i kontrollgruppen. LÄS MER

 5. 5. Design Concept for Thule Luggage - A Flexible Solution for Traveling with Multiple Bags

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Astrid Björnsdotter; Maja Olsson; [2018]
  Nyckelord :luggage; travel; Thule; connecting two bags; concept development; carry-on; suitcase; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During travels, people want to be able to move fast and smooth from point A to point B. Thereby, many people can relate to the struggles which occur when carrying several belongings simultaneously. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Phase.

Din email-adress: