Sökning: "Phase"

Visar resultat 1 - 5 av 4038 uppsatser innehållade ordet Phase.

 1. 1. Analysera mera! Hur fyra offentliga organisationer arbetar med analytisk HR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Viktor Nilsson; Joacim Karlsson; [2018-01-18]
  Nyckelord :Human Resources; HR Analytics; HR metrics; GDPR;

  Sammanfattning : Regarding the new management tool HR Analytics and the aim for HR to create value for organizations, our paper focuses on how to depict four government controlled organizations presumed work with HR Analytics. The study will also depict how the same four government controlled organizations are preparing for the new general data protection regulation (GDPR), which will replace the current law, PUL, in May 2018. LÄS MER

 2. 2. " En kvinna för sig..." : Barnmorskors erfarenheter av handläggning under nedträngningsfasen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Graae; Malin Bergqvist; [2018]
  Nyckelord :Barnmorska; handlägga; förstföderska; förlossning; nedträngningsfas;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Förlossningens utdrivningsskede delas in i två olika faser, nedträngningsfas och utdrivningsfas. Barnmorskor handlägger förlossningen olika både internationellt och nationellt eftersom det saknas definition av nedträngningsfasen. LÄS MER

 3. 3. The impact of turbulence on supernovae shockwaves

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Astronomi

  Författare :Loke Lönnblad Ohlin; [2018]
  Nyckelord :astrophysics; astronomy; supernovae; shockwaves; interstellar medium; massive stars; turbulence; molecular clouds; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The momentum and energy injection from supernovae is one of the main feedback modes, and is therefore key to the understanding of galaxy evolution and star formation. However, due to low resolution, large scale galaxy simulations often have issues with accurately modelling supernovae, and therefore rely on sub-grid models. LÄS MER

 4. 4. Numerical Model of MeltingProblems

  Master-uppsats, KTH/Mekanik

  Författare :Arturo Arosemena; [2018]
  Nyckelord :Phase change materials; fluid dynamics; heat transfer; natural convection; melting; enthalpy-porosity technique.;

  Sammanfattning : In the present study, a finite volume method is employed to modelthe advection-diffusion phenomenon during a pure substance meltingprocess. The exercise is limited to a benchmark problem consisting ofthe 2D melting from a vertical wall of a PCM driven by natural convectionin the melt. LÄS MER

 5. 5. Hinnsvepning som metod för att initiera förlossningsstart : En journalgranskningsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Gröön Elin; Anna Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Sweeping of the membranes; parity; Bishop Score; BMI; Hinnsvepning; paritet; Bishop Score; BMI;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hinnsvepning är en icke-farmakologisk induktionsmetod som används inom förlossningsvården med önskan om att initiera en förlossningsstart. Svenska föreningen för obstetrik och gynekologi [SFOG] rekommenderar hinnsvepning i fullgången graviditet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Phase.

Din email-adress: