Sökning: "Johan Edström"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Johan Edström.

 1. 1. An online marketplace to help reduce the wastage of Swedish wool

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Akram Adinda; August Edström; Johan Isaksson; Tyson McLeod; [2018]
  Nyckelord :wool; marketplace; environment; ull; marknadsplats; miljö;

  Sammanfattning : Over 1800 metric tons of wool is produced in Sweden on a yearly basis, only 300 is used. This project involved creating an online marketplace where wool producers and the general public alike could turn to regarding the purchasing and selling of Swedish wool, as well as general information regarding wool. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av beräkningsmodell för uppvärmningssystem : med fokus på kombinationen fjärrvärme och frånluftsvärmepumpar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap; Högskolan Väst/Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap

  Författare :Johan Edström; Samuel Hammar; [2016]
  Nyckelord :exhaust air heat pumps; energy consumption; calculation model; fjärrvärme; värmepumpar; energianvändning; beräkningsmodell;

  Sammanfattning : Till följd av EU:s miljömål 2020 har svenska statliga och kommunala miljömål satts upp för att minska energianvändningen. EU:s 2020-mål syftar till att minska energianvändningen i Europa med 20 procent fram till år 2020 från det att målet sattes upp 2010. LÄS MER

 3. 3. “If we zigzag in the middle, it’s OK” : En fältstudie som undersöker turismens påverkan på balinesisk religion och kultur

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier; Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Johan Eriksson; Maria Stenbäck Edström; [2014]
  Nyckelord :Balinese Hinduism; religion; globalization; tourism; subsystem theory; capitalism;

  Sammanfattning : [“If we zigzag in the middle, it’s OK”] The purpose of the following study is to examine the relationship between tourism and religion in a Balinese context. We look specifically at changes in religious practice, culture and mentality, as well as how religious philosophy is used as a tool for limiting the negative impact of tourism. LÄS MER

 4. 4. Mäktiga myndigheter och deras fall på DN Debatt 2002-2010

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emma Edström; Madeleine Hammarström; Carl Johan Hjerpe; [2013-04-26]
  Nyckelord :Mäktiga myndigheter och deras fall;

  Sammanfattning : Syfte & frågeställningar. Debatten om myndigheters roll och det faktum att den borgerliga alliansen gjorde frågan om myndigheters opinionsbildande till en valfråga 2006 gör att man kan ana att det har skett en förändring sedan dess. Eller har det det? Det är vad vår studie syftar till att utreda.. LÄS MER

 5. 5. Hot och våld mot personal inom den slutna vården : En litteraturöversikt om förekomst, prevention och effekter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Pontus Edström; Johan Rydham; [2008]
  Nyckelord :Arbetsplats; Förebyggande; Sjukhus; Sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Hot och våld förekommer, inte bara ute i samhället, utan även på våra arbetsplatser. Personal inom hälso- och sjukvård tillhör de mest utsatta yrkeskategorier när det gäller arbetsrelaterade hot- och våldssituationer. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Johan Edström.

Din email-adress: