Sökning: "kunskapsöverföring"

Visar resultat 1 - 5 av 276 uppsatser innehållade ordet kunskapsöverföring.

 1. 1. Ja, visst gör det ont när rutiner brister – barnmorskors upplevelse av att följa upp förlossningsbristning

  Magister-uppsats,

  Författare :Kajsa Rydström; Maria Sjögren; [2018-01-19]
  Nyckelord :Förlossningsbristning; uppföljning; barnmorska; hänvisning;

  Sammanfattning : Background: Vaginal tears during childbirth is a common phenomenon. They can vary inmagnitude and lead to subsequent inconvenience for the affected women. LÄS MER

 2. 2. Vetskap om Kunskap En kvalitativ studie om arbetsterapeuters upplevelse av kunskapsöverföring från utbildning till praxis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Andreas Klasson; Anders Nylander; [2017-05-30]
  Nyckelord :arbetsterapi; kunskap; arbetsterapeutiska processmodeller; kunskapsöverföring; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund Överföringen av teoretisk kunskap till en praktisk inramning är ett ämne inomhälsovetenskapen och hälso-sjukvården som fått ett ökat intresse. Trots det harutbildade arbetsterapeuters upplevelse av hur deras utbildning förberett dem införarbetslivet fått liten uppmärksamhet. LÄS MER

 3. 3. Virtuell Kunskapsöverföring : En kvalitativ studie om hur intranätet möjliggör kunskapsöverföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Filip Andersson; Marcus Fred; [2017]
  Nyckelord :Knowledge; knowledge management; knowledge transfer; intranet; Kunskap; kunskapshantering; kunskapsöverföring; intranät;

  Sammanfattning : Titel: Virtuell Kunskapsöverföring – En kvalitativ studie om hur intranätet möjliggör kunskapsöverföring. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Filip Andersson och Marcus Fred Handledare: Daniella Fjellström och Signe Jernberg Datum: 2017 - Augusti Syfte: Syftet med den här studien är att skapa en ökad förståelse för hur anställda utnyttjar intranätet för att tillgodogöra sig kunskap genom kunskapsöverföring. LÄS MER

 4. 4. ”Det folk som dansar och sjunger” Reflektioner över traditionsöverföring i uyghurisk kultur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Nilufar Alim; [2017]
  Nyckelord :gehörsinlärning; Mukam Educational Science; tradition; Mästarlära; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Music Education; master apprenticeship; learning by ear; Mukam; Performing Arts;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how traditions are transmitted from one generation to the next in the Uyghur ethnic music tradition of current China. The research questions are: How does the transmitting of knowledge look like in the Uyghur tradition in an informal and in a formal context? Also how does the traditional music development look like and which role does the music have in the society today? In qualitative interviews I have searched for answers to these questions. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsöverföring vid organisationsförändring : Hur kommunikation, organisationskultur och teknik främjar kunskapsöverföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mia Ahmetasevic; Maja Nordstrand; [2017]
  Nyckelord :Kunskapsöverföring; organisationsförändring; kommunikation; organisationskultur; teknik;

  Sammanfattning : Svenska företag blir allt mer kunskapsintensiva, samtidigt som det genomförs fler organisationsförändringar än tidigare, vilket innebär att förståelsen för kunskapsöverföring blir allt viktigare. Syftet med denna studie var därför att utreda hur företag kan åstadkomma en framgångsrik kunskapsöverföring vid en organisationsförändring. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kunskapsöverföring.

Din email-adress: