Sökning: "tutor"

Visar resultat 1 - 5 av 530 uppsatser innehållade ordet tutor.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning : – En studie om hur sex klädföretag balanserar positiv och negativ information enligt GRI:s princip balans

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sandra Aldin; Tove Sjöstedt; Kristina Johansson; [2017]
  Nyckelord :Sustainability Report; CSR; GRI; Global Reporting Initiative; Balance; Strategies; Legitimacy; Hållbarhetsredovisning; CSR; GRI; Global Reporting Initiative; Balans; Strategier; Legitimitet;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats, Ekonomprogrammet online, 15 hp, 2FE93E, VT 2017 Ekonomihögskolan - Linnéuniversitetet i Växjö Författare: Tove Sjöstedt, Kristina Johansson och Sandra Aldin Handledare: Yuliya Ponomareva Examinator: Pia Nylinder Titel: Hållbarhetsredovisning - En studie om hur sex klädföretag balanserar positiv och negativ information enligt GRI:s princip balans. Nyckelord: Hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, Global Reporting Initiative, Balans, Strategier, Legitimitet. LÄS MER

 2. 2. What drives purchase intention towards ethical products? : A study using modified theory of planned behaviour

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ly Anders; Sarina Strahm; Yiling Zhou; [2017]
  Nyckelord :Consumer behaviour; consumer attitude; Theory of planned behaviour; moral obligation; self-identity; attitude towards ethical products; perceived behavioural control; ethical products;

  Sammanfattning : Course/Level: 2FE21E Undergraduate Bachelor Thesis Authors: Anders Ly, Sarina Strahm and Yiling Zhou Tutor: Dan Halvarsson Examiner: Åsa Devine Title: What drives purchase intention towards ethical products? A study using modified Theory of Planned Behaviour Keywords: Consumer behaviour, theory of planned behaviour, moral obligation, self-identity, consumer attitude, attitude towards ethical products, perceived behavioural control, ethical products Background: In recent days, consumers have become incrementally attentive of environmental issues, whereas various researches have suggested that raised awareness and the significance in consuming ethical products are supposed to affect the purchase intention of consumers. To further understand the consumers, theory of planned behaviour served as the theoretical foundation of this study. LÄS MER

 3. 3. Prestationsmätningssystem i ett sammanslaget fastighetsbolag : – En fallstudie på Fastighetsbolaget

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lager Viktor; Andersson Gabriel; [2017]
  Nyckelord :Performance measurement systems; mergers; financial management; prototyping; strategy; performance measurement; culture; use; real estate companies; Prestationsmätningssystem; sammanslagningar; ekonomistyrning; prototyping; strategi; prestationsmätning; kultur; användning; fastighetsbolag.;

  Sammanfattning : Examensarbete, Controllerfördjupningen, Civilekonomprogrammet, 30 hp, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Växjö, Kurskod: 4FE18E, VT 2017. Titel: Prestationsmätningssystem i ett sammanslaget fastighetsbolag – En fallstudie på Fastighetsbolaget. LÄS MER

 4. 4. Exploring Wellbeing in Small and Unconventional Dwellings : Understanding living in small and unconventional dwellings through a multi- dimensional perspective of space

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Elias Gentili; [2017]
  Nyckelord :Small space living; tiny house movement; compact housing; micro homes; unconventional dwellings; healthy homes; experienced wellbeing at home; organization theory; space theory; influence of spatialities;

  Sammanfattning : Master thesis, Master of science in Innovation through Business, Engineering and Design with specialization in Business Administration Field of research: Business Administration, School of Business & Economics University: Linnaeus University, Växjö, Sweden Course code: 5FE07E Semester: Spring 2017 Author: Elias Gentili Examiner: Saara Taalas Tutor: Lena Olaison Title: Exploring Wellbeing in Small and Unconventional Dwellings Subtitle: Understanding living in small and unconventional dwellings through a multi- dimensional perspective of space Background: Urbanization and densification is happening in practically all parts of the world. Cities are becoming bigger, and questions about accessibility to the urban areas is a concern. LÄS MER

 5. 5. Ett akut förbättringsarbete : En utvärderingsstudie av förändringsprocessen Akuten till Primärvården i Region Jönköpings län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Cajsa Gollwitzer; Hentzel Madeleine; Klara Olsson; [2017]
  Nyckelord :Management control; transformation process; improvement; process-oriented evaluation; healthcare.; Ekonomistyrning; förändringsprocess; förbättringsarbete; processinriktad utvärdering; hälso- och sjukvård.;

  Sammanfattning : Titel: Ett akut förbättringsarbete - En utvärderingsstudie av förändringsprocessen Akuten till Primärvården i Region Jönköpings län Kurs: Kandidatuppsats Civilekonomprogrammet, Controller 15 hp (2FE24E) Lärosäte: Linnéuniversitetet Växjö Författare: Cajsa Gollwitzer, Madeleine Hentzel & Klara Olsson Handledare: Pia Nylinder Examinator: Elin Funck Bakgrund: Dagens hälso- och sjukvård står inför en rad olika utmaningar, där den största utmaningen är den långsiktiga finansieringen. Ett stort problem som återfinns i dagens hälso- och sjukvård är att befolkningen i alltför hög utsträckning söker fel vårdnivå och akutmottagningarna överbelastas med patienter utan akuta besvär. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tutor.

Din email-adress: