Sökning: "tutor"

Visar resultat 1 - 5 av 533 uppsatser innehållade ordet tutor.

 1. 1. Ett akut förbättringsarbete : En utvärderingsstudie av förändringsprocessen Akuten till Primärvården i Region Jönköpings län

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Cajsa Gollwitzer; Hentzel Madeleine; Klara Olsson; [2017]
  Nyckelord :Management control; transformation process; improvement; process-oriented evaluation; healthcare.; Ekonomistyrning; förändringsprocess; förbättringsarbete; processinriktad utvärdering; hälso- och sjukvård.;

  Sammanfattning : Titel: Ett akut förbättringsarbete - En utvärderingsstudie av förändringsprocessen Akuten till Primärvården i Region Jönköpings län Kurs: Kandidatuppsats Civilekonomprogrammet, Controller 15 hp (2FE24E) Lärosäte: Linnéuniversitetet Växjö Författare: Cajsa Gollwitzer, Madeleine Hentzel & Klara Olsson Handledare: Pia Nylinder Examinator: Elin Funck Bakgrund: Dagens hälso- och sjukvård står inför en rad olika utmaningar, där den största utmaningen är den långsiktiga finansieringen. Ett stort problem som återfinns i dagens hälso- och sjukvård är att befolkningen i alltför hög utsträckning söker fel vårdnivå och akutmottagningarna överbelastas med patienter utan akuta besvär. LÄS MER

 2. 2. Bankvärldens framtid : En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster, samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sebastian Grip; Gustav Hellström; Tobias Skyttevall; [2017]
  Nyckelord :Förtroende; lojalitet; digitalisering; bank; e-CRM; PSD2;

  Sammanfattning : Titel: Bankvärldens framtid: En studie kring hur banker utnyttjar den teknologiska utvecklingen och digitaliseringen av tjänster samt dess påverkan på kundrelationer, förtroende och lojalitet   Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi   Akademi: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Högskola   Författare: Sebastian Grip, Gustav Hellström och Tobias Skyttevall (92/04/22), (94/02/28), (95/05/21) Handledare: Hadjikhani, Annoch   Datum: 05–06–17   Bakgrund: Att skapa en lojal kund genom att ligga i framkant och hela tiden erbjuda det senaste på marknaden vad det gäller digitala tjänster är viktigt för bankernas överlevnad. Ett krig pågår mellan de traditionella bankerna och uppstickare, enligt Thulin (2016). LÄS MER

 3. 3. Medarbetares delaktighet och dess påverkan på effektiviteten i en plockprocess : En fallstudie på Åbro Bryggeri

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linda Paulsson; Maria Fällgren; [2017]
  Nyckelord :Logistik; effektivitet; plockprocess; process; delaktighet; motivation; Åbro bryggeri;

  Sammanfattning : Titel: Medarbetares delaktighet och dess påverkan på effektiviteten i en plockprocess - En fallstudie på Åbro Bryggeri Kurs: Examensarbete i logistik för Civilekonomprogrammet Författare: Linda Paulsson och Maria Fällgren Handledare: Petra Andersson Examinator: Helena Forslund Bakgrund: AB Åbro Bryggeri är ett familjeägt bryggeri som säljer bland annat egentillverkad öl och cider. De vill fördubbla sin försäljning till 2020 och behöver därför hjälp med nya effektiva arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. Styrning mot systemintegration : Varför och hur EHR-system bör integreras i svensk vård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Daniel Wenhov; Johan Hallén; [2017]
  Nyckelord :Integrated EHR-systems; Management control; Implementation projects; IT- strategy; Swedish Healthcare; Integrerade EHR-system; Styrning; eHealth; Implementationsprojekt; IT- strategier; Svensk vård;

  Sammanfattning : Examensarbete på controllerfördjupningen för Civilekonomprogrammet, 30 hp, Institutionen för ekonomistyrning och logistik, Linnéuniversitetet, Växjö. Titel: Styrning mot systemintegration: Varför och hur EHR-system bör integreras i svensk vård Författare: Daniel Wenhov & Johan Hallén Handledare: Pia Nylinder Examinator: Fredrik Karlsson Bakgrund och problem: En integrerad vård betraktas av många som en självklarhet, att vårdpersonal har tillgång till bakomliggande vårdhistorik då jag som patient besöker vården. LÄS MER

 5. 5. A conceptual framework for building trust on a gig platform : An qualitative study of which factors make customers trust giggers in knowledge sharing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Elsa Landberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The development of information technology through Internet is disrupting the ways that people share and receive knowledge. Traditional communication channels, such as face to face-communication is to an increasing extent accompanied by knowledge sharing through digital communication channels. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tutor.

Din email-adress: