Sökning: "bruket"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade ordet bruket.

 1. 1. Mötet mellan generationerna: konsekvenser på arbetsplatsen till följd av olika generationers förhållningssätt till digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Susanna Dedering; Maria Dimic; [2017-08-30]
  Nyckelord :digital natives; digital immigrants; interaktion; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att identifiera de konsekvenser, som uppstår på grund av de olika förhållningssätten digital natives och digital immigrants har till digitala verktyg när de ska interagera på sin arbetsplats. För att identifiera konsekvenserna intervjuades två digital natives och två digital immigrants på samma arbetsplats. LÄS MER

 2. 2. Juridiska, svenska eller mittemellan? En lexikalisk undersökning om juristers språk i rådgivning till icke-jurister

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Birgitta Wiklund; [2017-06-26]
  Nyckelord :fackspråk; juridiskt fackspråk; juridiskt språk; mottagaranpassning; rådgivning; begriplighet;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet Specialarbete Språkkonsultprogrammet, SPK160, delkursen Specialarbete, 15 hp Vårterminen 2017 Handledare: Lena Rogström.... LÄS MER

 3. 3. Bruket av kristnandet : Relationen mellan framställningar av kristnandet i Sverige i forskning kontra gymnasiets läroböcker under 1900-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Daniel Andersson; [2017]
  Nyckelord :Christianization in Sweden; historical scholarship; history textbooks; use of history;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Staden i bildspråk : om planering och legitimitet genom metaforer

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :JIMMY BERGQVIST; [2017]
  Nyckelord :Fysisk planering; Kognitiv lingvistik; Legitimitet; Metaforer;

  Sammanfattning :   De senaste decenniernas förskjutning mot governance har gjort samhällsplaneringen alltmer komplex och fler aktörer har tagit plats i planeringen. De viljor och ideal som dessa aktörer har kommer till uttryck bland annat genom språkbruket i arkitekttävlingar, ett språkbruk som innehåller många metaforer. LÄS MER

 5. 5. De, dem och dom: Vilka är dom som vill slopa de och dem? : En granskning av dom-debatten i svensk media och pronomenens användarstatistik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Anna Andersson; [2017]
  Nyckelord :dom-debate; de dem dom; language planning; written language; language development; dom-debatten; de dem dom; språkvård; skriftspråk; språkutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie har till syfte att undersöka vilka argument som har förekommit i debatten om de, dem och dom under de senaste tre åren i Sveriges sex största dagstidningar (Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan, detta enligt Tidningsutgivarna [TU]). Argumenten hämtas från artiklar via artikelsökverktyget Retriever. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bruket.

Din email-adress: