Sökning: "bruket"

Visar resultat 1 - 5 av 270 uppsatser innehållade ordet bruket.

 1. 1. Gröna märkningar som kommunikationsverktyg : En kvalitativ studie ur företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Marie Kristina Carlsson; Sofia Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Green marketing; green communication; green marketing communication; green consumption; green product; green labelling; green labels; certified green labels; csr; corporate social responsibility; sustainability; Grön kommunikation; grön marknadskommunikation; grön marknadsföring; grön konsumtion; grön produkt; hållbarhetsmärkning; miljömärkning; certifiering; csr; corporate social responsibility; csr-initiativ; hållbarhet;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the use of certified green labelling together with green labelling created by companies themselves, as a tool within green marketing communication to create credibility for green products. A focus has been placed on department stores within the retail sector. LÄS MER

 2. 2. Fantastiska inledningar : – en komparativ motivstudie av inledningar i Robert Jordans Sagan om Drakens återkomstoch Robin Hobbs Berättelsen om Fjärrskådarna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Natali Saume; [2018]
  Nyckelord :Robert Jordan; Sagan om Drakens återkomst; Robin Hobb; Berättelsen om Fjärrskådarna; fantasy; fantasyvärldar; world-building; invention;

  Sammanfattning : Uppsatsens material består av Farornas väg (1992) och Tidens hjul (1993) av Robert Jordan och Mördarens lärling (1996) av Robin Hobb. Romanerna inleder fantasysviterna Sagan om Drakens återkomst respektive Berättelsen om Fjärrskådarna. LÄS MER

 3. 3. Mötet mellan generationerna: konsekvenser på arbetsplatsen till följd av olika generationers förhållningssätt till digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Susanna Dedering; Maria Dimic; [2017-08-30]
  Nyckelord :digital natives; digital immigrants; interaktion; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att identifiera de konsekvenser, som uppstår på grund av de olika förhållningssätten digital natives och digital immigrants har till digitala verktyg när de ska interagera på sin arbetsplats. För att identifiera konsekvenserna intervjuades två digital natives och två digital immigrants på samma arbetsplats. LÄS MER

 4. 4. Juridiska, svenska eller mittemellan? En lexikalisk undersökning om juristers språk i rådgivning till icke-jurister

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Birgitta Wiklund; [2017-06-26]
  Nyckelord :fackspråk; juridiskt fackspråk; juridiskt språk; mottagaranpassning; rådgivning; begriplighet;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet Specialarbete Språkkonsultprogrammet, SPK160, delkursen Specialarbete, 15 hp Vårterminen 2017 Handledare: Lena Rogström.... LÄS MER

 5. 5. De, dem och dom: Vilka är dom som vill slopa de och dem? : En granskning av dom-debatten i svensk media och pronomenens användarstatistik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Anna Andersson; [2017]
  Nyckelord :dom-debate; de dem dom; language planning; written language; language development; dom-debatten; de dem dom; språkvård; skriftspråk; språkutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie har till syfte att undersöka vilka argument som har förekommit i debatten om de, dem och dom under de senaste tre åren i Sveriges sex största dagstidningar (Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan, detta enligt Tidningsutgivarna [TU]). Argumenten hämtas från artiklar via artikelsökverktyget Retriever. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bruket.

Din email-adress: