Sökning: "bruket"

Visar resultat 1 - 5 av 264 uppsatser innehållade ordet bruket.

 1. 1. Mötet mellan generationerna: konsekvenser på arbetsplatsen till följd av olika generationers förhållningssätt till digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Susanna Dedering; Maria Dimic; [2017-08-30]
  Nyckelord :digital natives; digital immigrants; interaktion; digitala verktyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att identifiera de konsekvenser, som uppstår på grund av de olika förhållningssätten digital natives och digital immigrants har till digitala verktyg när de ska interagera på sin arbetsplats. För att identifiera konsekvenserna intervjuades två digital natives och två digital immigrants på samma arbetsplats. LÄS MER

 2. 2. Juridiska, svenska eller mittemellan? En lexikalisk undersökning om juristers språk i rådgivning till icke-jurister

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Birgitta Wiklund; [2017-06-26]
  Nyckelord :fackspråk; juridiskt fackspråk; juridiskt språk; mottagaranpassning; rådgivning; begriplighet;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet Specialarbete Språkkonsultprogrammet, SPK160, delkursen Specialarbete, 15 hp Vårterminen 2017 Handledare: Lena Rogström.... LÄS MER

 3. 3. De, dem och dom: Vilka är dom som vill slopa de och dem? : En granskning av dom-debatten i svensk media och pronomenens användarstatistik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Anna Andersson; [2017]
  Nyckelord :dom-debate; de dem dom; language planning; written language; language development; dom-debatten; de dem dom; språkvård; skriftspråk; språkutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie har till syfte att undersöka vilka argument som har förekommit i debatten om de, dem och dom under de senaste tre åren i Sveriges sex största dagstidningar (Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan, detta enligt Tidningsutgivarna [TU]). Argumenten hämtas från artiklar via artikelsökverktyget Retriever. LÄS MER

 4. 4. Att framställa hållbarhet: en studie av The H&M Group Sustainability Report 2016

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Emmie Kristoffersson; Emma Malmqvist; [2017]
  Nyckelord :Sustainability; CSR; PR; Discourses; Storytelling; Sustainability reporting; Thematic analysis; Discourse analysis; Strategic communication; Hållbarhet; Diskurser; Hållbarhetsrapportering; Tematisk analys; Diskursanalys; Strategisk kommunikation; H M; Public relations; Corporate Corporate Responsibility; Hållbarhetsrapport; Rapportering; Hållbarhetsberättelse; kommunikation; Triple bottom line; Hållbarhetsdiskurs; Social Sciences;

  Sammanfattning : It is becoming increasingly common for companies to produce separate CSR and sustainability reports. Previous studies of this communication channel has focused on the content and not on how the reports affect the perception of the company's sustainability. LÄS MER

 5. 5. Facket på tunn is: En kvalitativ studie om kriskommunikationens utveckling inom fackförbundet Kommunal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Michael Sundblom; [2017]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; Meningsskapande; Kriskommunikation; Crisis Management; Facket; Arbetarrörelsen; Kommunal; Social Sciences;

  Sammanfattning : Facklig anslutning har avtagit kontinuerligt i Sverige sedan tidigt 90-tal. Kommunikativ krisberedskap torde därmed vara högt på agendan för svenska fackförbund. Ändå förefaller det inte vara fallet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bruket.

Din email-adress: