Sökning: "bruket"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade ordet bruket.

 1. 1. Faktorer som begränsar optimalt användande av gonadskydd hos barn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Masoomeh Tahmasebizadeh; [2016-12-05]
  Nyckelord :Gonad protection; radiography; pediatric; gonad shielding; Optimization; knowledge; radiograph;

  Sammanfattning : Inledning: Röntgenundersökning har en stor betydelse för diagnostisk och behandling av skador och sjukdomar för barn. Nackdelen med röntgenundersökningar är att strålning kan skada kroppens celler. Vid en röntgenundersökning av barn finns risk att röntgenstrålning kan leda till cancersjukdomar senare i livet. LÄS MER

 2. 2. Et så krafftigt motstånd eller et gåt tålamodh - hur författare och tidningar förhöll sig till final dubbelteckning av enstaviga, oböjliga ord under 1700- och 1800-talet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Greta Horn; [2016-02-09]
  Nyckelord :enkelteckning; dubbelteckning; Leopold 1801;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska språket, fördjupningskurs, SV1301HT 2015Handledare: Peter Andersson.... LÄS MER

 3. 3. HEN En korpusstudie om bruket av pronomenet hen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marie Andersson; [2016-02-09]
  Nyckelord :hen; pronomen; Språkbanken; korpusar; hens användningsområden;

  Sammanfattning : Interdisciplinärt arbete inom lärarutbildningen, LSV410 15 hpÄmne: Svenska språketTermin: HT 2015Handledare: Peter Andersson.... LÄS MER

 4. 4. Bolagsledningens ansvar – ett problem i svenska aktiebolag? Styrelseledamöternas och verkställande direktörs skadeståndsansvar gentemot aktiebolaget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andrea Rylander; [2016]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste 70 åren har regleringen avseende det personliga skadeståndsansvaret för styrelsen gentemot aktiebolaget i princip varit densamma. I takt med att samhället utvecklas ändras också förutsättningarna för aktiebolagen. LÄS MER

 5. 5. Strävan efter den medvetna närvaron : En kvalitativ studie kring bruket av buddhistisk insiktsmeditation i ett sekulariserat samhälle

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Johanna Hansson; [2016]
  Nyckelord :meditation; religion; secular society; rational choice; Buddhism; insight meditation; vipassana; meditation; religion; sekulärt samhälle; rationellt val; buddhism; insiktsmeditation; vipassana;

  Sammanfattning : In this bachelor’s thesis I have focused on the question why people who live in secular societies use insight or vipassana meditation. The study is based on the rational choice theory developed by Rodney Stark. I have used an inductive qualitative method including e-mail interviews with practitioners of vipassana meditation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bruket.

Din email-adress: