Sökning: "bruket"

Visar resultat 1 - 5 av 286 uppsatser innehållade ordet bruket.

 1. 1. Unga kvinnor och gamla män : En pragmatisk studie i bruket av adjektiv och substantiv vid gestaltning av kvinnor och män

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Svenska språket och genusvetenskap

  Författare :Cecilia Lindström; [2018]
  Nyckelord :adjektiv; genus; genusteori; klassiker; könskonstruktioner; pragmatik; semantik; stereotyper; språk och kön; substantiv;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker språkbruket vid kvinnliga och manliga gestaltningar i klassiskaromaner i svensk litteratur, om detta språkbruk styrker stereotyper om kvinnor och mänsamt om författarens könstillhörighet påverkat språkbruket. Studiens material består avromanerna Doktor Glas av Hjalmar Söderberg, Mor gifter sig av Moa Martinson ochKejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf. LÄS MER

 2. 2. Ångbesparingsåtgärder för ångsotning i en sodapanna : Effekter på elgenerering och driftparametrar på grund av minskad ångsotningsmängd i en sodapanna

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonathan Norrman; [2018]
  Nyckelord :Sodapanna; ångsotning; beläggningar;

  Sammanfattning : I detta arbete har effekterna av en reducerad sotångsmängd i sodapannan för BillerudKorsnäs bruk i Skärblacka undersökts. Det har undersökts om HISS-sotning vilket minskar mängden sotånga kan driftsättas och vad detta kan få för konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering vid byte av högtryckskik - Ett periodiskt förebyggande underhållsarbete

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Therece Jansson; [2018]
  Nyckelord :Preventive maintenance; World Class Maintenance; Continous improvement; Förebyggande Underhåll; Underhåll i världsklass; Ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : In the continuous manufacturing process which is used on Billerud Korsnäs in Gävle, maintenance of machinery and equipment is a major process. Through its work with continuous improvements, the mill has identified that the change of high-pressure feeder on line 1 is more time-consuming than the replacement of the other two high pressure feeders on the mill. LÄS MER

 4. 4. Läsning, motivation och ljudböcker : En kvantitativ studie av elevers attityder till bruket av ljudböcker som motivationsfrämjande för läsning av skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Nadim Khan; [2018]
  Nyckelord :Upper secondary school; motivation; audiobooks; reading aloud; subject of Swedish; Gymnasieskolan; motivation; ljudböcker; högläsning; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Denna studie innefattar en enkätundersökning på en gymnasieskola i Västra Götaland kring elevers attityder till bruket av ljudböcker, vilket kopplas samman med motivation för läsning av skönlitteratur. Enkätundersökningen genomfördes i skolan, tillsammans med närvarande lärare och var anonym. LÄS MER

 5. 5. Tobaksbruk och kunskaper om tobakens inverkan på den orala hälsan bland ungdomar : En tvärsnittstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Fidan Karem; [2018]
  Nyckelord :Kunskap; Oral hälsa; Tobaksvanor och Ungdomar.;

  Sammanfattning : Introduktion: Tobaksbruk orsakar tidig dödlighet och sjukdomar. Tobaksvanor bland ungdomar i Sverige ser olika ut från en individ till en annan, när det gäller förekomsten av bruket av cigarrett, vattenpipa och även snus. Många nationella och internationella studier har påvisat tobaksbrukets påverkan på den allmänna och orala hälsan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bruket.

Din email-adress: