Sökning: "bruket"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade ordet bruket.

 1. 1. Bruket av kristnandet : Relationen mellan framställningar av kristnandet i Sverige i forskning kontra gymnasiets läroböcker under 1900-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Daniel Andersson; [2017]
  Nyckelord :Christianization in Sweden; historical scholarship; history textbooks; use of history;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. De, dem och dom: Vilka är dom som vill slopa de och dem? : En granskning av dom-debatten i svensk media och pronomenens användarstatistik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Anna Andersson; [2017]
  Nyckelord :dom-debate; de dem dom; language planning; written language; language development; dom-debatten; de dem dom; språkvård; skriftspråk; språkutveckling;

  Sammanfattning : Denna studie har till syfte att undersöka vilka argument som har förekommit i debatten om de, dem och dom under de senaste tre åren i Sveriges sex största dagstidningar (Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs-Posten, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Sydsvenskan, detta enligt Tidningsutgivarna [TU]). Argumenten hämtas från artiklar via artikelsökverktyget Retriever. LÄS MER

 3. 3. Civilsamhället - demokratins vän eller fiende? : Om demokratibegreppet och statens relation till civilsamhället i den svenska politiska diskursen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Anna Hedin; [2017]
  Nyckelord :civilsamhälle; demokrati; föreningsfrihet; shrinking civic space; relation mellan stat-civilsamhälle; säkerhetisering; Sverige; Helge Jordheim.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats undersöker demokratibegreppet och omgivande diskurs i svensk politisk debatt om statlig bidragsgivning till civilsamhällets organisationer, mellan 2011-2017. Inläggen i debatten tolkas genom en begrepps-, diskurs- och talhandlingsanalys och ställs samtidigt mot de centrala aspekterna av en global utveckling som kallas shrinking civic space, en utveckling som inneburit ett allt mer restriktivt klimat för civilsamhället. LÄS MER

 4. 4. Dopning och kosttillskott : En kvantitativ studie av idrottsgymnasieelevers bruk och attityder samt könsskillnader

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Erica Öström; [2017]
  Nyckelord :: attitudes; dietary supplements; doping; high school students; public health; quantitative study; attityder; dopning; folkhälsa; gymnasieelever; kosttillskott; kvantitativ studie;

  Sammanfattning : Doping has become a more common phenomenon in society. Doping often occur in gyms and the typical user is a young male who somehow has been involved in sports. The use of dietary supplements increases as well, studies in Sweden has shown that 61 percent of the males and 41 percent of the females who exercise at gyms use dietary supplements. LÄS MER

 5. 5. Turkey as a safe third country? - A study on the safe third country concept and its compliance with non-refoulement

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Deria Rumina Yenidogan; [2017]
  Nyckelord :Public international law; Asylum; Safe Third Country; Turkey; European Union; Asylum Procedures Directive; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2016 the EU and Turkey reached an agreement with the goal to end “irregular migration” from Turkey to the EU. Under this agreement asylum seekers who have entered Greece via Turkey will have their asylum applications deemed as inadmissible on safe third country grounds and subsequently be returned to Turkey. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet bruket.

Din email-adress: