Sökning: "analys av intervju med lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden analys av intervju med lärare.

 1. 1. Framgångsrika anpassningar av lärmiljön ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Eliasson; Lena Magnusson; [2017]
  Nyckelord :anpassningar; delaktighet; elevperspektiv; lärmiljöer; relationer;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Syfte och frågeställningar Syftet är att ta del av några elevers tankar, upplevelser och erfarenheter av undervisning. Detta för att öka pedagogers medvetenhet om vad eleverna upplever som framgångsrikt i lärmiljön. LÄS MER

 2. 2. Demokratibegreppet ur olika perspektiv inom Ekonomiprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :ELNAZ NAZIRI MOGHADDAM; [2017]
  Nyckelord :Elevinflytande; samtalsdemokrati; lärare; ekonomi- och handelselev; förstelärare; rektor; gymnasium;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa hur demokrati och dess värdering kommer till uttryck bland gymnasieelever som går Ekonomiprogrammet, deras lärare och rektor. Studien har sina utgångspunkter i Englunds (2007) samtalsdemokrati begrepp. I ett sådant perspektiv samtalar parter med varandra och försöker att komma överens även temporärt. LÄS MER

 3. 3. Laborativt material, en resurs i klassrummet? : Sambandet mellan förståelse och laborativt material i mellanstadiets bråkräkning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Maria Johansson; [2017]
  Nyckelord :Bråk; konkret; laborativt material; matematik; resurs;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur användandet av laborativt material kan hjälpa eleverna att få en ökad förståelse i matematikundervisningen både inom bråk men även i övrigt matematiskt innehåll. De metoder som har använts i studien är intervju och observation och den teori som jag utgick från i min analys var variationsteorin. LÄS MER

 4. 4. Pedagogiska utmaningar med dokumentation av extra anpassningar : En studie med utgångspunkt i de specialpedagogiska perspektiven

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Karhunen; Elsa Hedin; [2017]
  Nyckelord :dokumentation; extra anpassningar; inkludering; anpassningar; grundskolan;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka hur skollagen och Skolverkets allmänna råd för dokumentation av extra anpassningar skulle kunna vara en utmaning för grundskollärare. För studien användes intervju som metod med både brett valda och styrt valda deltagande lärare i Uppsala län och i Stockholms län. LÄS MER

 5. 5. Digital litteracitet i svensk grundskola Digital litteracitet enligt svenska styrdokument och lärares praktik

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Lena Asp; [2016-10-05]
  Nyckelord :digital litteracitet; digital kompetens; medie- och informationkunnighet; MIK; läroplan; styrdokument; Skolverket;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to look into how the Swedish National Agency for Education define digital literacy and corresponding concepts in the Swedish curriculum for primary and secondary education from 1980 to 2011 and to discover how compulsory school teachers fulfil the mission. This is done by posing the following questions: How is digital literacy defined in Lgr11 and previous curriculums? How is this task defined in the curriculums of the compulsory school? How do teachers working in primary and secondary education fulfil the task of digital literacy?To achieve a comprehensive picture of how digital literacy has been described since the computer made the first appearance in schools, an analysis of curriculums from 1980 until 2011 was carried out. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet analys av intervju med lärare.

Din email-adress: