Sökning: "analys av intervju med lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden analys av intervju med lärare.

 1. 1. "Mitt stora mål är ju att bli klar med matteboken. En kvalitativ analys av elevers attityder till matematikboken

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emanuel Mattsson; [2017-11-08]
  Nyckelord :Matematik; matematikbok; attityder; elever; intervju;

  Sammanfattning : Denna uppsats problematiserar elevers användning av matematikboken. Eftersom statistik visat att elever i Sverige får arbeta med matematikboken mycket är syftet att ta reda på vad de tycker om detta. LÄS MER

 2. 2. Karaktärsdesign & kreativa processer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Nina Larsson; [2017]
  Nyckelord :Kreativitet; Karaktärsdesign; Didaktik; Bildpedagogik.;

  Sammanfattning : Undersökningen utgår från frågeställningarna ”Vad säger och visar en grupp elever om karaktärsdesign, sitt eget skapande och om kreativa processer?” Samt ”Hur väl fungerar några didaktiska metoder jag testar för att främja en grupp elevers kreativitet i arbetet med karaktärsdesign?” Bakgrunden till undersökningen är bl.a. LÄS MER

 3. 3. Rumslig identitetskris? : En studie om den mentala bilden och orienterbarhet på en gymnasieskola

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sofie Clefberg; [2017]
  Nyckelord :Orientability; mental image; spatial design; spatial identity; information design; upper secondary school; Orienterbarhet; mental bild; rumslig gestaltning; rumslig identitet; informationsdesign; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om hur rumslig identitet kan stärka orienterbarheten i en byggnad med hjälp av en tydlig mental bild. Arbetet är skrivet inom ämnet informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. LÄS MER

 4. 4. Svårigheter och utmaningar med formativ bedömning : En kvalitativ studie ur ett elevperspektiv.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jenny Bromell; [2017]
  Nyckelord :Formativ bedömning; elevperspektiv; svårigheter och utmaningar;

  Sammanfattning : SammanfattningFormativ bedömning även kallad bedömning för lärande har som syfte att främja elevers lärande istället för att ge ett betyg eller gradering. Stora satsningar har gjorts både internationellt och nationellt för att implementera formativ bedömning i skolan. LÄS MER

 5. 5. Läsattityders påverkan på elever med lässvårigheters läsutveckling : En studie om verksamma lärare och speciallärares upplevelser om elever med lässvårigheters läsattityder.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Läs & skriv

  Författare :Rebecca Levinsson Sjögren; [2017]
  Nyckelord :Reading difficulties; motivation; reading attitudes; reading instruction; reading development; Lässvårigheter; motivation; läsattityder; läsundervisning; läsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur lärare och speciallärare i årskurserna 1–3 upplever att elever med lässvårigheters attityder och motivation till läsning påverkar deras läsutveckling. De forskningsfrågor som besvaras är: Vad upplever informanterna att elevernas attityder och motivation påverkas av?, Hur hanterar informanterna elevernas attityder och motivation till läsning? och på vilket sätt undervisar informanterna eleverna för att utveckla deras attityder och motivation till läsning? Den teoretiska utgångspunkten som studien intog var teorier om läsutveckling baserat på forskning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet analys av intervju med lärare.

Din email-adress: