Sökning: "analys av intervju med lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden analys av intervju med lärare.

 1. 1. Modersmålets betydelse för eleverna – ur ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Emma Magnusson; [2018-02-09]
  Nyckelord :Stöttning; modersmålsanvändande; tvärspråkande; andraspråkselever; scaffolding; native language use; translanguaging; bilingual students; second language learners.;

  Sammanfattning : Den senaste tidens invandring till Sverige har gjort att vi idag är ett land med stor kulturell mångfald, något som påverkar skolsystemet. Lärarna behöver hjälpa att stötta de andraspråkselever som har en mindre utvecklat svenskt språk, men forskningen påstår att det finns en viss osäkerhet i hur detta skall genomföras. LÄS MER

 2. 2. Att skapa ordning : En studie av användning av och reaktioner på makttekniker i samband med lektionsuppstart

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Charlotta Karlsson; Evelyn Rajasalo; [2018]
  Nyckelord :makttekniker; ledarskap; lektionsstart; observation; intervju;

  Sammanfattning : I denna studie har det undersökts hur tre olika lärare genom sitt ledarskap utövar olika makttekniker i klassrummet för att skapa ordning och fånga elevernas uppmärksamhet vid lektionsstart. Det har även undersökts hur användningen av dessa motiveras av lärarna, samt hur eleverna agerar och reagerar på dessa makttekniker. LÄS MER

 3. 3. Att vara lärare till elever med autismspektrumstörning : En analys av fem grundskollärares erfarenheter av arbetet med elever med autismspektrumstörning i den stora gruppen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Grundskola; fenomenologi; intervju; autismspektrumstörning; ASD.;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks grundskollärares erfarenheter av att arbeta med elever med Autismspektrumstörning (ASD) i den stora gruppen. Med den stora gruppen menas den vanliga grundskoleklassen. LÄS MER

 4. 4. Rytmikinspirerad instrumentalundervisning : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Fanny Söderqvist; [2018]
  Nyckelord :dalcroze-eurhythmics; instrumental tecahing; phenomenology; semi-structured interview; quali-tative research; rytmik; instrumentalundervisning; fenomenologi; semistrukturerad intervju; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka instrumentallärares uppfattningar och erfaranheter av att arbeta med rytmik i instrumentalundervisning. Undersökningen grundar sig i intervjuer av fyra instrumentallärare. I bakgrundskapitlet beskrivs Dalcroze-metoden, rytmikinspirerad undervisning och tidigare forskning om rytmik. LÄS MER

 5. 5. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på en skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elin Roth; [2018]
  Nyckelord :Elevhälsa; elevhälsoteam; förebyggande arbete; hälsofrämjande arbete; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstrakt Roth, Elin (2018). Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på en skola. Specialpedagogprogrammet, Examensarbete, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. Förväntat kunskapsbidrag Enligt Skollagen (SFS 2010:800) är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet elevhälsans viktigaste uppdrag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet analys av intervju med lärare.

Din email-adress: