Sökning: "analys av intervju med lärare"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden analys av intervju med lärare.

 1. 1. Karaktärsdesign & kreativa processer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Nina Larsson; [2017]
  Nyckelord :Kreativitet; Karaktärsdesign; Didaktik; Bildpedagogik.;

  Sammanfattning : Undersökningen utgår från frågeställningarna ”Vad säger och visar en grupp elever om karaktärsdesign, sitt eget skapande och om kreativa processer?” Samt ”Hur väl fungerar några didaktiska metoder jag testar för att främja en grupp elevers kreativitet i arbetet med karaktärsdesign?” Bakgrunden till undersökningen är bl.a. LÄS MER

 2. 2. Framgångsrika anpassningar av lärmiljön ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Linda Eliasson; Lena Magnusson; [2017]
  Nyckelord :anpassningar; delaktighet; elevperspektiv; lärmiljöer; relationer;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstrakt Syfte och frågeställningar Syftet är att ta del av några elevers tankar, upplevelser och erfarenheter av undervisning. Detta för att öka pedagogers medvetenhet om vad eleverna upplever som framgångsrikt i lärmiljön. LÄS MER

 3. 3. Demokratibegreppet ur olika perspektiv inom Ekonomiprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :ELNAZ NAZIRI MOGHADDAM; [2017]
  Nyckelord :Elevinflytande; samtalsdemokrati; lärare; ekonomi- och handelselev; förstelärare; rektor; gymnasium;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa hur demokrati och dess värdering kommer till uttryck bland gymnasieelever som går Ekonomiprogrammet, deras lärare och rektor. Studien har sina utgångspunkter i Englunds (2007) samtalsdemokrati begrepp. I ett sådant perspektiv samtalar parter med varandra och försöker att komma överens även temporärt. LÄS MER

 4. 4. Rumslig identitetskris? : En studie om den mentala bilden och orienterbarhet på en gymnasieskola

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sofie Clefberg; [2017]
  Nyckelord :Orientability; mental image; spatial design; spatial identity; information design; upper secondary school; Orienterbarhet; mental bild; rumslig gestaltning; rumslig identitet; informationsdesign; gymnasieskola;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om hur rumslig identitet kan stärka orienterbarheten i en byggnad med hjälp av en tydlig mental bild. Arbetet är skrivet inom ämnet informationsdesign med inriktning mot rumslig gestaltning. LÄS MER

 5. 5. Svårigheter och utmaningar med formativ bedömning : En kvalitativ studie ur ett elevperspektiv.

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jenny Bromell; [2017]
  Nyckelord :Formativ bedömning; elevperspektiv; svårigheter och utmaningar;

  Sammanfattning : SammanfattningFormativ bedömning även kallad bedömning för lärande har som syfte att främja elevers lärande istället för att ge ett betyg eller gradering. Stora satsningar har gjorts både internationellt och nationellt för att implementera formativ bedömning i skolan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet analys av intervju med lärare.

Din email-adress: