Sökning: "Hofstede"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade ordet Hofstede.

 1. 1. The Effects of Corporate Culture. A Study of Three Swedish Multinational Corporations

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Ciucci; Victor Eriksson; [2017-08-29]
  Nyckelord :Culture; values; multinational corporation; ethics; decision making; shared;

  Sammanfattning : Operating in a global environment carries with it a range of opportunities but also challenges.While organizations have their own unique culture, they must also be aware of and adapt to the norms of the environment in which they are operating. This study considers the effects of corporate culture in Swedish multinational corporations (MNCs). LÄS MER

 2. 2. Mångkulturell interaktion : en rapport om mångkulturell konflikthantering på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Erica Fridlund; Marcus Salerno; [2017]
  Nyckelord :kultur; kulturskillnader; konflikt; stereotyper; Hofstede;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks mångkulturell interaktion på en forskningsavdelning i Norge för att studera hur konflikter på arbetsplatsen upplevs på en arbetsplats med kulturell mångfald. Studien baseras på information från åtta medarbetare och en chef från olika länder genom intervjuer och frågeformulär. LÄS MER

 3. 3. The Role of National versus Organizational Culture in Multinational Organizations : A Comparative Case Study of Handelsbanken Sweden and Handelsbanken UK

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rosina Paijo; Victoria Vonheim; [2017]
  Nyckelord :National culture; Organizational culture; Cultural differences; Globalization; Handelsbanken;

  Sammanfattning : One of globalization's immediate consequences is the increased popularity among firms to internationalize. When internationalizing, firms ought to bear in mind both the opportunities and challenges that come with it. LÄS MER

 4. 4. Feminina män och... Maskulina kvinnor? : En kvalitativ interkulturell jämförelsestudie av genuskonstruktion i reklambilder i Sverige och USA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Marcus Dennemark; Marcus Lewander; [2017]
  Nyckelord :Hofstede; MAS; gender theory; stereotypes; Goffman; advertising; Sweden; USA; Hofstede; MAS; genusteori; stereotyper; Goffman; reklam; Sverige; USA;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att genom en kvalitativ metod pröva tillförlitligheten i Geert Hofstedes maskulinitetsdimension (MAS). MAS förklaras ingående i uppsatsens inledande kapitel, men är en del i Hofstedes mer övergripande kulturdimensionsteori, som ämnar att förklara kulturella skillnader mellan olika länder (De Moij & Hofstede, 2010). LÄS MER

 5. 5. The Scandinavian Cooperative Advantage of Fashion : A Study of Swedish Fashion Brands

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hyunjoon Song; [2017]
  Nyckelord :Fashion; Scandinavian Cooperative Advantage; Cooperative Advantage; Swedish Fashion Industry; Hofstede’s Dimensions; Swedish Management Style; Stakeholder Theory; Stakeholder Salience; Designers;

  Sammanfattning : In recent years the fashion industry has experienced a high frequency of famous Creative Directors departing the companies for unknown reasons. The same problem does not seem to occur in the Scandinavian fashion industry. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hofstede.

Din email-adress: