Sökning: "Hofstede"

Visar resultat 1 - 5 av 208 uppsatser innehållade ordet Hofstede.

 1. 1. Genus och styrning -En studie som undersöker hur genus tar sig uttryck i styrningen inom mans- och kvinnodominerande företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Lans Norrby; Hedda Danielsson Jonsson; [2018-02-08]
  Nyckelord :Management control systems; genus; feminina värderingar; maskulina värderingar; ekonomistyrning; sociala konstruktioner; företagskultur; organisationsstrukturer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur genus tar sig i uttryck i styrningen inom mans- och kvinnodominerade företag. Sammantaget undersöks områdena värderingar, mål, ledarskap och hållbarhet. LÄS MER

 2. 2. Hur olika generationer i Europa förhåller sig till arbetsvärderingar : - En kvantitativ studie i generationsskillnader samt vad som skiljer dem åt jämfört med nationella skillnader

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Ekberg; Marcus Klasman; [2018]
  Nyckelord :Hofstede; Generation; Arbetsvärdering; Nationella likheter;

  Sammanfattning : Tidigare forskning tyder på att det finns skillnader mellan generationer och att de olika generationerna förväntar sig och drivs av olika faktorer. Uppdelningar av generationer har gjorts utifrån generationsforskning i västvärlden vilket den här studien har använt sig av för att definiera generationer i Europa. LÄS MER

 3. 3. The Effects of Corporate Culture. A Study of Three Swedish Multinational Corporations

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Ciucci; Victor Eriksson; [2017-08-29]
  Nyckelord :Culture; values; multinational corporation; ethics; decision making; shared;

  Sammanfattning : Operating in a global environment carries with it a range of opportunities but also challenges.While organizations have their own unique culture, they must also be aware of and adapt to the norms of the environment in which they are operating. This study considers the effects of corporate culture in Swedish multinational corporations (MNCs). LÄS MER

 4. 4. Mångkulturell interaktion : en rapport om mångkulturell konflikthantering på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Erica Fridlund; Marcus Salerno; [2017]
  Nyckelord :kultur; kulturskillnader; konflikt; stereotyper; Hofstede;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöks mångkulturell interaktion på en forskningsavdelning i Norge för att studera hur konflikter på arbetsplatsen upplevs på en arbetsplats med kulturell mångfald. Studien baseras på information från åtta medarbetare och en chef från olika länder genom intervjuer och frågeformulär. LÄS MER

 5. 5. The Role of National versus Organizational Culture in Multinational Organizations : A Comparative Case Study of Handelsbanken Sweden and Handelsbanken UK

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rosina Paijo; Victoria Vonheim; [2017]
  Nyckelord :National culture; Organizational culture; Cultural differences; Globalization; Handelsbanken;

  Sammanfattning : One of globalization's immediate consequences is the increased popularity among firms to internationalize. When internationalizing, firms ought to bear in mind both the opportunities and challenges that come with it. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hofstede.

Din email-adress: