Sökning: "Hofstede"

Visar resultat 1 - 5 av 220 uppsatser innehållade ordet Hofstede.

 1. 1. Genus och styrning - En studie som undersöker hur genus tar sig uttryck i styrningen inom mans- och kvinnodominerade företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Lans Norrby; Hedda Danielsson Jonsson; [2018-02-08]
  Nyckelord :Management control systems; genus; feminina värderingar; maskulina värderingar; ekonomistyrning; sociala konstruktioner; företagskultur; organisationsstrukturer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur genus tar sig i uttryck i styrningen inom mans- och kvinnodominerade företag. Sammantaget undersöks områdena värderingar, mål, ledarskap och hållbarhet. LÄS MER

 2. 2. Urmakarens undergång : En kulturhistorisk undersökning om urmakeriets utveckling och motgångar under 1900-talet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Christoffer Byström; [2018]
  Nyckelord :Time measurement; watchmaker; watchmaking; watchmaking school; history; 20th century; culture history; Tidmätning; urmakare; urmakeri; urmakarskolan; armbandsur; historia; 1900-tal; kulturhistoria;

  Sammanfattning : The following study examines watchmakers and the watchmaking school in Sweden, how these changed during the 20th century. This is done through Geert Hofstede´s theory about levels of analyzes, his different steps to reach culture history. LÄS MER

 3. 3. How Does Culture Influence Experiences of Happiness and Well-being? : A Comparative Study of Chinese and Swedish Perceptions

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Monica Bartels; Eevi Salo; [2018]
  Nyckelord :capability approach; culture; globalization; happiness; Hofstede; subjective well-being; well-being;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze if and how cultural values and expectations in society influence the experiences and perceptions of happiness and well-being. Applying a quantitative research methods approach, a survey based on previous research was conducted to compare and analyze experiences and perceptions between two contrasting cultures, China and Sweden, using Hofstede’s national culture dimensions as an analytical tool. LÄS MER

 4. 4. Mjuka värden i en hård bransch

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Johansson; Clara Markstedt; Christoffer Connée; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Mjuka värden i en hård bransch: En fallstudie av Axis Communications företagskultur Seminariedatum: 2018-06-05 Ämne/kurs: FEKH19 Examensarbete kandidatnivå i Strategic Management 15 högskolepoäng Författare: Christoffer Connée, Tobias Johansson, Clara Markstedt Handledare: Niklas Hallberg Nyckelord: Företagskultur, Koordination, Resursbaserat synsätt, Teamwork, Projekt. Syfte: Att förstå hur organisationskultur påverkar koordinationen i företag med höga krav på kompetens och få insikt i vilka aspekter av kulturen som leder till en välfungerande koordination. LÄS MER

 5. 5. Internationell Internprissättning : En komparativ studie mellan Sverige, Japan & Ryssland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Frederik Lund; Milos Kenjic; [2018]
  Nyckelord :Transfer pricing; arm’s length principle; transfer pricing methods; country-by-country-reporting; mimetic isomorphism; continental accounting; communistic accounting; cultural dimensions; international tax law; Sweden; Japan; Russia; OECD; Internprissättning; armlängdsprincipen; internprissättningsmetoder; land-för-land-rapportering; mimetisk isomorfism; kontinental tradition; kommunistisk tradition; kulturella dimensioner; internationell skatterätt; Sverige; Japan; Ryssland; OECD.;

  Sammanfattning : Den ständigt ökande internationaliseringen leder till framkomsten av allt fler multinationella företag med verksamheter inom flera länder. En konsekvens av den ökade globaliseringen är att den internationella skatteflykten allt jämt ökat, då internationella koncerner väljer att flytta delar av vinsten till länder med mer förmånliga skattesatser. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Hofstede.

Din email-adress: