Sökning: "kontakten"

Visar resultat 1 - 5 av 932 uppsatser innehållade ordet kontakten.

 1. 1. ANMÄLNINGSSKYLDIGHETEN INOM FÖRSKOLAN En kvalitativ studie om vilka faktorer som kan påverka förskollärares benägenhet att göra en orosanmälan och vikten av att se dessa ur ett helhetsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Therése Sjögren; Jessica Carlström; [2017-03-06]
  Nyckelord :Anmälningsskyldighet; barn som far illa; förskolan; samarbete;

  Sammanfattning : Uppsatsen utgår från en kvalitativ studie där sex stycken förskollärare i två olika kommuner intervjuats om anmälningsskyldigheten. Anmälningsskyldigheten kan ses som ett lagstadgat verktyg för att fånga upp och skydda barn som far illa. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnad av personer med diabetes i hemsjukvård

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna-Christina Ylvin; Agneta Person; [2017]
  Nyckelord :Omvårdnad; diabetes; hemsjukvård; assisterad egenvård; upplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskor upplever omvårdnaden och den assisterade egenvården av personer med diabetes inskrivna inom hemsjukvården. I studien har elva sjuksköterskor anställda inom kommunal och privat hemsjukvård intervjuats. En kvalitativ innehållsanalys har använts för att analysera intervjutexterna. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskans/sjuksköterskans uppfattning om informationen som ges till kvinnor med urininkontinens vid första kontakten med vårdcentral. : Empirisk studie med kvalitativ ansats.

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Pia Hultman; Sofia Samuelsson; [2017]
  Nyckelord :urinary incontinence; women; primary care; district nurse; information; urininkontinens; kvinnor; primärvården; distriktsköterska; information;

  Sammanfattning : Syfte: att beskriva distriktsköterskans/sjuksköterskans (DSK/SSK) uppfattning om den information som ges till kvinnor med urininkontinens (UI), vid första kontakten med vårdcentral. Metod: Semistrukturerade enskilda intervjuer med fem distriktssköterskor och en sjuksköterska, gjordes med hjälp av en intervjuguide. LÄS MER

 4. 4. Förväntningars effekt på attityd i den inledande kontakten med e-förvaltning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Joakim Vallin; [2017]
  Nyckelord :E-government; expectations; attitude; E-förvaltning; förväntningar; attityd;

  Sammanfattning : När en person bestämmer sig för att starta ett bolag kommer de att behöva komma i kontakt med en eller flera myndighetstjänster. Den här uppsatsen handlar om hur förväntningarna på den kontakten och den nya rollen som företagare påverkar användarens attityd mot myndigheter. LÄS MER

 5. 5. Närhet ger trygghet : Blivande föräldrars uppfattning om hud-mot-hudkontaktens betydelse för barnet, föräldrarna och kontakten dem emellan

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Emelie Hinterlechner; Martina Wallin; [2017]
  Nyckelord :hud-mot-hudkontakt; uppfattningar; betydelse; föräldraskap; fenomenografi;

  Sammanfattning : Att det finns många positiva fördelar med att ha hud-mot-hudkontakt med det nyfödda barnet är forskningen överens om. Barnet får bland annat en stabilare kroppstemperatur, puls, andning och skriker mindre än barn som inte vistas hud-mot-hud. Utöver detta gynnas även amningen och självförtroendet hos de nyblivna föräldrarna ökar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kontakten.

Din email-adress: