Sökning: "kontakten"

Visar resultat 1 - 5 av 999 uppsatser innehållade ordet kontakten.

 1. 1. Upplevelse av vårdpersonalens bemötande hos patienter med cancer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Maria Rumar; Anna Pihlström; [2018]
  Nyckelord :Communications; neoplasms; patient-experience; Bemötande; neoplasma; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Inom forskningen ligger fokus till stor del på hur sjukvårdspersonalen upplever bemötandet i kontakten med patienterna. För att förstå patienternas upplevelse behöver deras perspektiv undersökas. En utsatt grupp är patienter med cancer, eftersom det är en livshotande sjukdom som väcker existentiella frågor. . LÄS MER

 2. 2. En trygg hamn på ett stormigt hav : En litteraturstudie om Anorexia nervosa-patienters upplevelser av mötet med vårdpersonal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Klara Sjöberg; Demi Campana; [2018]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; självbiografi; upplevelse; vårdpersonal; mötet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Anorexia nervosa är den allvarligaste formen av ätstörningar. Sjukdomen drabbar främst flickor och unga kvinnor och ger många komplikationer som kan vara både fysiska, psykiska och psykosociala. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av att hantera sömnproblematik hos barn med ADHD. : - En intervjustudie.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sarah Stål; Linda Israelsson; [2018]
  Nyckelord :ADHD; sleep; children; nurses; experience.; ADHD; sömn; barn; sjuksköterskor; erfarenheter.;

  Sammanfattning : Bakgrund: ADHD är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som leder till problem med koncentration, uppmärksamhet och reglering av aktivitetsnivån. Forskning visar att barn med ADHD i större utsträckning har problem med sömnen och har större risk att få besvär p.g.a. LÄS MER

 4. 4. En ideell organisations arbete med läxhjälp

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sara Maroufkhani; Natyra Gashi; [2018]
  Nyckelord :skolan; läxhjälp; ideell organisation; roll; samverkan;

  Sammanfattning : Sveriges skolor har i takt med samhällsutvecklingen genomgått reformer som har skapat en allt ökat decentralisering. Vidare präglas skolan av en problematik gällande likvärdighet i utbildningen för dess elever. LÄS MER

 5. 5. Så mycket annat än kontakten med patienten är viktig : En kvalitativ intervjustudie om psykiatrisjuksköterskors vilja att vårda patienter i rättspsykiatrisk slutenvård

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Kristoffer Hagström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Forensic psychiatric care is a context where patients are being cared for without consent. Nurses play an important role in this care which is very complex due to its duality. Nurses develop their knowledge through education and experience in clinical nursing. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kontakten.

Din email-adress: