Sökning: "tidsbrist pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden tidsbrist pedagogik.

 1. 1. Digitalt lärande - lek eller allvar? : En intervju-, och inventeringsstudie om vilken roll surfplattan har för barns lärande i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ida Gustafsson; Anna Ström; [2018]
  Nyckelord :app; didaktisk utgångspunkt; förskola; lärande; surfplatta;

  Sammanfattning : I dagens digitaliserade samhälle krävs det att pedagogerna besitter digital kompetens då förskolan ska lägga grunden för att barnen kan verka i det moderna samhället. Intresset för att undersöka surfplattans roll i verksamheterna uppkom när vi kom i kontakt med förskolor som inte använder surfplattan i verksamheten och som inte heller har kunskaperna som krävs för att göra det. LÄS MER

 2. 2. Lärares uppfattningar om möjligheter och svårigheter i en IKT-satsning för skolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Tomasine Hultgren; [2017-12-18]
  Nyckelord :ICT; ICT-startegies; IKT i skolan; IKT pedagogik; ICT implementation in schools; IKT implementering i skolan; IT i skolan;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på kvalitativa intervjuer med 6 lärare i syfte att söka förstå olika lärares/pedagogers uppfattningar om möjligheter och svårigheter i IKT-satsningar för skolan och deras relation till IKT som verktyg i undervisning. Min studie har visatatt lärarna upplever många möjligheter med digitala verktyg i undervisning, främst när det gäller tidssparande aspekter med färdigt material i program och i forum på nätet, när det gäller dokumentation samt möjligheter till stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter och i applikationer med matematikuppgifter. LÄS MER

 3. 3. ”Any frågor?” : En studie om lärares användning av talad engelska i engelskundervisningen inom årskurs 4-6.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Amanda Danielsson; Johanna Håkansson; Hanna Wiss; [2017]
  Nyckelord :Stöttning; muntlig förmåga; engelska; målspråk; språklig förebild; språkligt självförtroende.;

  Sammanfattning : InledningVår studie fokuserar på hur lärare använder sig av talad engelska i undervisningen samt ivilken utsträckning. Läroplanen har utvecklats och en allt mer kommunikativ syn på lärandehar vuxit fram. LÄS MER

 4. 4. Anknytningen är A och O i förskolan : hur förskollärare och barnskötare beskriver betydelsen av små barns inskolning i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Johanson; Magdalena Kjellsson; [2017]
  Nyckelord :Anknytning; anknytningsperson; anknytningsmönster;

  Sammanfattning : InledningStudien behandlar förskollärares och barnskötares reflektioner kring de yngsta barnens anknytning i förskolan. I studien riktar vi främst in oss på inskolningsperioden, eftersom grunden läggs där, för anknytning mellan barn och pedagog. LÄS MER

 5. 5. HR-branschen – en kvinnofälla eller utvecklingens källa? : en kvalitativ studie om åtta kvinnors lärande i HRbranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Haslum; Louise Enwall; [2017]
  Nyckelord :Communites of practice; Identitet; Identitetsutveckling; Kvinnors lärande;

  Sammanfattning : Idag är Sverige ett av världens mest jämställda länder, men det finns fortfarande skillnader mellan könen, inte minst i arbetslivet. Denna studie bidrar med kunskap om kvinnors lärande och utvecklingsmöjligheter i arbetslivet. Studiens syfte är att vinna kunskap i hur kvinnor i en kvinnodominerad bransch upplever sitt lärande. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tidsbrist pedagogik.

Din email-adress: