Sökning: "dIABETES"

Visar resultat 1 - 5 av 1142 uppsatser innehållade ordet dIABETES.

 1. 1. Preparation and evaluation of arabinoxylan based prebiotics

  Master-uppsats, Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Författare :Mohammad Abu Mursalin Sajib; [2019]
  Nyckelord :Arabinoxylan; Probiotics; Prebiotics; Food; Xylanase; Brewer s spent grain; Biotechnology; Bioteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Prebiotics are non-digestible carbohydrates that selectively stimulate the growth and activity of health promoting bacteria in the colon, resulting in homeostasis to the gut environment. It is considered to be the solution of many health-related diseases such as type-2 diabetes, cardiovascular disease and cancer. LÄS MER

 2. 2. ”You could just ask, ‘How’s it going with your sexuality?’”. Sexuella hälsoproblem vid diabetes mellitus: förekomst, patientens upplevelse och behov av stöd

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Josefine Bergsten; Johannah Carlsson; [2018-01-26]
  Nyckelord :diabetes; sexuell hälsa; sexuell dysfunktion; patientens upplevelse; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus är en vanlig sjukdom som 4,5 % av den svenska befolkningen lever med. Sjukdomen innebär en risk för flertalet komplikationer. Många av dessa komplikationer inverkar på den sexuella hälsan. Sjuksköterskor saknar dock kunskap för att kunna stötta patienter med diabetes mellitus i sin sexuella hälsa. LÄS MER

 3. 3. Personers upplevelse av att leva med diabetes typ 1 och dess påverkan på det dagliga livet : -     En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Johanna Harju; Louise Holmqvist; [2018]
  Nyckelord :Dagligt liv; diabetes typ 1; lidande; påverkan; upplevelse; vuxen;

  Sammanfattning : Bakgrund: De som lever med diabetes typ 1 har en lägre hälsorelaterad livskvalité. Varje år dör ca 1,6 miljoner människor av diabetes och i Sverige insjuknar cirka 400 vuxna i diabetes typ 1 varje år. De som lever med diabetes typ 1 har en lägre hälsorelaterad livskvalité jämfört med den allmänna befolkningen. LÄS MER

 4. 4. Att leva med diabetes typ II : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Marleine Angshult; Veronica Håkansson; [2018]
  Nyckelord :diabetes typ 2; upplevelser; kunskap; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ II är ett stort globalt problem och antalet drabbade fortsätter öka. Att drabbas av en kronisk sjukdom innebär att livsvärlden förändras. Den drabbade måste komma in i ett nytt sammanhang av hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 1 : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sandra Gustafsson; Anna Stensson; [2018]
  Nyckelord :diabetes mellitus typ 1; ungdomar; upplevelser; stöd;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus typ 1 är en allvarlig och kronisk sjukdom som främst drabbar barn och ungdomar. Sjukdomen innebär en förändring av livet som kan vara svår, inte minst i ungdomsåren. De här åren innebär hormonella förändringar men det är också en känslig tid avseende vägen mot vuxenlivet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet dIABETES.

Din email-adress: