Sökning: "dIABETES"

Visar resultat 1 - 5 av 1090 uppsatser innehållade ordet dIABETES.

 1. 1. Knowledge about type 2 diabetes mellitus, its risk factors and the consumption of sugar sweetened beverages in diagnosed female patients in Vieux Fort, Saint Lucia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sofie Bohm; Hanna Isacsson; [2017-08-28]
  Nyckelord :Knowledge; Sugar sweetened beverages; Type 2 diabetes mellitus;

  Sammanfattning : Diabetes mellitus typ 2 (T2DM) är en livsstilsrelaterad sjukdom. Socker sötade drycker (SSBs) har ett högt sockerinnehåll vilket kan leda till ett energiöverskott även vid lågt intag. Det finns därför bevis som tyder på att ett högre intag av SSBs kan öka risken för att utveckla T2DM. LÄS MER

 2. 2. SELF-CARE SUPPORT IN DIABETES CARE --A Literature Review of Intervention Effects

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Viktor Arnesson; Jessica Li Ulfsfält; [2017-07-03]
  Nyckelord :nursing intervention; effect; diabetes type 2; self-care; self-management;

  Sammanfattning : Background: Diabetes Mellitus Type 2 as a disease is growing at an alarming rate globally. Thegrowth is seen in all countries and in all socioeconomic areas. The National Board of Health andWelfare of Sweden (2015), in its national guidelines for diabetic care, indicated that nursinginterventions are the central part of diabetes care. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av anpassad undervisning vid egenvård – Upplevelsen av information och undervisning från sjuksköterskan vid diabetes mellitus typ 2

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Arlmark Eriksson; Erika Magnusson; [2017-06-30]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 2; upplevelse; Egenvård; information; undervisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva med diabetes mellitus typ 2 är krävande då sjukdomen är närvarande dygnet runt. Personer med diabetes mellitus typ 2 har därför ett stort ansvar för sin egen hälsa och insats, då beslut i personernas vardag är avgörande för vilken utveckling sjukdomen sedan tar. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans hälsofrämjande åtgärder för vuxna med övervikt eller fetma

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Bergh; Angelica Rodriguez; [2017-06-30]
  Nyckelord :Övervikt; Fetma; Sjuksköterska; Främja; Vuxna; Viktnedgång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett växande problem i världen är övervikt och fetma, vilket är bidragande orsak till folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes typ 2 och cancer. Viktnedgång skulle minska risken för följdsjukdomar hos dessa patienter. LÄS MER

 5. 5. Följsamhet och egenvård vid diabetes typ 2. En litteraturöversikt över faktorer som påverkar följsamhet i behandling och egenvård hos patienter med diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ted Björklund; Rebecca Hagh; [2017-06-30]
  Nyckelord :Diabetes typ 2; Följsamhet; Egenvård; Sociokultur; Hälsokunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är ett samlingsnamn för rubbningar i kroppens omsättning av glukos. En typ är diabetes typ 2 där kroppens vävnader får minskad förmåga att ta upp insulin och tillgodogöra sig glukos. Sjukdomen kännetecknas bland annat av stora urinmängder, torr hud, torra slemhinnor och törst. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet dIABETES.

Din email-adress: