Sökning: "t-Test"

Visar resultat 1 - 5 av 525 uppsatser innehållade ordet t-Test.

 1. 1. Performance Evaluation of European Green Mutual Funds - Is There an Economic Trade-Off?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emil Andreasson; Mats Kronborg; [2017-06-27]
  Nyckelord :Green Funds; Conventional Funds; Performance Evaluation; European Focus; Risk-Adjustment Returns; Sharpe Ratio;

  Sammanfattning : In this thesis, we investigate the financial performance of European green andconventional mutual equity funds over the 2007 – 2017 period. We applied theCarhart (1997) four-factor model over three different periods, and find evidencethat the risk-adjusted alphas are not statistically different. LÄS MER

 2. 2. Does eating frequency correlate with overweight and obesity among Swedish men and women?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Mikaela Sjöholm; [2017-06-07]
  Nyckelord :Eating frequency; overweight; energy intake; macronutrients; Ätfrekvens; övervikt; energiintag; makronutrient intag;

  Sammanfattning : Titel: Finns det ett samband mellan ätfrekvens och övervikt och fetma bland svenska män och kvinnor?Kurs: MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hpNivå: Avancerad nivåTermin/år: Vt/2017Handledare: Anna-Karin LindroosExaminator: Frode SlindeNyckelord: Ätfrekvens. övervikt, energiintag, makronutrient intag________________________________________________________________________________Bakgrund: Övervikt är ett växande problem i hela världen, och ökar risken för ett flertal sjukdomar som diabetes, kardiovaskulära sjukdomar och cancer. LÄS MER

 3. 3. Relationen mellan Arbetskaraktäristik och Arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Annelie Danielsson Bergström; Tanja Maracic; [2017]
  Nyckelord :control; workload; complexity; digitization; job satisfaction; kontroll; arbetsbelastning; komplexitet; digitalisering; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Abstract Positive experiences of job characteristics has been found to associate with job satisfaction. The aim was to investigate the relationships between four dimensions of job characteristics (control, workload, complexity and digitization) and job satisfaction. LÄS MER

 4. 4. Attityden till upplevelsen av Mervärde Funäsfjällen : En kvantitativ studie för att undersöka attitydskillnader till upplevelsen av Mervärde Funäsfjällen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Alexander Gran; [2017]
  Nyckelord :Attityd; Beteende; Känslor; Kognitiva tankar; Skillnader;

  Sammanfattning : En kvantitativ studie utfördes för att undersöka om den sammanlagda attityden samt dess tre subkategorier beteende, känslor och kognitiva tankar visade eventuella skillnader beroende på vilken information om Mervärde individen tagit del av. Syftet var att undersöka om detaljerad information hade någon inverkan på individens attityd till Mervärde Funäsfjällen. LÄS MER

 5. 5. Det är lättare att bli kriminell än att skaffa ett jobb : En studie om ungdomsbrottslighet och möjlighetshorisonter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Mika Mörner; Malin Englaborn; [2017]
  Nyckelord :juvenile delinquency; social resources; personal resources; horizons of opportunities; educational choice; career choice; work life; social well-being; psychological well-being; adolescents; hierarchical regression; ungdomsbrottslighet; sociala resurser; personliga resurser; möjlighetshorisonter; studieval; yrkesval; arbetsliv; socialt välbefinnande; psykologiskt välbefinnande; ungdomar; hierarkisk regression;

  Sammanfattning : Studien undersökte förekomsten av brottsligt beteende hos ungdomar i allmänhet och hur sociala och personliga resurser kan fungera som skydds- eller riskfaktorer i synnerhet samt vilka skillnader som finns mellan flickor och pojkar. Undersökningen gjordes på 1324 ungdomar i årskurs nio genom projektet LoRDIA. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet t-Test.

Din email-adress: