Sökning: "Energy"

Visar resultat 1 - 5 av 7431 uppsatser innehållade ordet Energy.

 1. 1. Corporate Social Entrepreneurship: Shaping Identities in Private-led Solar Technology Dissemination

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lukasz Szychlinski; [2017-01-26]
  Nyckelord :Tanzania; sustainable technology; private-led development; participatory development;

  Sammanfattning : UN's 2030 Agenda for Sustainable Development sets the agenda for global development in the nearfuture and aims to end poverty through the involvement of the private sector in global developmentissues and the promotion of entrepreneurial practices and environmentally sound technologies.Tanzania is a country where the government encourages private-led distribution of public servicesto battle problems related to poverty. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of the rock support system subjected to dynamic loads in Kiirunavaara

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Simon Krekula; [2017]
  Nyckelord :Rock mechanics; Rockburst; Seismicity;

  Sammanfattning : LKAB’s underground mine in Kiirunavaara has experienced an increasing seismic activity the last ten years. This seismic activity is caused by the stress redistribution resulting from the mining method of large-scale sublevel caving.The energy from the seismic events propagate in the rock mass as seismic waves. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter för ökad solenergianvändning i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Mattias Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Solenergi; solceller; solenergipotential;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är en viktig fråga vilket inte minst visade sig efter klimatmötet i Paris 2015. Den förnybara energiproduktionen behöver öka för att klara miljömålen. Den Svenska solenergiproduktionen ligger på en låg nivå jämfört med andra energislag. LÄS MER

 4. 4. Internet Access Possibilities in Bluetooth Low Energy Sensors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Joakim Klasman; [2017]
  Nyckelord :Internet of Things; Bluetooth Low Energy; Bluetooth Mesh; GATT REST API; 6LoWPAN; HTTP Proxy Service; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. SYSTEM IDENTIFICATION OF A WASTE-FIRED CFB BOILER : Using Principal Component Analysis (PCA) and Partial Least Squares Regression modeling (PLS-R)

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Andreas Hassling; Simon Flink; [2017]
  Nyckelord :Household Waste; Incineration; MWS; PCA; PLS-R; System identification; Waste Management;

  Sammanfattning : Heat and electricity production along with waste management are two modern day challenges for society. One of the possible solution to both of them is the incineration of household waste to produce heat and electricity. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Energy.

Din email-adress: