Sökning: "Energy"

Visar resultat 1 - 5 av 7534 uppsatser innehållade ordet Energy.

 1. 1. The United Kingdom’s Security of Gas Supply Post Brexit: Comparing the Legal Aspects of Potential Options

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Andreasson; [2017-04-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis examines the United Kingdom’s security of gas supply post-Brexit. The United Kingdom’s main energy source is gas, which is either imported from continental Europe and Norway, or shipped, in the form of liquefied natural gas from around the world. LÄS MER

 2. 2. Corporate Social Entrepreneurship: Shaping Identities in Private-led Solar Technology Dissemination

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lukasz Szychlinski; [2017-01-26]
  Nyckelord :Tanzania; sustainable technology; private-led development; participatory development;

  Sammanfattning : UN's 2030 Agenda for Sustainable Development sets the agenda for global development in the nearfuture and aims to end poverty through the involvement of the private sector in global developmentissues and the promotion of entrepreneurial practices and environmentally sound technologies.Tanzania is a country where the government encourages private-led distribution of public servicesto battle problems related to poverty. LÄS MER

 3. 3. A critical analysis of the alternative energy-poverty discourse with a case of Kasese district in Uganda: New sites, actors, identities, language, and visions of power

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Adventino Banjwa; [2017]
  Nyckelord :Alternative energy technologies; Poverty Alleviation; Sustainable Development; Post-development theory; Critical Discourse Analysis; Uganda; Kasese district; Champion District Initiative.; Social Sciences;

  Sammanfattning : One of the central themes in recent sustainable Development debates is the idea that alternative energy technological solutions can also alleviate poverty in parts of the global South. This idea is earmarked in this study as the alternative energy-poverty discourse. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of the rock support system subjected to dynamic loads in Kiirunavaara

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Simon Krekula; [2017]
  Nyckelord :Rock mechanics; Rockburst; Seismicity;

  Sammanfattning : LKAB’s underground mine in Kiirunavaara has experienced an increasing seismic activity the last ten years. This seismic activity is caused by the stress redistribution resulting from the mining method of large-scale sublevel caving.The energy from the seismic events propagate in the rock mass as seismic waves. LÄS MER

 5. 5. Möjligheter för ökad solenergianvändning i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Mattias Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Solenergi; solceller; solenergipotential;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är en viktig fråga vilket inte minst visade sig efter klimatmötet i Paris 2015. Den förnybara energiproduktionen behöver öka för att klara miljömålen. Den Svenska solenergiproduktionen ligger på en låg nivå jämfört med andra energislag. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Energy.

Din email-adress: