Sökning: "Energy"

Visar resultat 1 - 5 av 7382 uppsatser innehållade ordet Energy.

 1. 1. Corporate Social Entrepreneurship: Shaping Identities in Private-led Solar Technology Dissemination

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Lukasz Szychlinski; [2017-01-26]
  Nyckelord :Tanzania; sustainable technology; private-led development; participatory development;

  Sammanfattning : UN's 2030 Agenda for Sustainable Development sets the agenda for global development in the nearfuture and aims to end poverty through the involvement of the private sector in global developmentissues and the promotion of entrepreneurial practices and environmentally sound technologies.Tanzania is a country where the government encourages private-led distribution of public servicesto battle problems related to poverty. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of the rock support system subjected to dynamic loads in Kiirunavaara

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Geoteknologi

  Författare :Simon Krekula; [2017]
  Nyckelord :Rock mechanics; Rockburst; Seismicity;

  Sammanfattning : LKAB’s underground mine in Kiirunavaara has experienced an increasing seismic activity the last ten years. This seismic activity is caused by the stress redistribution resulting from the mining method of large-scale sublevel caving.The energy from the seismic events propagate in the rock mass as seismic waves. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter för ökad solenergianvändning i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Mattias Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Solenergi; solceller; solenergipotential;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är en viktig fråga vilket inte minst visade sig efter klimatmötet i Paris 2015. Den förnybara energiproduktionen behöver öka för att klara miljömålen. Den Svenska solenergiproduktionen ligger på en låg nivå jämfört med andra energislag. LÄS MER

 4. 4. Exploring the Use of Graphene as a Target Material for Laser Plasma Ion Acceleration

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Atomfysik

  Författare :Hannes Pahl; [2017]
  Nyckelord :Target Material; Laser Plasma Acceleration; Graphene; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : The interaction of a solid target with an ultra-high intensity laser pulse can result in the laser plasma acceleration of ions. The recent proposal of a new laser plasma ion acceleration scheme, named chirped standing wave acceleration, has created interest in a new class of ultra-thin solid target materials, either freestanding or as a part of novel compound targets. LÄS MER

 5. 5. The Channeling Effect in Ultra-Thin dE-E Monolithic Silicon Telescopes

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Kärnfysik

  Författare :Fredrik Parnefjord Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Channelling; dead-layer; The Channeling effect; Plasma effect; Nucleosynthesis; Astrophysics; Ultra-thin silicon detectors; Inhomogenous Big Bang; MST; deadlayer; Pelletron; 8Li; cross-section; Kikuchi pattern; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : A new method has been proposed to study the low energy resonances of 8Li(alpha,n)11B at Ecm ≅ 0.5 MeV using dE-E Monolithic Silicon Telescopes (MSTs). Each telescope consists of five ultra-thin ∼1 µm (dE) silicon detector pads on a ∼500 µm (E) silicon detector. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Energy.

Din email-adress: