Sökning: "kunskapssyn läroplan"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden kunskapssyn läroplan.

 1. 1. Övergången från gymnasie- till högskolestudier i kemi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lina Haskå; Lotta Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :förkunskaper; gymnasium; inledande kemi; kemiundervisning; kunskapssyn; läroplan; stadieövergång; termodynamik; universitetsstudier;

  Sammanfattning : Kemi läses som ämne på de högskoleförberedande naturvetenskapliga och tekniska gymnasieprogrammen, men kemiundervisningen måste även förhålla sig till den aktuella läroplanen och ta hänsyn till andra syften än det högskoleförberedande. Med utgångspunkt från detta var syftet med studien att undersöka hur studenter och lärare upplever studenternas förkunskaper i kemi i relation till högskolestudier. LÄS MER

 2. 2. Högskolelärares syn på nya studenters förkunskaper och förmågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Matilda Olsson; John Berggren; [2017]
  Nyckelord :Förkunskaper och förmågor; naturvetenskaplig högskoleutbildning; kunskapskrav; intervju;

  Sammanfattning : Högskoleverket har gjort ett flertal studier som visar att studenters förkunskaper har förändrats under senare år, ofta till det sämre. Även i systematiska undersökningar såsom TIMSS och PISA visar resultaten under senare år att kunskaperna minskar. LÄS MER

 3. 3. “Och den ljusnande framtid är deras?” : tio lärare inom gymnasiesärskolan resonerar kring sitt pedagogiska uppdrag.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Andreas Lindberg; Maria Lodenius; [2016]
  Nyckelord :gymnasiesärskola; kunskapssyn; läroplan; Policy enactment; vuxenliv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera hur några lärare inom gymnasiesärskolan resonerar kring sitt pedagogiska uppdrag utifrån huvuduppdraget i gymnasiesärskolans läroplan. Utifrån en kvalitativ ansats har vi genomfört tio intervjuer med lärare inom gymnasiesärskolan i tre svenska kommuner. LÄS MER

 4. 4. "Visst finns det delar som man kan värdera lite högre" : Lärares val av undervisningens innehåll i ämnet historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Louise Johansson; Karin Snapp; [2015]
  Nyckelord :historiemedvetande; narrativt; läromedel; läroplan; kunskapssyn; identitet; kanon;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bakgrunden till denna studie grundas i det generella problem som uppstår när elever har med sig varierande förkunskaper från grundskolan. Detta kan i sin tur leda till problematik i gymnasieskolan för lärare som där ska planera undervisning. LÄS MER

 5. 5. Förväntningar, lärares intentioner och elevers upplevelse av sceniska samprojekt på gymnasieskolans estetiska program

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Elisabet Löfberg Haglund; [2014-01-28]
  Nyckelord :läroplansteori; estetiska lärprocesser; estetisk kommuniaktion;

  Sammanfattning : AbstractSyftet med föreliggande undersökning är att studera hur gymnasieskolans läroplan tolkas och om styrdokumentens mål når ut till eleverna på det sätt som avses och, som en följd av detta, om lärares och elevers förväntningar på vad eleverna ska lära sig stämmer överens. Detta undersöks genom att se hur ett specifikt ämne ¬– estetisk kommunikation ¬– inom musikområdet på estetiska programmet beskrivs i läroplanen, hur ämnet tolkas och förmedlas av en grupp lärare, och hur detta i sin tur tas emot av eleverna i två klasser på musikinriktningen på estetiska programmet, på en gymnasieskola i södra Sverige. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kunskapssyn läroplan.

Din email-adress: