Sökning: "kunskapssyn läroplan"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden kunskapssyn läroplan.

 1. 1. Övergången från gymnasie- till högskolestudier i kemi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Lina Haskå; Lotta Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :förkunskaper; gymnasium; inledande kemi; kemiundervisning; kunskapssyn; läroplan; stadieövergång; termodynamik; universitetsstudier;

  Sammanfattning : Kemi läses som ämne på de högskoleförberedande naturvetenskapliga och tekniska gymnasieprogrammen, men kemiundervisningen måste även förhålla sig till den aktuella läroplanen och ta hänsyn till andra syften än det högskoleförberedande. Med utgångspunkt från detta var syftet med studien att undersöka hur studenter och lärare upplever studenternas förkunskaper i kemi i relation till högskolestudier. LÄS MER

 2. 2. Lärares erfarenheter av nationella prov i biologi. : En kvalitativ studie i grundskolans senare år.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Eric Rabitsch; [2017]
  Nyckelord :National tests; fulfilling of aims; views on knowledge; Nationella prov; måluppfyllelse; kunskapssyn;

  Sammanfattning : Nationella prov i biologi infördes 2009 i den svenska skolan. Målet med dessa prov är att skapa ett jämställt bedömningsunderlag oberoende av vilken plats i landet som undervisningen bedrivs. En trend bland svenska elever är att deras kunskaper inom naturorienterande ämnen har försämrats under senare år. LÄS MER

 3. 3. Högskolelärares syn på nya studenters förkunskaper och förmågor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Matilda Olsson; John Berggren; [2017]
  Nyckelord :Förkunskaper och förmågor; naturvetenskaplig högskoleutbildning; kunskapskrav; intervju;

  Sammanfattning : Högskoleverket har gjort ett flertal studier som visar att studenters förkunskaper har förändrats under senare år, ofta till det sämre. Även i systematiska undersökningar såsom TIMSS och PISA visar resultaten under senare år att kunskaperna minskar. LÄS MER

 4. 4. “Och den ljusnande framtid är deras?” : tio lärare inom gymnasiesärskolan resonerar kring sitt pedagogiska uppdrag.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Andreas Lindberg; Maria Lodenius; [2016]
  Nyckelord :gymnasiesärskola; kunskapssyn; läroplan; Policy enactment; vuxenliv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att studera hur några lärare inom gymnasiesärskolan resonerar kring sitt pedagogiska uppdrag utifrån huvuduppdraget i gymnasiesärskolans läroplan. Utifrån en kvalitativ ansats har vi genomfört tio intervjuer med lärare inom gymnasiesärskolan i tre svenska kommuner. LÄS MER

 5. 5. "Visst finns det delar som man kan värdera lite högre" : Lärares val av undervisningens innehåll i ämnet historia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Louise Johansson; Karin Snapp; [2015]
  Nyckelord :historiemedvetande; narrativt; läromedel; läroplan; kunskapssyn; identitet; kanon;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bakgrunden till denna studie grundas i det generella problem som uppstår när elever har med sig varierande förkunskaper från grundskolan. Detta kan i sin tur leda till problematik i gymnasieskolan för lärare som där ska planera undervisning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kunskapssyn läroplan.

Din email-adress: