Sökning: "marknadsföring södertörns"

Visar resultat 1 - 5 av 314 uppsatser innehållade orden marknadsföring södertörns.

 1. 1. Marknadsföringsstrategier inom småföretag : Intuition eller taktiskt val?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sofie Wangärd; Martina Hultqvist; [2016]
  Nyckelord :Marketing strategy; Small business; the STP-process; Segmentation; Targeting; Positioning; Marketing mix; Relationship marketing; Networking; Marknadsföringsstrategi; Småföretag; STP-processen; Segmentering; Targeting; Positionering; Marknadsföringsmixen; Relationsmarknadsföring; Nätverk;

  Sammanfattning : Small businesses are the largest employers in Sweden and employ most people on the labourmarket. Therefore they are considered one of the most important components for an economicgrowth in a country. However small businesses have problems regarding profitability andsurvival on the market. LÄS MER

 2. 2. Ut med det gamla, in med det nya! : En omprofilerings framgångsfaktorer vid ett samarbete mellan företag och byrå

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Amalia Alsén; Sofia Engström; [2016]
  Nyckelord :Branding; Rebranding; Brand Identity; Internal Marketing; Design Agency; Branding; Omprofilering; Varumärkesidentitet; Intern Marknadsföring; Designbyrå;

  Sammanfattning : More intense competition has meant that companies have to take new measures to cope on the modern market. Therefore, many companies choose to change their brand in some way. This is called rebranding and is however a risky process. To reduce the risk companies can hire external parties in form of design agencies. LÄS MER

 3. 3. Sociala medier som ett nytt verktyg : En netnografisk studie om hur svenska företag använder digitala plattformar idag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sara Hussein; Reem Al-Falahi; [2016]
  Nyckelord :Web 2.0; social media; platforms’; interaction; Facebook; Twitter; Instagram; Swedish companies; Web 2.0; sociala medier; plattformar; interaktion; Facebook; Twitter; Instagram; svenska företag;

  Sammanfattning : Nya tekniker som Web 2.0 har med en tvåvägskommunikation utvecklat förutsättningarna på Internet som i sin tur bidragit till sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram. Denna tillväxt har ändrat marknadsföring från att rikta sig mot ”rätt” kunder till att skapa en relation med sina kunder. LÄS MER

 4. 4. Merchandise påverkan för överlevnad : En studie om hur svenska hockey- och fotbollsklubbar går tillväga för att överleva

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Carl-Johan Ingelström; Anton Wase; [2016]
  Nyckelord :Sport marketing; Sponsorship; Brand; Merchandise; Sportfans; Spectators; Sport management; Sport; Sport teams; Allsvenskan; SHL; Soccer; Ice-hockey; Sportmarknadsföring; Sponsorer; Varumärken; Merchandise; Fans; Sport management; Sport; Klubblag; Allsvenskan; SHL; Fotboll; Hockey;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga hur klubblag med försäljning av merchandise går tillväga för att överleva på en ständigt utvecklande och konkurrerande marknad.Metoden är av kvalitativ abduktiv forskningsansats där djupintervjuer med svenska klubblag ligger till grund för empirin. LÄS MER

 5. 5. Tillämpad flerkanalstrategi : En studie om hur designintensiva företag kombinerar sina försäljningskanaler

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Amanda Brus; Agnes Tåhlin Lundin; [2016]
  Nyckelord :Multi-channel strategy; synergy; cannibalization; e-tailing; Flerkanalstrategi; synergi; kannibalisering; e-handel;

  Sammanfattning : This study aims to map out how small designintensive businesses combine multiple channels to achieve competitive advantage. The internet has provided retailers with a competing channel and while this can be a source of competitive advantage, it also provides the risk of cannibalization. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet marknadsföring södertörns.

Din email-adress: