Sökning: "marknadsföring södertörns"

Visar resultat 1 - 5 av 318 uppsatser innehållade orden marknadsföring södertörns.

 1. 1. Konsumenters attityd mot varumärken : En studie om produktplacering

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Marina Seez; Dajana Bubic; [2017]
  Nyckelord :Product placement; brands; advertising; marketing; movies; television; Produktplacering; varumärken; reklam; marknadsföring; film; TV-serier;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Mellan raderna träder utställaren fram : En diskursanalytisk studie av Fotografiskas semiotiska och narrativa identitetsskapande i det digitala rummet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Alexander Nordin; [2017]
  Nyckelord :Fotografiska; Fine art photography; Marketing; Corporate branding; Web sites; Social Semiotic discourse analysis; Discourse analysis; Close reading; Core values; Semiotic resources; Narrative resources; Text types; Fotografiska; Fotokonst; Marknadsföring; Varumärkesidentitet; Webbplats; Socioemiotisk diskursanalys; Diskursanalys; Närläsning; Kärnvärden; Semiotiska resurser; Narrativa resurser; Texttyper;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur webbplatsen kan användas i syfte att förmedla en varumärkesidentitet hos företag inom kultursektorn. Fotografiska, en privat konsthall för samtida fotokonst, belägen i Stockholm, publicerar på sin webbplats texter om varje utställning som konsthallen arrangerar. LÄS MER

 3. 3. E-handel för mikroföretag på ett socialt nätverk : En kvalitativ studie om e-handelsfunktioner för mikroföretag inom second hand

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Julia Andersson; Sofia Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Second hand; Social Network; E-commerce; Micro enterprise; Second hand; Socialt nätverk; E-handel; Mikroföretag;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur mikroföretag inom second hand använder sociala nätverket Facebook för att interagera med kunder och öka sin kundkrets. Den undersöker även vilka funktioner som e-handeln skulle kunna erbjuda second hand-butiker. LÄS MER

 4. 4. Är ett fordons miljöegenskaper åsidosatta? : En kvalitativ studie om vad kunder prioriterar vid köp av fordon

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Filip Svensson; Pontus Vernberg; [2017]
  Nyckelord :Marknadsföring; fordonsbransch; miljöfordon; beslutsprocess; image; dilemma;

  Sammanfattning : Enligt statistik ökar den svenska befolkningen i antal och samtidigt ökar sysselsättningen i Sverige. Avståndet mellan hemmet och arbetsplatsen ökar som i sin tur ökar behov av transporter och statistik visar att antalet personbilar i trafiken ökar till antal. LÄS MER

 5. 5. Marknadsföringsstrategier inom småföretag : Intuition eller taktiskt val?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sofie Wangärd; Martina Hultqvist; [2016]
  Nyckelord :Marketing strategy; Small business; the STP-process; Segmentation; Targeting; Positioning; Marketing mix; Relationship marketing; Networking; Marknadsföringsstrategi; Småföretag; STP-processen; Segmentering; Targeting; Positionering; Marknadsföringsmixen; Relationsmarknadsföring; Nätverk;

  Sammanfattning : Small businesses are the largest employers in Sweden and employ most people on the labourmarket. Therefore they are considered one of the most important components for an economicgrowth in a country. However small businesses have problems regarding profitability andsurvival on the market. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet marknadsföring södertörns.

Din email-adress: