Sökning: "marknadsföring södertörns"

Visar resultat 1 - 5 av 335 uppsatser innehållade orden marknadsföring södertörns.

 1. 1. Mellan raderna träder utställaren fram : En diskursanalytisk studie av Fotografiskas semiotiska och narrativa identitetsskapande i det digitala rummet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Alexander Nordin; [2017]
  Nyckelord :Fotografiska; Fine art photography; Marketing; Corporate branding; Web sites; Social Semiotic discourse analysis; Discourse analysis; Close reading; Core values; Semiotic resources; Narrative resources; Text types; Fotografiska; Fotokonst; Marknadsföring; Varumärkesidentitet; Webbplats; Socioemiotisk diskursanalys; Diskursanalys; Närläsning; Kärnvärden; Semiotiska resurser; Narrativa resurser; Texttyper;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur webbplatsen kan användas i syfte att förmedla en varumärkesidentitet hos företag inom kultursektorn. Fotografiska, en privat konsthall för samtida fotokonst, belägen i Stockholm, publicerar på sin webbplats texter om varje utställning som konsthallen arrangerar. LÄS MER

 2. 2. Den politiska instabilitetens påverkan på turismen med Turkiet i fokus : En kvalitativ studie om vilka effekter den politiska oron i Turkiet har på den inkommande turismen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Signe Aronsson; Ivan Rakic; [2017]
  Nyckelord :Political instability; crisis management; marketing during and after a crisis; image creating; tourist attitude; Politisk oro; krishantering; marknadsföring under och efter en kris; imageskapande; turisters inställning;

  Sammanfattning : During the spring of 2017 the authors of this paper have studied the political instability in Turkey, and its effect on the incoming tourism. The study is done from two perspectives, Swedish tour operators and potential tourists. In 2015 and 2016 Turkey suffered from several attacks and political demonstrations. LÄS MER

 3. 3. DE KULTURELLA FAKTORERNAS INVERKAN PÅ TURISM : - En studie om resemotiv bland medborgare i Förenade Arabemiraten samt Qatar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap; Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Abir Stenhammar; Belen Paz Rivero; Linda Svärdman; [2017]
  Nyckelord :United Arab Emirates; Dubai; Qatar; Sweden; motivation studies; push-pull strategy; cultural factors; cultural differences; word of mouth; destination decision making; tourism; Förenade Arabemiraten; Dubai; Qatar; Sverige; motivationsstudier; push- och pull teorin; kulturella faktorer; kulturella skillnader; Word of mouth; destinations val; turism;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har turismen i världen ökat kraftigt, inte minst i Sverige. Turistindustrin står inför många utmaningar och då konkurrensen ökar och avstånden krymper mellan olika länder och världsdelar är det viktigt att beakta de kulturella skillnader som finns och vad vi bör känna till om dessa skillnader när det gäller turism. LÄS MER

 4. 4. Impression management i hållbarhetsredovisning : En studie om bolag inom drivmedelsbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Filip Brickstad; Johanna Rundqvist; [2017]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Impression management; Drivmedelsbranschen; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Sociala och miljömässiga frågor har blivit allt viktigare i dagens samhälle. Detta har gjort att trycket har ökat på företag till att lägga mer fokus på hållbarhetsfrågor. En bransch som tidigt ville förbättra sitt rykte och redovisa hur de arbetade med dessa frågor var drivmedelsbranschen. LÄS MER

 5. 5. E-handel för mikroföretag på ett socialt nätverk : En kvalitativ studie om e-handelsfunktioner för mikroföretag inom second hand

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Julia Andersson; Sofia Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Second hand; Social Network; E-commerce; Micro enterprise; Second hand; Socialt nätverk; E-handel; Mikroföretag;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur mikroföretag inom second hand använder sociala nätverket Facebook för att interagera med kunder och öka sin kundkrets. Den undersöker även vilka funktioner som e-handeln skulle kunna erbjuda second hand-butiker. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet marknadsföring södertörns.

Din email-adress: