Sökning: "marknadsföring södertörns"

Visar resultat 1 - 5 av 340 uppsatser innehållade orden marknadsföring södertörns.

 1. 1. GDPR - Den digitala marknadsföringens motståndare? : En kvalitativ studie som undersöker hur företag som arbetar med digital marknadsföring påverkas av GDPR-lagen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emmelie Jonsson; Amelie Sörenby; [2018]
  Nyckelord :GDPR;

  Sammanfattning : The General Data Protection Regulation (GDPR) is the name of the new data protection regulation applicable to all member of EU, which will enure May 25th 2018. The law means that companies need to review their personal data usage in order to adapt to the requirements set by GDPR. LÄS MER

 2. 2. Den traditionella marknadsföringsmixen utifrån digitaliseringen : Har digitaliseringen skapat ett behov av att utveckla den traditionella marknadsföringsmixen?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Gustaf Weinebrandt; Sara Pernbrink; [2018]
  Nyckelord :Marketingmix; 4P; Product; Place; Price; Promotion; Marketing; Marketing theory; Kotler; McCarthy; Digitalization; Social media; Relationship marketing; Gummeson; Grönroos.; Marknadsföringsmix; 4P; Produkt; Plats; Pris; Påverkan; Marknadsföring; Marknadsföringsteori; Kotler; McCarthy; Digitalisering; Sociala medier; Relationsmarknadsföring; Gummesson; Grönroos.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Marknadsföringen har under det senaste decenniet genomgått fundamentala förändringar och digitaliseringen har varit en del i den utvecklingen. Borden var först med att presentera marknadsföringsmixen som koncept på 1950-talet. LÄS MER

 3. 3. Socialt ansvarstagande i klädindustrin : En kvantitativ studie om konsumenters medvetenhet om och förväntningar på CSR samt deras identitetsskapande med företag i klädindustrin

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Samuel Swartling; Anton Moberg Edenbäck; [2018]
  Nyckelord :CSR; Klädindustrin; Fast fashion; Konsumentmedvetenhet; Konsumentattityd; CCI;

  Sammanfattning : Hållbarhet och ett etiskt förhållningssätt har de senaste decennierna blivit allt viktigare i klädindustrin, vars allt snabbare produktion av varor till låga priser för att möta efterfrågan från konsumenter är ohållbar för samhälle och miljö, exemplifierat i Fast fashion. Men en ökande medvetenhet om sociala och etiska problem hos konsumenter har gett företag anledning att arbeta med socialt ansvarstagande, Corporate Social Responsibility (CSR), en möjlighet både för ökad lönsamhet och en bättre omvärld. LÄS MER

 4. 4. Outsourcing av digitala marknadsföringsaktiviteter : En lämplig strategi för ett globalt tjänsteföretag?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Martin Nilsson; John-Philip Sjöblom; [2018]
  Nyckelord :Digital marknadsföring; outsourcing; transaktionskostnader; resurser; kärnkompetens; kommunikation.;

  Sammanfattning : Globalization has created more choices for companies in recent decades. It is not uncommon for companies to increasingly choose to help external companies become more competitive and efficient. Outsourcing is a strategy where a company can outsource parts of its business to focus on the core competencies the company has. LÄS MER

 5. 5. Mellan raderna träder utställaren fram : En diskursanalytisk studie av Fotografiskas semiotiska och narrativa identitetsskapande i det digitala rummet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Alexander Nordin; [2017]
  Nyckelord :Fotografiska; Fine art photography; Marketing; Corporate branding; Web sites; Social Semiotic discourse analysis; Discourse analysis; Close reading; Core values; Semiotic resources; Narrative resources; Text types; Fotografiska; Fotokonst; Marknadsföring; Varumärkesidentitet; Webbplats; Socioemiotisk diskursanalys; Diskursanalys; Närläsning; Kärnvärden; Semiotiska resurser; Narrativa resurser; Texttyper;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur webbplatsen kan användas i syfte att förmedla en varumärkesidentitet hos företag inom kultursektorn. Fotografiska, en privat konsthall för samtida fotokonst, belägen i Stockholm, publicerar på sin webbplats texter om varje utställning som konsthallen arrangerar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet marknadsföring södertörns.

Din email-adress: