Sökning: "måltidssituation"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet måltidssituation.

 1. 1. De äldres upplevelse av kylda matens smak, måltidsvariation och måltidssituation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Gia Jängnemyr; [2017-11-15]
  Nyckelord :Äldre; smakupplevelse; måltidsvariation; måltidsupplevelse;

  Sammanfattning : Äldre personer i eget boende som behöver hjälp att laga mat kan få bistånd på matlådor i stället. Vissa kommuner tillagar och distribuerar varm mat dagligen medan andra kommuner övergått till att leverera kyld mat från matservice företag, ofta en gång i veckan. LÄS MER

 2. 2. Måltidssituation för patienten på kirurgisk vårdavdelning. : En fokuserad etnografisk studie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Annie Faustino; Johanna Wassberg; [2017]
  Nyckelord :patient participation; nutrition; nursing; surgery ward; ethnography; patientdelaktighet; nutrition; omvårdnad; kirurgiska vårdavdelningar; etnografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som har genomgått kirurgi i tarmen har ofta svårt att komma igång att äta den första postoperativa tiden, trots att tarmfunktionen har återkommit. Ett malnutritionstillstånd med negativ påverkan för kroppen att motstå sjukdom och komplikationer kan uppstå och leda till fördröjd återhämtning och förlängd vårdtid. LÄS MER

 3. 3. "Matstund-Viktig pratstund?" : En studie kring kommunikationen vid måltidssituationer i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Daniel Frost; Mikael Lundqvist; [2017]
  Nyckelord :Preschool; meal; communication; preschool teacher; children; gender and teacher control; Förskola; måltid; kommunikation; förskollärare; barn; genus och lärarkontroll;

  Sammanfattning : Engelsk titel: “Mealtime- important communication?”- A study of communication at mealtime situations in preschool Studiens mål: Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur kommunikationen vid måltidssituationen på förskolor ser ut idag. Bakgrund: Att våra matvanor grundläggs i unga år är sedan länge känt. LÄS MER

 4. 4. Om jag är mätt så är jag mätt - barns inflytande och pedagogers makt vid måltidssituationen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Annika Nord; Sandra Weikert; [2017]
  Nyckelord :delaktighet; förskola; inflytande; makt; motstånd; måltidssituation; normer; regler;

  Sammanfattning : Bakgrunden till vårt intresse av att undersöka barns inflytande och delaktighet i förskolan har kommit av diskussioner med pedagoger ute på olika förskolor. Pedagogerna menar att barnen har mycket inflytande och delaktighet i verksamheten men vi har inte sett att detta förekommit när vi varit på VFU (verksamhetsförlagd utbildning) eller arbetat som vikarie. LÄS MER

 5. 5. "Vi är gamla, försiktiga och vågar inte stå upp för oss själva” : En kvalitativ intervjustudie om äldres måltidsupplevelse i särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Emma Bjurling; Sofia Hellsten; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre ökar i samhället och åldrandet kan innebära konsekvenser som bidrar till nedsatt aptit och risk för undernäring. Studier har visat att när hänsyn togs till preferenser, sociala interaktioner, variationen samt möjligheten att påverka utbudet ökade tillfredsställelsen hos de äldre. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet måltidssituation.

Din email-adress: