Sökning: "måltidssituation"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet måltidssituation.

 1. 1. Den pedagogiska måltiden : En studie om språkutveckling och språklig medvetenhet i förskolans måltidssituation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Emmelie Möllberg; [2018]
  Nyckelord :Preschool; language; language development; meal situation; preschool teacher; Förskola; språk; språkutveckling; måltidssituation; förskollärare;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute with knowledge about how preschool teachers act as well as express themselves to children during mealtime, in order to promote language development. In addition, the purpose is to discover how preschool teachers view the mealtime situation from a linguistic perspective. LÄS MER

 2. 2. Har du smakat såsen? - Möjligheter & begränsningar för barns inflytande under förskolans måltidssituation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Fridén; Jeanette Hjortberg; [2018]
  Nyckelord :Inflytande; förskola; styrning; normer; traditioner; regler; förhandla; måltidssituation.;

  Sammanfattning : Idén till denna studie uppkom då vi har en personlig relation via våra egna barn och matsituationer i förskola och skola. Syftet var att undersöka närmare vilket inflytande barn har under måltiden samt vad barnen kan och inte kan förhandla om i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Mat- och måltidssituationen hos innebandyspelare på riksidrottsgymnasiet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Märta Jakobsson; Josefin Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :elitidrottande ungdomar; elitidrott; innebandy; måltidssituation; kost; kvantitativ;

  Sammanfattning : Bakgrund Ungdomar som vill nå eliten inom innebandy behöver äta optimalt för att prestera på träningar, matcher och i skolan. Kosten är en viktig faktor eftersom ungdomarna fortfarande är i en tillväxt- och utvecklingsfas och en felaktig kosthållning kan leda till skador, sömnsvårigheter och ätstörningar. LÄS MER

 4. 4. De äldres upplevelse av kylda matens smak, måltidsvariation och måltidssituation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Gia Jängnemyr; [2017-11-15]
  Nyckelord :Äldre; smakupplevelse; måltidsvariation; måltidsupplevelse;

  Sammanfattning : Äldre personer i eget boende som behöver hjälp att laga mat kan få bistånd på matlådor i stället. Vissa kommuner tillagar och distribuerar varm mat dagligen medan andra kommuner övergått till att leverera kyld mat från matservice företag, ofta en gång i veckan. LÄS MER

 5. 5. Måltidssituation för patienten på kirurgisk vårdavdelning. : En fokuserad etnografisk studie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Annie Faustino; Johanna Wassberg; [2017]
  Nyckelord :patient participation; nutrition; nursing; surgery ward; ethnography; patientdelaktighet; nutrition; omvårdnad; kirurgiska vårdavdelningar; etnografi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som har genomgått kirurgi i tarmen har ofta svårt att komma igång att äta den första postoperativa tiden, trots att tarmfunktionen har återkommit. Ett malnutritionstillstånd med negativ påverkan för kroppen att motstå sjukdom och komplikationer kan uppstå och leda till fördröjd återhämtning och förlängd vårdtid. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet måltidssituation.

Din email-adress: