Sökning: "vi de"

Visar resultat 1 - 5 av 29423 uppsatser innehållade orden vi de.

 1. 1. En destinationspersonlighets uppbyggnad - Fallstudie Göteborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredric Falk; Filip Ericsson; Daniel Sepulveda Cubillos; [2018]
  Nyckelord :Destinationspersonlighet; Funktionella attribut; Destination management organization DMO ; Destionationsimage; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: En Destinationspersonlighets Uppbyggnad; Fallstudie Göteborg. Seminariedatum: 2015-06-04 Kurs: FEKH29 Företagsekonomi: Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå Författare: Daniel Sepulveda, Fredric Falk, Filip Ericsson Handledare: Clara Gustafsson Syfte: Att undersöka om de funktionella attributen har en påverkan på den upplevda destinationspersonligheten med hjälp av faktoranalys. LÄS MER

 2. 2. Eventlogistik i Cityläge - Flöden vid leveranser till evenemang i centrum, med fokus på Svenska Mässan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Nygren; Joel Svärdskog; [2017-07-12]
  Nyckelord :Mässor; Samlastning; Information; Flexibilitet; Slottid;

  Sammanfattning : Göteborg stad har under de senaste decennierna utvecklats till en populär evenemangsstad,med flera attraktioner centralt lokaliserat. Det medför att stadens evenemangsarrangörermåste planera sina transporter utförligt. Uppsatsen tar utgångspunkt i de utmaningar somSvenska Mässan i Göteborg står inför gällande godsanlöp. LÄS MER

 3. 3. Corporate Venture Capital - Agentkonflikter inom svenska bankers CVC-verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Theodor Berg; Ulf Häger; [2017-07-06]
  Nyckelord :Corporate Venture Capital; Venture Capital; Fintech; Asymmetrisk information; Agentkonflikter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Corporate Venture Capital (CVC) är en undergrupp till Venture Capital (VC) ochbedrivs av företag vars kärnverksamhet inte är riskkapitalinvesteringar och där dehuvudsakliga målen är strategiska snarare än finansiella som i traditionell VC. Denna uppsatsfokuserar på agentkonflikter som kan uppstå i och med CVC, med utgångspunkt i svenskabankers Fintech-investeringar. LÄS MER

 4. 4. Från staten utsända för att upptäcka våld En kvalitativ studie om barnmorskors upplevelser av att fråga gravida kvinnor om våld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Isabel Klasson; Ronja Wahlsten; [2017-07-05]
  Nyckelord :MVC; våldsscreening; mäns våld mot kvinnor; handlingsutrymme ;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka barnmorskors upplevelser av och förhållningssätt till att genomföra våldsscreening på MVC. Det empiriska materialet består av fem kvalitativa intervjuer med barnmorskor som arbetar på MVC inom Västra Götalandsregionen. LÄS MER

 5. 5. Att trippa på tå En kvalitativ studie om anhöriga till närstående med betydande psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Chiquita Löfman; Natalie Vesenne Lungo; [2017-07-05]
  Nyckelord :Anhörig; psykisk ohälsa; medberoende; interaktion;

  Sammanfattning : “Att trippa på tå” är en kvalitativ studie om anhöriga till närstående med betydande psykisk ohälsa. Syftet med studien var att undersöka hur interaktionen mellan de anhöriga och deras drabbade närstående påverkar den anhöriga och mer exakt löd våra frågeställningar: “Hur kan interaktionen se ut mellan den anhöriga och den närstående drabbad av psykisk ohälsa? ”, ”Hur påverkar interaktionen den anhörigas liv, person och identitet?” och ”Hur kan behovet av stöd hos den anhöriga se ut?” Vår studie är baserad på åtta djupintervjuer med anhöriga, där vi tillämpade strategiskt urval. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vi de.

Din email-adress: