Sökning: "utemiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 373 uppsatser innehållade ordet utemiljö.

 1. 1. Kan vi gå ut nu? : En studie om barns inflytande kopplat till deras utevistelse.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linn Johansson; Rasmus Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Inflytande; delaktighet; makt; utemiljö; förskola;

  Sammanfattning : I dagens förskola och även i vår utbildning talas det mycket om barns inflytande men sällan i relation till utevistelsen. Utevistelsen är ett av de moment under dagen vi anser barnen har lite inflytande över. LÄS MER

 2. 2. Fri lek och frisk luft – behövs mer? : En kvantitativ studie om förskollärares förhållningssätt till lärtillfällen i förskolans utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenny Andersson; Guje Norberg; [2017]
  Nyckelord :Förskola; förskollärarens förhållningssätt; pedagogens förhållningssätt; förskolegården;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka förskollärares medvetenhet om, samt tillämpning av, utemiljöns pedagogiska möjligheter. Vi har via en webbaserad enkätundersökning tagit del av förskollärares åsikter och förhållningssätt kring arbetet på förskolegården. LÄS MER

 3. 3. Vinddämpande vegetation : strategier för att minska vindens påverkan i bebyggd miljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Falgén Lilja; Hanna Lundaahl Jern; [2017]
  Nyckelord :vind; läplantering; vegetation; vinddämpning; vindhastighet; vindhastighet; bryn; vindskydd; klimat; stadsplanering;

  Sammanfattning : Vinden påverkas av hur landskapets ser ut. Skog, hav, öppna fält och kuperad terräng ger olika förutsättningar för hur vinden styrs. I bebyggda miljöer påverkas vinden starkt av bebyggelsens utformning och hur omgivningen ser ut omkring byggnaderna. LÄS MER

 4. 4. Att utforma en plats i en historisk miljö : ett gestaltningsförslag för en ny utemiljö kring Café Mandeltårtan i Ronneby

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Svensson; [2017]
  Nyckelord :Café Mandeltårtan; Ronneby Brunnspark; historisk miljö; gestaltning; bevarande; plats;

  Sammanfattning : Denna uppsats med tillhörande gestaltningsförslag tar sin utgångspunkt i en historisk miljö i anslutning till Ronneby Brunnspark. På platsen ligger idag ett populärt café. Min uppgift har varit att göra ett gestaltningsförslag för utemiljön kring cafébyggnaden. LÄS MER

 5. 5. Förskolegården, ett pågående projekt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :i Kristiansson; Ellinor Andersson; [2017]
  Nyckelord :Förskolegård; lek; lärande; utformning; utveckling;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att inspirera förskolor till att arbeta med utformningen av utemiljön på förskolegården. Vidare syftar studien till att väcka intresse hos pedagoger för utemiljöns betydelse för barns utveckling, lek och lärande. Vi har genomfört en fallstudie, där en specifik förskola har undersökts. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utemiljö.

Din email-adress: