Sökning: "utemiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 353 uppsatser innehållade ordet utemiljö.

 1. 1. Att utforma en plats i en historisk miljö : ett gestaltningsförslag för en ny utemiljö kring Café Mandeltårtan i Ronneby

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Svensson; [2017]
  Nyckelord :Café Mandeltårtan; Ronneby Brunnspark; historisk miljö; gestaltning; bevarande; plats;

  Sammanfattning : Denna uppsats med tillhörande gestaltningsförslag tar sin utgångspunkt i en historisk miljö i anslutning till Ronneby Brunnspark. På platsen ligger idag ett populärt café. Min uppgift har varit att göra ett gestaltningsförslag för utemiljön kring cafébyggnaden. LÄS MER

 2. 2. Att skapa en levande och lekfull stad : ett förslag på temporär landskapsarkitektur som kan främja en dialog om en bra stadsplanering för barn och unga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Andrea Hagerfors; [2017]
  Nyckelord :barn; gestaltning; kvalitetskriterier; temporär landskapsarkitektur; unga; stadsplanering;

  Sammanfattning : Barn och unga hamnar ofta utanför fokus när staden förtätas och utvecklas. Detta kan påverka barns och ungas fysiska utemiljö negativt. Landskapsarkitekter har här en viktig roll i den framtida stadsutvecklingen för att skapa en socialt hållbar stad för alla. LÄS MER

 3. 3. Grönskande takterrass : stensjögatans demensboende, Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Helena Karlsson; [2017]
  Nyckelord :takterass; demens; sinnesupplevelser; perenner;

  Sammanfattning : Att drabbas av demens är en svår situation för personerna som drabbas men även anhöriga. Det beskrivs i litteraturen om olika häslofrämjande miljöer för att påverka sinnesupplevelser hos demenssjuka för att må bättre och lättare kunna klara av vardagen. En sådan miljö kallas restorativ och använd i terapuetiska sammanhang. LÄS MER

 4. 4. ”Zombies är allt levande som dött!” : En observationsstudie på barns fria lek i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecca Löfling Ejered; Olivia Hembäck; [2017]
  Nyckelord :Fri lek; Förskola; Miljö; Identitet; Genus.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker och uppmärksammar barnens fria lek som pedagogisk verksamhet i förskolan. Förskolan har i dagens samhälle schemalagt den fria leken i verksamheten och tillskriver leken en viktig funktion för barnen att utvecklas. Därför blir leken en relevant praktik att undersöka. Tre forskningsfrågor har formulerats: 1. LÄS MER

 5. 5. En pinne eller en kikare? : En kvalitativ studie om det naturliga materialets handlingserbjudande i förskolans utemiljö

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Kajsa Lindholm; Sofia Wallin; [2017]
  Nyckelord :Naturligt material; barn; utomhuslek; medierande handling; sociokulturellt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om hur barn använder sig av det naturliga materialet i sin lek utomhus. Forskning visar att det naturliga materialet är något som är bra och utvecklande för barn men att förskollärare har minimal kunskap om detta. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utemiljö.

Din email-adress: