Sökning: "utemiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 346 uppsatser innehållade ordet utemiljö.

 1. 1. Grönskande takterrass : stensjögatans demensboende, Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Helena Karlsson; [2017]
  Nyckelord :takterass; demens; sinnesupplevelser; perenner;

  Sammanfattning : Att drabbas av demens är en svår situation för personerna som drabbas men även anhöriga. Det beskrivs i litteraturen om olika häslofrämjande miljöer för att påverka sinnesupplevelser hos demenssjuka för att må bättre och lättare kunna klara av vardagen. En sådan miljö kallas restorativ och använd i terapuetiska sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers förhållningssätt till och i den fria leken : i inne- och utemiljö

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Johanna Nilsson; Alice Blochmann; [2017]
  Nyckelord :Förskola Förskollärare Pedagog Fria leken Förhållningssätt Innemiljö Utemiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om pedagogernas förhållningssätt till barnen i den fria leken, i inne- respektive utemiljö. Studien inriktas på hur pedagogerna förhåller sig i den fria leken, vilka tankar de har om sitt förhållningssätt samt vilka möjligheter och dilemman pedagogerna lyfter med den fria leken. LÄS MER

 3. 3. Aluminiumskulptur i utemiljö En skadeinventering av offentlig skulptur i aluminium

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Beata Homberg; [2016-02-16]
  Nyckelord :conservation; corrosion; deterioration; outdoor public sculpture aluminum sculpture; aluminum objects;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2015:38.... LÄS MER

 4. 4. Ekbackens förskola : En förskola med utgångspunkt i barns utemiljö och lek

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jennifer Kananke Hewage; [2016]
  Nyckelord :Solna; Kv. Framnäs; barn; utemiljö; lek; förskola; gård;

  Sammanfattning : The starting point for this project has been childrens outdoor environment. The goal has been to create a courtyard that evokes curiosity and stimulates a childs creativity och abilities. According to environmental psycologists a childs creativity is inhibited when playing in environments/spaces that are too programed. LÄS MER

 5. 5. Artikel 31 : barns rätt till lek : en förutsättning för barns utveckling, livskvalitet och vårt samhälles framtid?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Nicklas Centring; [2016]
  Nyckelord :barnkonventionen; barns rätt till lek; barnkonsekvensanalys; utemiljö; lekteori; barns utveckling;

  Sammanfattning : Det här arbetet syftar till att höja kunskapsnivån bland landskapsarkitekter gällande FN-konventionen om barns rättigheter, i synnerhet artikel 31, barns rätt till lek. Detta för att kunna säkerställa barnets rättigheter genom de möjligheter till påverkan en landskapsarkitekt har. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utemiljö.

Din email-adress: