Sökning: "utemiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 315 uppsatser innehållade ordet utemiljö.

 1. 1. Förskolans utemiljö : ur förskollärares perspektiv på barns intresse.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rebecka Olsson; Hanna Åvall; [2018]
  Nyckelord :Förskollärare; utemiljö; förskolans gård; barns intresse; barns inflytande;

  Sammanfattning : I undersökningen lyfts förskollärarnas arbete med att ta tillvara på barns intresse i förskolansutemiljö. Vikten av förskollärarens roll vid barns intresse i förskolans utemiljö har en storbetydelse för barns lärande. Utformningen av miljön på förskolans gård har därför storbetydelse för barns utveckling. LÄS MER

 2. 2. Trädgården som läkande källa : en jämförelse mellan Alnarps, Gröna Rehab och Nynäs slotts rehabiliteringsträdgårdar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Maria Pershagen; Lena Ransmark; [2018]
  Nyckelord :grön rehabilitering; landskapsarkitektur; stress; utemiljö; utformning;

  Sammanfattning : Kandidatuppsatsen skrevs på institutionen för Stad och Land, Sveriges Lantbruksuniversitet under vårterminen 2017, med syftet att identifiera en checklista för rehabiliteringsträdgårdar utifrån Alnarpsmetoden och använda den till att analysera och jämföra tre rehabiliteringsträdgårdar med avseende på utformning, plats och aktiviteter. Tre väletablerade rehabiliteringsträdgårdar i Sverige jämfördes, den vid Nynäs slott i Tystberga, Gröna rehab i Göteborg och trädgården i Alnarp. LÄS MER

 3. 3. A place for play in Ng’ambo : a design proposal with children in focus for a public space in an informal settlement of Zanzibar, Tanzania.

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Eklund; [2018]
  Nyckelord :developing country; designing for play; children’s perspective; informal settlements in Zanzibar; Ng’ambo; Uwanja wa Farasi; Minor Field Studies;

  Sammanfattning : Almost all the countries of the world have signed the UN Convention on the Rights of the Child. The Convention is an international agreement that aims to give children the right to be heard and treated with respect, no matter where in the world the child is born. LÄS MER

 4. 4. Kan vi gå ut nu? : En studie om barns inflytande kopplat till deras utevistelse.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Linn Johansson; Rasmus Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Inflytande; delaktighet; makt; utemiljö; förskola;

  Sammanfattning : I dagens förskola och även i vår utbildning talas det mycket om barns inflytande men sällan i relation till utevistelsen. Utevistelsen är ett av de moment under dagen vi anser barnen har lite inflytande över. LÄS MER

 5. 5. Fri lek och frisk luft – behövs mer? : En kvantitativ studie om förskollärares förhållningssätt till lärtillfällen i förskolans utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenny Andersson; Guje Norberg; [2017]
  Nyckelord :Förskola; förskollärarens förhållningssätt; pedagogens förhållningssätt; förskolegården;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka förskollärares medvetenhet om, samt tillämpning av, utemiljöns pedagogiska möjligheter. Vi har via en webbaserad enkätundersökning tagit del av förskollärares åsikter och förhållningssätt kring arbetet på förskolegården. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet utemiljö.

Din email-adress: