Sökning: "Sofie Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Sofie Karlsson.

 1. 1. ”Ingen vill ha en riddare med lös ammunition” : En komparativ kritisk diskursanalys om representationen av karriärmän och karriärkvinnor i svensk media

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecka Jonsson; Sofie Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Career; competence; critical discourse analysis; gender; representation; Swedish media; Karriär; kompetens; kritisk diskursanalys; genus; representation; svensk media;

  Sammanfattning : Denna jämförande studie ser på hur karriärmän och karriärkvinnor och deras kompetens konstrueras i svensk media. Analysmaterialet består av åtta artiklar från tidningen Karriär. Studiens syfte är att undersöka hur karriärkvinnor och karriärmän representeras och hur deras kompetens konstrueras i svensk media. LÄS MER

 2. 2. Hänvisningar till författare i litteraturhistoriska läroböcker utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ann-Sofie Karlsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. En studie av kandidaters syn på servicekvalitet och känslor i rekryteringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Sofie Nordström; Felicia Karlsson; [2017]
  Nyckelord :SERVPERF; perceived service quality; recruitment process; emotional intelligence; emotions; SERVPERF; upplevd tjänstekvalitet; rekryteringsprocess; känslor;

  Sammanfattning : En bransch som vuxit kraftigt de senaste 20 åren är rekrytering-och bemanningsbranschen. Inom rekryteringsprocessen är det viktigt att behålla kandidaters intresse och vilja att arbeta via rekrytering-och bemanningsföretaget. LÄS MER

 4. 4. "men fröken jag hade den först!" : konflikthantering i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Sofie Karlsson; Tania Fermano; [2017]
  Nyckelord :konflikter; konflikthantering; förskolan; pedagoger; verbal kommunikation; medling; erfarenhet;

  Sammanfattning : I denna studie behandlas problemområdet konflikthantering mellan barn i förskolan. Syftet med studien är att belysa hur pedagoger väljer att hantera konflikter mellan barn i förskolan samt att se vilka strategier pedagogerna använder sig av. LÄS MER

 5. 5. Fonologisk medvetenhet i förskoleklass : - en litteraturstudie om faktorer och arbetssätt som gynnar elevers läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Anuradha Klingstedt; Sofie Karlsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sofie Karlsson.

Din email-adress: