Sökning: "Sofie Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden Sofie Karlsson.

 1. 1. Att samtala om en faktatext med nyanlända elever på mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Agnes Karlsson; Sofie Larsson; [2018]
  Nyckelord :Nyanlända elever; mellanstadiet; textsamtal; faktatext; textrörlighet;

  Sammanfattning : Abstrakt I studien undersöks vad som karaktäriserar två grupper nyanlända mellanstadieelevers samtal om en faktatext. Syftet är att få kunskap om vad i en faktatext nyanlända elever samtalar om, med hjälp av stöttande frågor från en samtalsledare. LÄS MER

 2. 2. Flexibla planlösningar som går att bruka både som bostäder och kontor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Sofie Karlsson; Olivia Falk; [2018]
  Nyckelord :arkitektur; planlösningar; bostäder; kontor; flexibelt; blandhus;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att studera om det är möjligt att utforma planlösningar som går att bruka både som bostad och kontor enligt gällande regelverk, samt om det ses som ett bra koncept enligt brukare och aktörer inom byggbranschen. Resultatet visar att det är möjligt att utforma planlösningar som går att bruka både som bostad och kontor. LÄS MER

 3. 3. "För vi får det inte att fungera" : Föräldrars upplevelse av kontakten med familjebehandlare när barnen har diagnosticerats inom det autistiska spektrumet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Evelina Karlsson; Ann-Sofie Wester; [2018]
  Nyckelord :Parents; autism spectrum disorder; familjebehandlare or family therapist; supporttheory; alliance; Föräldrar; autismspektrumtillstånd; familjebehandlare; stödteori; allians;

  Sammanfattning : Vårt syfte med den här studien var att undersöka hur föräldrar till barn som diagnosticerats med autismspektrumtillstånd (AST) upplevde kontakten med och stödet från kommunens familjebehandlare, en insats som tillhandahålls av socialtjänsten och ofta utförs av socionomer. Vi ville undersöka hur föräldrar har upplevt familjebehandlarnas bemötande, om de fick konstruktiv hjälp samt om familjebehandlarna har haft kunskaper om autismspektrumtillstånd. LÄS MER

 4. 4. ”Ingen vill ha en riddare med lös ammunition” : En komparativ kritisk diskursanalys om representationen av karriärmän och karriärkvinnor i svensk media

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecka Jonsson; Sofie Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Career; competence; critical discourse analysis; gender; representation; Swedish media; Karriär; kompetens; kritisk diskursanalys; genus; representation; svensk media;

  Sammanfattning : Denna jämförande studie ser på hur karriärmän och karriärkvinnor och deras kompetens konstrueras i svensk media. Analysmaterialet består av åtta artiklar från tidningen Karriär. Studiens syfte är att undersöka hur karriärkvinnor och karriärmän representeras och hur deras kompetens konstrueras i svensk media. LÄS MER

 5. 5. Hänvisningar till författare i litteraturhistoriska läroböcker utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ann-Sofie Karlsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Sofie Karlsson.

Din email-adress: