Sökning: "diskriminering"

Visar resultat 1 - 5 av 1065 uppsatser innehållade ordet diskriminering.

 1. 1. Radiologisk undersökning av patienter med fetma: En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Laura Serenius; Jannika Henrysson; [2017-05-19]
  Nyckelord :Fetma; röntgensjuksköterska; radiologisk undersökning; jämlik vård; obesity; radiographer; diagnostic imaging; equal care;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av övervikt och fetma ökar världen över. Röntgensjuksköterskans profession innebär en komplex kombination av kompetenser som ska genomsyras av ett etiskt förhållningssätt. Radiologisk undersökning av patienter med fetma medför både tekniska och praktiska utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Ras, etnicitet och rasism i direktiv 2000/43/EG. En kritisk utvärdering av hur EU:s direktiv mot etnisk diskriminering och rasdiskriminering behandlar ras, etnicitet och rasism.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carolina Nilsson; [2017-04-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fokus för denna uppsats har varit direktiv 2000/43/EG om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung. Direktivet har granskats genom att vissa kärnfrågor satts i fokus. LÄS MER

 3. 3. RASISM INOM SJUKVÅRDEN OCH DESS PÅVERKAN PÅ PATIENTER & VÅRDGIVARE - Ett Resultat av det Vita Systemet

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lovisa Thedéen; Timea Carlsson; [2017-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Att belysa rasism inom vården och dess strukturella och individuella påverkan påpatienten och vårdpersonalen.Bakgrund: Rasism och kolonialism i dåtid och nutid påverkar personers möjligheter i livet.De olika plan i samhället som rasismen visar sig på är starkt sammankopplade med normerom vithet. LÄS MER

 4. 4. Upplever politiker i Skåne hinder i sina politiska uppdrag baserat på vilket kön de tillhör?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Clemens Döring; Caroline Wessel; [2017]
  Nyckelord :selfefficacy; diskriminering; kvantitativ jämställdhet; hinder; kvalitativ jämställdhet; coping efficacy; Varannan damernas; kvotering; Social Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige representeras flera av de politiska församlingarna idag av en kvantitativ jämställdhet, som innebär att både män och kvinnor finns jämnt företrädda och ska kunna ges lika möjligheter att påverka och forma villkoren för beslutsfattandet. Denna studie syftade till att undersöka upplevelsen av hinder bland skånska politiker, och genom det ta reda på om förutsättningarna var lika för båda könen i deras politiska uppdrag. LÄS MER

 5. 5. Hur ska prioriteringen göras vid en krock mellan religionsfriheten och rätten att inte bli diskriminerad på grund av kön? - En studie utifrån exemplet att inte ta en person av motsatt kön i hand på grund av religiös övertygelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Isabell Björkman; Emelie Hägerström; [2017]
  Nyckelord :manifestation; likabehandling; religionsfrihet; kön; diskriminering; skaka hand; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I takt med att det svenska samhället blir mer pluralistisk och mångkulturellt uppstår allt fler situationer där olika sedvänjor och beteenden krockar. Att inte ta en person av motsatt kön i hand på grund av religiös övertygelse är ett sådant exempel, då denna manifestation kan ställas mot det skyddade intresset att inte bli diskriminerad på grund av kön. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet diskriminering.

Din email-adress: