Sökning: "tolka"

Visar resultat 1 - 5 av 2131 uppsatser innehållade ordet tolka.

 1. 1. Real växelkurs och arbetslöshet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Ljubo Cvijetic; [2017-07-03]
  Nyckelord :Real växelkurs; Arbetslöshet; Ekonometri; Vector Autoregression; Linjär regression;

  Sammanfattning : Den här studien bygger på att tillämpa grundläggande makroekonomiska teorier på historisk data med hjälp av ekonometriska modeller. Syftet med undersökningen är att utreda huruvida ett samband mellan den reala växelkursen och arbetslösheten kan observeras och förtydligas. LÄS MER

 2. 2. Väsentlighetsanalys i praktiken –En kvalitativ fallstudie av ett företag i medicintekniska branschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anzhelika Nieielova; Ielyzaveta Iegunova; [2017-06-27]
  Nyckelord :Hållbarhet; rapportering; redovisning; väsentlighet; väsentlighetsanalys.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Regeringen har infört ett lagkrav för hållbarhetsrapportering, därväsentlighetsanalys är en av de centrala processerna. Idag finns det företag som omfattas avlagändringen, men som har bristande kunskaper inom väsentlighetsanalys. LÄS MER

 3. 3. Kommunikationens påverkan på delaktighet hos personer med demens

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Löfgren; Sofie Roos; [2017-02-13]
  Nyckelord :Delaktighet; demens; kommunikation; omvårdnad; person med demens; relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med en demenssjukdom blir allt fler. Enligt svensk lagstiftningska delaktighet eftersträvas så långt det är möjligt i all vård och omsorg. För en person meddemens minskar den kommunikativa förmågan under sjukdomens gång och symtomen somsjukdomen medför försvårar för personen med demens att vara delaktig. LÄS MER

 4. 4. Mörkertalet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Börjesson; Julia Carlsson; [2017-01-24]
  Nyckelord :våldtäkt; mörkertalet; myter och föreställningar; feminism;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie har vi undersökt hur våldtäkt tas i uttryck i kvinnors berättelser om oanmälda våldtäkter, på internetforumet ASK.fm. Vi har med hjälp av feministisk teori ämnat tolka och förstå de bilder av våldtäkt som kvinnorna gett uttryck för i sina berättelser. LÄS MER

 5. 5. "För mig är valet gjort. Jag tror på framåtskridandet." Idéhistorisk analys av Clémence Royers olika förord till den franska översättningen av Darwins Origin of Species

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Moa Karlsson; [2017-01-11]
  Nyckelord :materialistisk monism; franska; socialdarwinism; översättning; förord; evolutionsteori;

  Sammanfattning : Royer motiverade, som hon själv sade, sin vilja att översätta Darwin med att hon i hans verk såg stöd till sina egna hypoteser. Det skulle visa sig att hennes hypoteser både var såpass kontroversiella att Darwin skulle avsluta samarbetet med Royer, och såpass gångbara att de säkrade hennes ställning som fransk vetenskapskvinna och darwinexpert i artonhundratalets Frankrike. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tolka.

Din email-adress: