Sökning: "tolka"

Visar resultat 1 - 5 av 2206 uppsatser innehållade ordet tolka.

 1. 1. ÅTERERÖVRA VÄRDEN- En aktionsforskningsstudie banar väg för skolans

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Susanne Killman; [2017-11-28]
  Nyckelord :Skolans uppdrag; fokusgrupper; demokratiuppdraget; kunskapsuppdraget; kompensatoriskt uppdrag; Freinet; subjektivitet; bildning; frirum;

  Sammanfattning : Syfte: Aktionsforskningsstudien syftar till att följa den process som påbörjas när lärarna underfokusgruppsintervjuer tolkar sitt uppdrag och skolans generella uppdrag. Studienförsöker synliggöra lärarnas implicita och explicita tankar kring skolans uppdrag(aktion 1). LÄS MER

 2. 2. Ledarskap i förskolan svårigheter och möjligheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Madeleine Brodin Olsson; [2017-08-23]
  Nyckelord :ledarskap; förskola; hermeneutik; fokusgruppintervju; förförståelse; förståelse; helhet;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har studerat, kartlagt och tolkat; 1. Olika förståelser för begreppet ledarskap som förskollärare ger uttryck för. 2. Hur ledarskap blir synligt i relation till förskollärares arbete med undervisning och lärande i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Real växelkurs och arbetslöshet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Ljubo Cvijetic; [2017-07-03]
  Nyckelord :Real växelkurs; Arbetslöshet; Ekonometri; Vector Autoregression; Linjär regression;

  Sammanfattning : Den här studien bygger på att tillämpa grundläggande makroekonomiska teorier på historisk data med hjälp av ekonometriska modeller. Syftet med undersökningen är att utreda huruvida ett samband mellan den reala växelkursen och arbetslösheten kan observeras och förtydligas. LÄS MER

 4. 4. Väsentlighetsanalys i praktiken –En kvalitativ fallstudie av ett företag i medicintekniska branschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anzhelika Nieielova; Ielyzaveta Iegunova; [2017-06-27]
  Nyckelord :Hållbarhet; rapportering; redovisning; väsentlighet; väsentlighetsanalys.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Regeringen har infört ett lagkrav för hållbarhetsrapportering, därväsentlighetsanalys är en av de centrala processerna. Idag finns det företag som omfattas avlagändringen, men som har bristande kunskaper inom väsentlighetsanalys. LÄS MER

 5. 5. Kommunikationens påverkan på delaktighet hos personer med demens

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Löfgren; Sofie Roos; [2017-02-13]
  Nyckelord :Delaktighet; demens; kommunikation; omvårdnad; person med demens; relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med en demenssjukdom blir allt fler. Enligt svensk lagstiftningska delaktighet eftersträvas så långt det är möjligt i all vård och omsorg. För en person meddemens minskar den kommunikativa förmågan under sjukdomens gång och symtomen somsjukdomen medför försvårar för personen med demens att vara delaktig. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tolka.

Din email-adress: