Sökning: "tolka"

Visar resultat 1 - 5 av 2086 uppsatser innehållade ordet tolka.

 1. 1. Kommunikationens påverkan på delaktighet hos personer med demens

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Löfgren; Sofie Roos; [2017-02-13]
  Nyckelord :Delaktighet; demens; kommunikation; omvårdnad; person med demens; relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med en demenssjukdom blir allt fler. Enligt svensk lagstiftningska delaktighet eftersträvas så långt det är möjligt i all vård och omsorg. För en person meddemens minskar den kommunikativa förmågan under sjukdomens gång och symtomen somsjukdomen medför försvårar för personen med demens att vara delaktig. LÄS MER

 2. 2. Mörkertalet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Börjesson; Julia Carlsson; [2017-01-24]
  Nyckelord :våldtäkt; mörkertalet; myter och föreställningar; feminism;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa studie har vi undersökt hur våldtäkt tas i uttryck i kvinnors berättelser om oanmälda våldtäkter, på internetforumet ASK.fm. Vi har med hjälp av feministisk teori ämnat tolka och förstå de bilder av våldtäkt som kvinnorna gett uttryck för i sina berättelser. LÄS MER

 3. 3. "För mig är valet gjort. Jag tror på framåtskridandet." Idéhistorisk analys av Clémence Royers olika förord till den franska översättningen av Darwins Origin of Species

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Moa Karlsson; [2017-01-11]
  Nyckelord :materialistisk monism; franska; socialdarwinism; översättning; förord; evolutionsteori;

  Sammanfattning : Royer motiverade, som hon själv sade, sin vilja att översätta Darwin med att hon i hans verk såg stöd till sina egna hypoteser. Det skulle visa sig att hennes hypoteser både var såpass kontroversiella att Darwin skulle avsluta samarbetet med Royer, och såpass gångbara att de säkrade hennes ställning som fransk vetenskapskvinna och darwinexpert i artonhundratalets Frankrike. LÄS MER

 4. 4. Konkretisering av kunskap : En komparativ analys av visuella inslag i fyra läroböcker för ämnet biologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Farzad Bahrami; [2017]
  Nyckelord :biologiämnets didaktik; läromedelsanalys; bildanalys; genetik;

  Sammanfattning : Kunskaper i genetik är viktiga ur både ekonomiska och vardagliga perspektiv. I skolan lyfts denna kunskap främst ur läroböcker, med andra ord får läroboken en central roll för vad som lärs ut. LÄS MER

 5. 5. Att förstå texters innehåll : - En litteraturstudie om lärare och elevers didaktiska strategier för läsförståelse.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sara Gustavsson; Hanna Ljungkvist; [2017]
  Nyckelord :reading comprehension; Läsförståelse; strategier; undervisning;

  Sammanfattning : För att ta del av information i dagens samhälle krävs förmågan att förstå texters innehåll. Läsförståelse undervisas genom didaktiska strategier i skolan för att elever ska förstå och tolka texter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet tolka.

Din email-adress: