Sökning: "violence"

Visar resultat 1 - 5 av 1656 uppsatser innehållade ordet violence.

 1. 1. Våldets påverkan på vårdkvalitet på akutmottagningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :John Björkehed; Tobias Dotevall; [2017-02-13]
  Nyckelord :Vårdkvalitet; akutmottagning; arbetsplatsvåld; våldets konsekvenser;

  Sammanfattning : Samtliga patienter har rätt till god vård, vilket enligt Socialstyrelsens indikationer för godvård innefattar att den är patientfokuserad, kunskapsbaserad, effektiv, säker, jämlik och attden ges i rimlig tid, vilket överensstämmer med Världshälsoorganisationens (WHO)definition av vårdkvalitet. Med andra ord har samtliga patienter rätt till vård av hög kvalitet. LÄS MER

 2. 2. Från skärm till perception : En studie om påverkan. Relationen mellan nyhetsvåld och oro bland studenter på Jönköping University.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonathan Yngfors; Fredrik Sandkvist; [2017]
  Nyckelord :Kultivationsteorin; nyhetsvåld; oro; misstro;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker relationen mellan konsumtion av nyheter och oro för våldsbrott i Jönköping. Vi utgår från kultivationsteorin som undersöker de långsiktiga effekterna av tv-tittande och som påstår att ju mer tid människor tittar på tv ju mer tenderar dessa att tro på den realitet som porträtteras i tv. LÄS MER

 3. 3. Våld i sjuksköterskors vardag : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Josefine Gidlund; Alexandra Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; upplevelse; akutmottagning; arbetsrelaterat våld.;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Hot och våld mot sjuksköterskor förekommer på akutmottagningar världen över. Anställda inom hälso- och sjukvård är i stor omfattning utsatta för detta och den yrkeskategori som i högst grad blir drabbade är sjuksköterskor. LÄS MER

 4. 4. Could democracy be a trigger for conflict? : The case of democratic violence in Liberia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Madeleine Fagerström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to prove the hypothesis that liberal democracy could trigger conflict when implemented to a post-conflict country. During the last decades there has been a debate regarding whether the implementation of liberal peacebuilding and liberal democracy is a mean for peace or a mean for conflict. LÄS MER

 5. 5. “You can choose your friends, but not your neighbours” : A field study of the informal practice of restorative justice and its ties to community resilience in rural communities in Nakuru County, Kenya

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Ebba Berggrund; [2017]
  Nyckelord :restorative justice; community resilience; ADR; Kenya; culture of silence;

  Sammanfattning : The justice system in the east-African country Kenya has long been subject to severe corruption and lengthy bureaucracy.  Both historical and current injustices have been left unattended and unaddressed, obstructing community resilience. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet violence.

Din email-adress: