Sökning: "violence"

Visar resultat 1 - 5 av 1924 uppsatser innehållade ordet violence.

 1. 1. Autonomous Weapons – the “Kalashnikovs” of Tomorrow? An Analysis of the Meetings of Experts on Lethal Autonomous Weapons Systems within the framework of the United Nations' Convention on Certain Conventional Weapons

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Weronika Alexandra Perlinski; [2018-02-09]
  Nyckelord :Global Studies; Warfare; Human Rights; International Relations;

  Sammanfattning : After the invention of gunpowder and the development of nuclear weapons, the world faces a thirdrevolution in warfare: lethal autonomous weapons systems (LAWS). Since 2014, states, scientistsand civil society activist have been discussing the risks of such systems and possibilities to regulatethem within the framework of the United Nations’ Convention on Certain Conventional Weapons(CCW). LÄS MER

 2. 2. Den utländska skölden – En kvalitativ intervjustudie om kvinnliga frilansjournalister i Mexiko

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Axelsson; [2018-02-08]
  Nyckelord :Mexico; journalism; freelancer; females; feminism; genus; intersectionality; selfcensorship; sexual harassment; ideals.;

  Sammanfattning : Titel: Den utländska skölden – En kvalitativ intervjustudie om kvinnliga frilansjournalisters iMexikos yrkeserfarenheterAuthor: Lisa AxelssonTutor: Gabriella SandstigNumber of pages: 51Number of words: 24 215Course: Bachelor thesis, JournalismPeriod: Fall 2017University: Dept. of Journalism, Media and Communication, Unviersity of GothenburgPurpose/Aim: The aim of the study is to map and analyze the working conditions, limitations andpossiblities for female freelance journalists in Mexico. LÄS MER

 3. 3. ATT FÖRSÖKA STYRA STRÖMMEN - Hur de nationella brottsförebyggande programmen försöker styra civilsamhället genom normativitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Leo Welther; [2018-02-07]
  Nyckelord :Crime prevention; Normativity; Tillsammans mot brott; Governmentality; Critical Discourse Analysis;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine and compare how two national crime prevention programspublished in Sweden describe how individual citizens can contribute to preventing crime andrelate to aspects of normativity, norm breaching behaviour and informal control. This studyexamines this through the following questions:• How has the description of crime prevention by individual citizens developed betweenthe two programs?• What form does the discourse of normativity in individual crime prevention take in thetwo programs?• How can the delegation of crime prevention to the civil society be understood as a wayto exercise power and governing?• How can the national crime prevention programs’ description of how civil societyshould prevent crime form risks for individuals as well as the democratic society?This is a qualitative study using Norman Fairclough’s Critical Discourse Analysis as method. LÄS MER

 4. 4. KONSEKVENSER AV ARBETSRELATERAT VÅLD MOT SJUKSKÖTERSKOR.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Hellström; Gabriella Ottosson; [2018-01-25]
  Nyckelord :arbetsrelaterat våld; konsekvenser; somatisk vårdavdelning; sjuksköterskans hälsa; vårdrelation;

  Sammanfattning : Arbetsrelaterat våld är ett vanligt förekommande problem inom sjukvården och innefattarsåväl verbalt som fysiskt våld i olika grad. Sjuksköterskan är en särskilt utsatt yrkesgruppmed mycket nära kontakt med patienten. LÄS MER

 5. 5. Dangerous elections : A study on electoral violence and clientelism

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Erik Forsberg; [2018]
  Nyckelord :Clientelism; election; violence; institution; elections; institutions; patronage; clients; conflict; institution; vote; peace; Africa; sub-Saharan; democracy; democratization; quantitative;

  Sammanfattning : Why do some elections spark violence whilst others do not? That is a question that has gained increased interest from scholars during the last few years. However, because of the field’s relative novelty, and despite the vast literature on democratization and civil war, it is still a question that is not fully comprehended. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet violence.

Din email-adress: