Sökning: "violence"

Visar resultat 1 - 5 av 1779 uppsatser innehållade ordet violence.

 1. 1. Intersectionality and the Vulnerability of Irregular Migrant Women to Sexual Assault: the Journey and Arrival to the U.S./Mexico Border

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Laura Marie Clark; [2017-08-09]
  Nyckelord :intersectionality; irregular migration; U.S. Mexico border; migrant women; sexual assault; militarization;

  Sammanfattning : This research looks at the sexual assault of irregular migrant women on the journey and arrival to the United States/Mexico border from an intersectional perspective. It aims to analyze this topic through understanding cultural issues and changes at the border which have fomented abuse of migrants’ human rights, and combines the academic research with data regarding irregular migration, militarization of the border, and gender statistics. LÄS MER

 2. 2. Kännetecken på att barn bevittnat våld i parrelationer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexandra Castegren; Janina Olofsson; [2017-06-30]
  Nyckelord :Intimate partner violence; Domestic violence; Child behavior; Children; Witness;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i parrelationer är vanligt förekommande och i hälften av fallen är barninvolverade genom att bevittna våldet vilket innebär ett lidande. Barns utveckling påverkas avflera behov vilka behöver tillgodoses för att barnen ska kunna utvecklas i en positiv riktning,det är barnets vårdnadshavare och samhället uppgift att tillgodose behoven. LÄS MER

 3. 3. On agents of power and support: Case studies regarding NGO and State institution discourses on intimate partner violence in the context of LGBT identities

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Thomas Wilkinson; [2017-06-27]
  Nyckelord :LGBT; intimate partner violence; queer methodology; normativity;

  Sammanfattning : The topic of intimate partner violence in contemporary discourse offers theoretical discussions, suggestions for policy reform, and movements for activism across many fields in the current context. However, it appears that LGBT perspectives are often ignored in such discussions. LÄS MER

 4. 4. Father groups in Burkina Faso – towards changed behaviors and a reconstruction of masculinities?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andrea Hallberg; [2017-06-22]
  Nyckelord :Africa; Burkina Faso; Nakamtenga; Yennenga Progress; father groups; fatherhood; family life; masculinities; gender roles;

  Sammanfattning : Introduction: The importance of the involvement of men when it comes to increasing quality of life for women and children as well as for men themselves are evident, and has been shown repeatedly in academic research. Women globally are the ones responsible for children and household. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans utsatthet av hot och våld i den psykiatriska heldygnsvården – en kvalitativ studie

  Magister-uppsats,

  Författare :Hermela Melke; Margarita Westersund; [2017-06-14]
  Nyckelord :Sjuksköterskors upplevelser; hot; våld; psykiatrisk heldygnsvård; psykos; beroende; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Assaults on nurses within the psychiatric care is a global problem. Threats and violence constitute a health hazard for both personal and patients. Studies show that nurses feel badly as a result after they have been exposed to threats and violence in their work. Studies show even that they may suffer by fear, anxiety, insomnia etc. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet violence.

Din email-adress: