Sökning: "violence"

Visar resultat 1 - 5 av 1627 uppsatser innehållade ordet violence.

 1. 1. Våldets påverkan på vårdkvalitet på akutmottagningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :John Björkehed; Tobias Dotevall; [2017-02-13]
  Nyckelord :Vårdkvalitet; akutmottagning; arbetsplatsvåld; våldets konsekvenser;

  Sammanfattning : Samtliga patienter har rätt till god vård, vilket enligt Socialstyrelsens indikationer för godvård innefattar att den är patientfokuserad, kunskapsbaserad, effektiv, säker, jämlik och attden ges i rimlig tid, vilket överensstämmer med Världshälsoorganisationens (WHO)definition av vårdkvalitet. Med andra ord har samtliga patienter rätt till vård av hög kvalitet. LÄS MER

 2. 2. Could democracy be a trigger for conflict? : The case of democratic violence in Liberia

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Madeleine Fagerström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to prove the hypothesis that liberal democracy could trigger conflict when implemented to a post-conflict country. During the last decades there has been a debate regarding whether the implementation of liberal peacebuilding and liberal democracy is a mean for peace or a mean for conflict. LÄS MER

 3. 3. “You can choose your friends, but not your neighbours” : A field study of the informal practice of restorative justice and its ties to community resilience in rural communities in Nakuru County, Kenya

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Ebba Berggrund; [2017]
  Nyckelord :restorative justice; community resilience; ADR; Kenya; culture of silence;

  Sammanfattning : The justice system in the east-African country Kenya has long been subject to severe corruption and lengthy bureaucracy.  Both historical and current injustices have been left unattended and unaddressed, obstructing community resilience. LÄS MER

 4. 4. Socialt arbete med våldsutövare: En studie om socialarbetares upplevelser av arbetet med våldsutövande män i parrelationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Adela Durakovic; Fatimah Ayyad; [2017]
  Nyckelord :Våld i nära relation; Mäns våld; Couple violence; Goffman; Hochschild; Genusteori.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore how social workers experience of working with men with a violent behaviour towards their partners in heterosexual relationships. We also aim to gain a deeper understanding of the emotional factors that affect the professional meeting. LÄS MER

 5. 5. Att lyssna, bry sig och låta kvinnan prata : En intervjustudie om mötet med den våldsutsatta kvinnan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Johan Lundström; Stina Larsson; Maja Bahlmann; [2017]
  Nyckelord :Intimate Partner Violence; Våldsutsatta Kvinnor; Vårdpersonal; Sjuksköterska; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett utbrett problem som sträcker sig över alla geografiska områden och samhällsklasser. Vårdpersonal har goda förutsättningar att känna igen signaler och ta upp frågan, men empiriska bevis tyder på att de är ovilliga eller saknar kunskap att ta upp den. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet violence.

Din email-adress: