Sökning: "violence"

Visar resultat 1 - 5 av 1813 uppsatser innehållade ordet violence.

 1. 1. Höras i media? Leg, tack! En kvantitativ innehållsanalys av representationen av ungdomar i Sveriges fem största tidningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Michaela Karlén; Lovisa Olsson; Shadi Rostamzadeh; [2017-10-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractThis study is a media analysis of the representation of adolescents in Swedish news media, undertaken during the spring 2017.Theories about diversity and representation state that the media should reflect different groups of the society. As one of these groups young people have a right to be represented in the media. LÄS MER

 2. 2. The Establishment of Fast-Track and User Friendly Courts in Kabwe and Lusaka to Fight Gender-Based Violence Cases Ambitions, development, and practice (Minor Field Study)

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elena Lakso Tesáková; [2017-10-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study gives a critical description of the establishment and functioning of the fast-track and user-friendly courts to fight gender-based violence cases in Zambia. The two courts were opened as pilot projects in January (Kabwe) and March (Lusaka) 2016 after four years of preparation and study visits by Zambian legal experts in countries around the world. LÄS MER

 3. 3. Intersectionality and the Vulnerability of Irregular Migrant Women to Sexual Assault: the Journey and Arrival to the U.S./Mexico Border

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Laura Marie Clark; [2017-08-09]
  Nyckelord :intersectionality; irregular migration; U.S. Mexico border; migrant women; sexual assault; militarization;

  Sammanfattning : This research looks at the sexual assault of irregular migrant women on the journey and arrival to the United States/Mexico border from an intersectional perspective. It aims to analyze this topic through understanding cultural issues and changes at the border which have fomented abuse of migrants’ human rights, and combines the academic research with data regarding irregular migration, militarization of the border, and gender statistics. LÄS MER

 4. 4. Kännetecken på att barn bevittnat våld i parrelationer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexandra Castegren; Janina Olofsson; [2017-06-30]
  Nyckelord :Intimate partner violence; Domestic violence; Child behavior; Children; Witness;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i parrelationer är vanligt förekommande och i hälften av fallen är barninvolverade genom att bevittna våldet vilket innebär ett lidande. Barns utveckling påverkas avflera behov vilka behöver tillgodoses för att barnen ska kunna utvecklas i en positiv riktning,det är barnets vårdnadshavare och samhället uppgift att tillgodose behoven. LÄS MER

 5. 5. On agents of power and support: Case studies regarding NGO and State institution discourses on intimate partner violence in the context of LGBT identities

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Thomas Wilkinson; [2017-06-27]
  Nyckelord :LGBT; intimate partner violence; queer methodology; normativity;

  Sammanfattning : The topic of intimate partner violence in contemporary discourse offers theoretical discussions, suggestions for policy reform, and movements for activism across many fields in the current context. However, it appears that LGBT perspectives are often ignored in such discussions. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet violence.

Din email-adress: