Sökning: "violence"

Visar resultat 1 - 5 av 1731 uppsatser innehållade ordet violence.

 1. 1. Father groups in Burkina Faso – towards changed behaviors and a reconstruction of masculinities?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andrea Hallberg; [2017-06-22]
  Nyckelord :Africa; Burkina Faso; Nakamtenga; Yennenga Progress; father groups; fatherhood; family life; masculinities; gender roles;

  Sammanfattning : Introduction: The importance of the involvement of men when it comes to increasing quality of life for women and children as well as for men themselves are evident, and has been shown repeatedly in academic research. Women globally are the ones responsible for children and household. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans utsatthet av hot och våld i den psykiatriska heldygnsvården – en kvalitativ studie

  Magister-uppsats,

  Författare :Hermela Melke; Margarita Westersund; [2017-06-14]
  Nyckelord :Sjuksköterskors upplevelser; hot; våld; psykiatrisk heldygnsvård; psykos; beroende; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Assaults on nurses within the psychiatric care is a global problem. Threats and violence constitute a health hazard for both personal and patients. Studies show that nurses feel badly as a result after they have been exposed to threats and violence in their work. Studies show even that they may suffer by fear, anxiety, insomnia etc. LÄS MER

 3. 3. Våldets påverkan på vårdkvalitet på akutmottagningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :John Björkehed; Tobias Dotevall; [2017-02-13]
  Nyckelord :Vårdkvalitet; akutmottagning; arbetsplatsvåld; våldets konsekvenser;

  Sammanfattning : Samtliga patienter har rätt till god vård, vilket enligt Socialstyrelsens indikationer för godvård innefattar att den är patientfokuserad, kunskapsbaserad, effektiv, säker, jämlik och attden ges i rimlig tid, vilket överensstämmer med Världshälsoorganisationens (WHO)definition av vårdkvalitet. Med andra ord har samtliga patienter rätt till vård av hög kvalitet. LÄS MER

 4. 4. Från skärm till perception : En studie om påverkan. Relationen mellan nyhetsvåld och oro bland studenter på Jönköping University.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonathan Yngfors; Fredrik Sandkvist; [2017]
  Nyckelord :Kultivationsteorin; nyhetsvåld; oro; misstro;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker relationen mellan konsumtion av nyheter och oro för våldsbrott i Jönköping. Vi utgår från kultivationsteorin som undersöker de långsiktiga effekterna av tv-tittande och som påstår att ju mer tid människor tittar på tv ju mer tenderar dessa att tro på den realitet som porträtteras i tv. LÄS MER

 5. 5. A Communication Analysis for UNICEF Lebanon - A media landscape of Lebanon, media consumption habits of Syrian refugees and potential C4D interventions to promote social inclusion and child/youth protection for Syrian children and youths in Lebanon

  Master-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Yee-Yin Yap; Abigail Leffler; [2017]
  Nyckelord :Bullying; C4D interventions; child protection inclusion; children youth; communication channels; digital media; early marriage; gender-based violence; interpersonal communication channels; Lebanon; media channels; media consumption habits; media landscape; public service; refugees; sectarianism; sexual harassment; social communication; Syrian refugees; traditional media; UNICEF Lebanon.;

  Sammanfattning : The objective of this study is to put forward informed C4D recommendations to help organizations like UNICEF combat the situation for Syrian refugee children and youths in Lebanon, who through displacement and resettling into the complex Lebanese socio-political landscape may be at risk of becoming a lost generation. This paper focuses on the prevention and elimination of actions such as bullying, sexual harassment, gender-based violence, and early marriage. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet violence.

Din email-adress: