Sökning: "form"

Visar resultat 1 - 5 av 21887 uppsatser innehållade ordet form.

 1. 1. Läsande familjer – en studie av fyra familjers läsvanor

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Karin Danhage; [2017-11-10]
  Nyckelord :Family; literacy; sociokulturell teori; läsvanor; interaktion;

  Sammanfattning : Mötet med text och läsningen i hemmet går under begreppet family literacy. Innebörden i begreppet family literacy är att människan redan som barn socialiseras in i textens värld främst genom familj, vänner och övriga närstående. Denna socialisering sker genom olikaliteracyaktiviteter som i regel startar när barnen är bebisar. LÄS MER

 2. 2. Att undervisa i ämnet svenska för elever med annat modersmål – en kvalitativ studie om vilka undervisningsmetoder som lärare anser vara framgångsrika för elevers andraspråksutveckling.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Annika Kindbom; [2017-11-10]
  Nyckelord :andraspråksinlärning; andraspråksundervisning; svenska som andraspråk; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : I dagens klassrum möter lärare elever med många olika modersmål. Dessa elever undervisas dagligen på sitt andraspråk och har därmed andra förutsättningar att nå kunskapsmålen än elever som har med sig svenska språket hemifrån. LÄS MER

 3. 3. The Sharing Economy - A Vehicle for Innovation or a Source for More Regulation? A comparative case study on the European Commission versus France and the Netherlands

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Bo Dohmen; [2017-11-08]
  Nyckelord :sharing economy; innovation; regulation; policy-making; tensions; European Union; EU; France; the Netherlands;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the policy-challenges in the sharing economy in relation to innovation and regulatory principles in the European Union. It is a qualitative thesis that takes the form of a comparative case study, comparing the European Commission on a supranational level with France and the Netherlands on national level, as two Member States of the EU. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsresultaten i den svenska skolan - med tillämpning på Göteborgs kommun.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Christina Larsson; [2017-11-08]
  Nyckelord :Skolreform; kunskapsresultat; skolsystemförändringar; åtgärder; påverkande faktorer; skolutveckling; likvärdighet; kunskapsklyftor; svenska skolan; Göteborgs kommun. Large-Scale Reform; Capacity Building; School System Reform; School System Improvement;

  Sammanfattning : Studien syftar till att klarlägga det skolpolitiska arbete som nu utförs för att hantera de försämrade skolresultaten. Med utgångspunkt i en beskrivning och analys av kunskapsresultaten går studien vidare i möjliga påverkande faktorer för att landa i åtgärder för att höja resultaten. LÄS MER

 5. 5. Lärares betygssättningspraktik. En kvalitativ intervjustudie om lärares olika tillvägagångssätt vid betygssättning av elevers kunskaper i matematik på mellanstadiet.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Caroline Korpe Larsson; [2017-11-08]
  Nyckelord :betygssättning; bedömning. strategier; tillvägagångssätt; lärare; betyg; matematik; likvärdighet; mellanstadiet;

  Sammanfattning : Studien undersöker lärares tillvägagångssätt vid betygssättningen av elevers kunskaper i matematik i årskurs 6. Syftet med studien är att undersöka lärares beskrivningar av sin betygssättning och synliggöra de uppfattningar som finns bland lärare som arbetar på samma skola. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet form.

Din email-adress: