Sökning: "form"

Visar resultat 1 - 5 av 25999 uppsatser innehållade ordet form.

 1. 1. Nya uttrycksmedel för kontrabas

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Daniel Purk; [2017-09-22]
  Nyckelord :jazz; improvisation; breaking patterns; double bass; chords; rhythm; melody; new expressions;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och demonstrera olika tekniker som man som kontrabasist kan använda sig av för att bredda sin förmåga att kompa och därmed bredda formen för basspel. Studien är uteslutande inriktad på på pizzicato spel och den undersöker hur man kan spela ackord på kontrabas. LÄS MER

 2. 2. Muntlig interaktion - förutsättning för språkinlärning och språkanvändning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Dijana Baca; [2017-09-18]
  Nyckelord :Muntlig interaktion; sfi; tala; samtal; grupparbete; deltagarinitiativ; längre turer; språklig förhandling; stöttning;

  Sammanfattning : Studien undersöker muntlig interaktion hos fem deltagare i olika aktiviteter i sfi-undervisningen och deltagarnas syn på muntlig interaktion gällande språkinlärning och språkanvändning. Jag har valt deltagande observation med videoinspelningar och intervju som metod för att besvara mina frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Crowdfunding Social Entrepreneurship; The Influential Factors in Crowdfunding Success for Social Entrepreneurs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anna Nyberg; Malin Åberg; [2017-09-15]
  Nyckelord :Social entrepreneurship; Crowdfunding; Reward-based crowdfunding; Success factors;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 4. 4. Enterprise Architecture Implementation A qualitative study in opportunities and obstacles of EA implementation

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jacqueline Laschitza; Max Undén; [2017-09-15]
  Nyckelord :Enterprise Architecture; Enterprise Architecture implementation; Implementation; Critical Success Factors; Diffusion of innovation;

  Sammanfattning : I dagens allt mer föränderliga miljö behöver företag snabbt förnya och anpassa sig för attbibehålla konkurrenskraft och kunna fånga nya affärsmöjligheter. Enterprise Arkitektur (EA)är ett växande tillvägagångssätt, vilket lovar att tillhandahålla medel för att hantera sådankomplexitet. LÄS MER

 5. 5. Gearing up for innovation; How can a large organization facilitate knowledge transfer within the organization in order to learn from innovation?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Marcus Wahlberg; [2017-09-15]
  Nyckelord :Organizational learning; learning from innovation; knowledge transfer;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet form.

Din email-adress: