Sökning: "form"

Visar resultat 1 - 5 av 23941 uppsatser innehållade ordet form.

 1. 1. Det onödiga patientlidandet – brister i sjuksköterskans arbetsförhållanden och dess konsekvenser för omvårdnadens kvalité

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna-Karin Sjöberg; Jenny Oskarsson; [2017-03-22]
  Nyckelord :Arbetsförhållanden; Omvårdnadens kvalité; Patientsäkerhet; Vårdskador; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2015 drabbades nästan var tionde patient av en vårdskada i Sverige. Sjuksköterskan har som uppgift att ge patientsäker och god omvårdnad. Vårdens kvalité styrs delvis av dess struktur och vilka resurser sjukvården har att tillgå. För att sjuksköterskan ska kunna leva upp till sin roll krävs vissa förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. Student departure from teacher education A study of compulsory school teacher education programmes in Gothenburg University

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Aivi Toompalu; [2017-03-07]
  Nyckelord :Teacher education; student departure; study break; transfer; grounded theory;

  Sammanfattning : Aim: Utilizing the information that Gothenburg University (GU) has about the cohort of students in compulsory school TE programmes that started their studies in autumn 2011, this current research aims to explore the possible emerging patterns regarding students’ decision to depart from their studies.Theory: As a data-driven research, the theoretical basis of this study lies on grounded theory (Glaser & Strauss, 2008) aiming to describe the phenomenon of student departure through the information that students have given to GU regarding their decision to leave. LÄS MER

 3. 3. Motivationsfaktorer - Konsult eller anställd, har det någon betydelse?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Charlotte Johansson; Emilia Clarholm; [2017-03-02]
  Nyckelord :Motivation; job satisfaction; Self Determination Theory;

  Sammanfattning : Background: Motivation and job satisfaction have been popular research topics in previousliterature, which has resulted in multiple motivation theories such as Maslow and Herzbergs'stheory. However we base this study on Richard M. Ryan and Edward L. LÄS MER

 4. 4. Att leda framtidens arbetskraft En kvalitativ studie av ledarskapets inflytande på medarbetares arbetsengagemang och motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Zarah Caraan; [2017-02-28]
  Nyckelord :Leadership; Management; employee engagement; motivation; management perception;

  Sammanfattning : “The majority of the Swedish workforce is currently disengaged from their job roles, resultingnot only in huge financial losses for companies and organisation, but also results in a lesseffective and more detached workforce (Gallup, 2013a). With the competition rising of onelarge generation leaving the workplace and a smaller generation joining to the workplace, it iscrucial for organisations to learn how to adapt to and attract ‘generation Y’. LÄS MER

 5. 5. Corporate Social Responsibility Hela företagets ansvar? En fallstudie om medarbetarnas delaktighet i CSR-arbetet hos ÖrebroBostäder AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Janna-Marie Landälv Emelie Andersdotter; [2017-02-28]
  Nyckelord :CSR; Participation; Employee; Internal strategies;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to describe and analyse the employees involvement in CSR workfrom an employee perspective. In the public eye a company's CSR work will become emptywords if the employees do not also become an informal external source of communication. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet form.

Din email-adress: