Sökning: "form"

Visar resultat 1 - 5 av 24215 uppsatser innehållade ordet form.

 1. 1. Språkbarriärer i samband med röntgenundersökningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Tejashavi Patel; Marcos Gordón; [2017-05-19]
  Nyckelord :Kommunikation; röntgensjuksköterska; patient; multikulturell; språkbarriärer; språksvårigheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens sjukvård träffar vi ofta utländska patienter som inte behärskar det svenska språket, dessa patienter kan även komma från en annan kultur och ha en annan syn på vården än vad de flesta har i Sverige. Syfte: Undersöka och belysa språkbarriärer som kan uppkomma i mötet mellan röntgensjuksköterskor och patienter som inte behärskar det svenska språket, samt peka på möjligheter för att förbättra kommunikationen dem emellan. LÄS MER

 2. 2. The United Kingdom’s Security of Gas Supply Post Brexit: Comparing the Legal Aspects of Potential Options

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Andreasson; [2017-04-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis examines the United Kingdom’s security of gas supply post-Brexit. The United Kingdom’s main energy source is gas, which is either imported from continental Europe and Norway, or shipped, in the form of liquefied natural gas from around the world. LÄS MER

 3. 3. Rättssäkerhet - en asylprocessuell illusion? Om rättssäkerhet i förhållande till subjektiv påverkan vid trovärdighetsbedömningar.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erika Örtengren; [2017-04-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att undersöka huruvida bevisvärderingen i asylprocessen i form av trovärdighetsbedömningar av flyktingars asylberättelser, är ett rättssäkert bevisvärderingsinstrument. Undersökningen har kretsat runt en tes om att trovärdighetsbedömningarna saknar teoretiska instrument för styrning i tillräcklig utsträckning, och att vissa psykologiska felkällor, i form av subjektiv påverkan hos beslutsfattare och asylsökande, därför inverkar på besluten i så stor omfattning att de i slutändan är bristfälliga mot bakgrund av rättssäkerheten. LÄS MER

 4. 4. Muntlig förhandling i förvaltningsprocessen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Milad Samadi; [2017-03-31]
  Nyckelord :Processrätt;

  Sammanfattning : Denna examensuppsats i juridik handlar om effekterna av muntlig förhandling inom förvaltningsprocessen. Där alla domar under år 2015 från förvaltningsrätten i Göteborg inom måltyperna Socialförsäkringsbalken, Socialtjänstlagen och Skattemål undersöks med en empirisk metod beträffande handläggningsform, förekomst av juridiskt skolade ombud och utfall. LÄS MER

 5. 5. Framtidsfullmakter. Rättssäkerheten ur framtidsfullmaktsgivarens perspektiv.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anton Jägerholt; [2017-03-27]
  Nyckelord :Familjerätt; Socialrätt; Avtalsrätt;

  Sammanfattning : Samma dag som denna uppsats färdigställdes beslutade regeringen att till riksdagen överlämna prop. 2016/17:30 Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna, där en lag om framtidsfullmakter föreslås träda i kraft den 1 juli 2017. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet form.

Din email-adress: