Sökning: "återbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet återbruk.

 1. 1. Från sopberg till återbruk : Omvärldsanalys av återbruk i Sverige kombinerat med undersökning av återbruksgallerian ReTuna som är ett uttryck för återbruksverksamhet.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sara Wadii; Sarah Poser; [2017]
  Nyckelord :Innovation; kreativitet; kund; återbruk; cirkulär ekonomi; samhällsbehov; miljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Från sopberg till återbruk Nivå: Kandidatuppsats i innovationsteknik, 15hp Författare: Sara Wadii 1991-03-04, Sarah Poser 1988-03-16 Handledare: Loe Önnered Examinator: Tomas Backström Datum: Mars 2017 Syfte: Syftet med denna uppsats är att få fram olika exempel på återbruksverksamhet och kartlägga framgångsfaktorer som går att applicera i en kommun eller stad. Detta görs genom att undersöka hur återbruk används inom olika verksamheter, kommuner och städer i olika delar av Sverige. LÄS MER

 2. 2. Av det som betyder något

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Lina Lygneroth; [2016-08-19]
  Nyckelord :konsthantverk; keramik; form; organisk; taktilitet; struktur; arv; återbruk; skönhet; konst;

  Sammanfattning : Av det hittade, det ärvda, det till mig givna. Skrot skräp och udda ting. Av ting som är så oändligt värdefulla. De är bärare av spår från människor som tillverkat och brukat, spår från miljöerna de befunnit sig i. LÄS MER

 3. 3. Cirkulär ekonomi & Avfallshantering

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Pontus Helm; [2016]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; avfallshantering; återbruk; enabling conditions; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Today's economy is unsustainable as it leads to the over consumption of raw materials and other resources. The circular economy is an idea for an economy based on circular principles. One of the key principles is that society must work to reach higher up the waste hierarchy, and prosecution of recycling and waste prevention. LÄS MER

 4. 4. AB Småland : En undersökning om kanaler för återbruk åt AB Småland samt möjligheter med miljömärkningar för kommersiell handel.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktutveckling

  Författare :Johanna Carrass; Madelen Nordborg; [2016]
  Nyckelord :Sustainable consumption; reuse; sustainability; sustainable society; environment; circular economy and marketing; Hållbar konsumtion; återbruk; marknadsföring; affärsmodell; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Sustainable development has for a long time been a much spoken topic worldwide and so in Sweden. Sustainable development is about creating a social economic and cultural development and to ensure human well-being in balance with the earth´s ecological system. Nowadays sustainable consumption is also a much spoken topic. LÄS MER

 5. 5. Att brodera är ett verb : Betraktelser ur ett nålsöga

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Ellen Skafvenstedt; [2016]
  Nyckelord :Textile; textile art; trash; trash art; embroidery; to embroider; appliqué; patchwork; quilting; re-make; re-use; ready-made; installation; sculpture; verb; process; acting; Textil; textilkonst; skräp; skräpkonst; återbruk; återanvända; broderi; applikationsbroderi; applikation; lapptäcke; lappteknik; att göra; görande; process; verb; material; bearbetning; transformation; installation; rumslig gestaltning; skulptur; färgkoordinerat; konst;

  Sammanfattning : Under projektet ”Att brodera är ett verb –Betraktelser ur ett nålsöga” har jag använt applikationsbroderi som teknik för att transformera och bearbeta material från min omgivning. Jag har sorterat alla material efter färgcirkeln och skapat rutor som jag satt ihop till ett abstraherat lapptäcke. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet återbruk.

Din email-adress: