Sökning: "återbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet återbruk.

 1. 1. Återbrukade byggkomponenter : en del av framtidens byggmarknad?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Erika Renström; [2017]
  Nyckelord :Återbruk; byggkomponenter;

  Sammanfattning : Byggsektorn genererar årligen mängder med avfall och i Sverige är det bortsett från gruvindustrin den bransch som genererar mest avfall. I Sveriges avfallsplan finns bygg- och rivningsavfall utpekat som ett prioriterat område. LÄS MER

 2. 2. Delningsekonomins vinster - hur bör kollaborativa verksamheter utvärderas?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Tove Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Sharing initiatives; Collaborative production; Collaborative consumption; Sharing economy; Lunds kommun; Utvärderingsindikatorer; Återbruk; Kollaborativa verksamheter; Delningsekonomi; Re-use Evaluation indicators; FixaTill; Mistra REES; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : During the last decade, a new type of economy has emerged: the sharing economy. Sharing no longer occurs among the closest circle of acquaintances but between strangers, using underutilized resources among one another. This have led to a rise of collaborative initiatives. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av det mobila Återbruket i VafabMiljö-regionen : Undersökning av systemets utveckling över tid samt förslag på framtida förbättringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Maja Fjell; [2017]
  Nyckelord :Waste management; European waste hierarchy; Mobile-recycle centre; recycling; VafabMiljö; Avfallshantering; avfallstrappan; mobilt Återbruk; återvinning; VafabMiljö;

  Sammanfattning : I dagsläget står VafabMiljö inför en utveckling av sin verksamhet för att i framtiden kunna nå högre upp i avfallstrappan. För att få en bättre och mer miljösäker avfallshantering i regionen har VafabMiljö påbörjat arbetet med att ta fram en ny avfallsplan. LÄS MER

 4. 4. Från sopberg till återbruk : Omvärldsanalys av återbruk i Sverige kombinerat med undersökning av återbruksgallerian ReTuna som är ett uttryck för återbruksverksamhet.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sara Wadii; Sarah Poser; [2017]
  Nyckelord :Innovation; kreativitet; kund; återbruk; cirkulär ekonomi; samhällsbehov; miljö;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Från sopberg till återbruk Nivå: Kandidatuppsats i innovationsteknik, 15hp Författare: Sara Wadii 1991-03-04, Sarah Poser 1988-03-16 Handledare: Loe Önnered Examinator: Tomas Backström Datum: Mars 2017 Syfte: Syftet med denna uppsats är att få fram olika exempel på återbruksverksamhet och kartlägga framgångsfaktorer som går att applicera i en kommun eller stad. Detta görs genom att undersöka hur återbruk används inom olika verksamheter, kommuner och städer i olika delar av Sverige. LÄS MER

 5. 5. Återbrukssystem för möbler i kommunal sektor - hinder och möjligheter för cirkulära lösningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Antonia Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Återbrukssystem; Återbruk; Återbruk av Möbler; Kontorsmöbler; Återbruk i offentlig sektor; Återbruk i kommunal sektor; Cirkulär ekonomi; Re-use system; Re-use of furniture; Recycling of furniture; Mistra REES; Off2off; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : With today’s consumption trends it has become important to use resources more efficient and work towards a more circular economy. Municipalities may do so by using a re-use system for furniture, which means that they can mediate their furniture via an IT software and re-use them within the organization. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet återbruk.

Din email-adress: