Sökning: "återbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet återbruk.

 1. 1. Släng utan slit: En socialantropologisk studie om uppfattningar och attityder kring återbruk och redesign i kontorsmiljöer inom Göteborgs Stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Karin Kindblom; [2017-05-29]
  Nyckelord :möbler; återbruk; redesign; fysisk miljö; kontorsmiljö; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur anställda inom Göteborgs Stad upplever den fysiska miljö de arbetar i och hur de upplever ny respektive återbrukad inredning. Med utgångspunkten att konsumtion som den fungerar i urbana miljöer idag är ohållbar är ambitionen att öka förståelse för hur de anställda ser på att använda återbrukade material på sin arbetsplats. LÄS MER

 2. 2. Återbrukade byggkomponenter : en del av framtidens byggmarknad?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Erika Renström; [2017]
  Nyckelord :Återbruk; byggkomponenter;

  Sammanfattning : Byggsektorn genererar årligen mängder med avfall och i Sverige är det bortsett från gruvindustrin den bransch som genererar mest avfall. I Sveriges avfallsplan finns bygg- och rivningsavfall utpekat som ett prioriterat område. LÄS MER

 3. 3. Återbrukssystem för möbler i kommunal sektor - hinder och möjligheter för cirkulära lösningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Antonia Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Återbrukssystem; Återbruk; Återbruk av Möbler; Kontorsmöbler; Återbruk i offentlig sektor; Återbruk i kommunal sektor; Cirkulär ekonomi; Re-use system; Re-use of furniture; Recycling of furniture; Mistra REES; Off2off; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : With today’s consumption trends it has become important to use resources more efficient and work towards a more circular economy. Municipalities may do so by using a re-use system for furniture, which means that they can mediate their furniture via an IT software and re-use them within the organization. LÄS MER

 4. 4. Sorgeprocessens stöttestenar : ett gestaltningsförslag av element till kyrkogårdar med fokus på återanvänt stenmaterial

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Timmerholm; [2017]
  Nyckelord :gravmaterial; gravstenar; kyrkogårdsgestaltning; återbruk; återvinning;

  Sammanfattning : Runt om på Sveriges begravningsplatser återlämnas varje år ett stort antal gravstenar och annat gravmaterial. Ytterst en liten del av det återlämnade materialet anses vara bevarandevärt, resterande körs iväg och blir till stenkross. LÄS MER

 5. 5. Delningsekonomins vinster - hur bör kollaborativa verksamheter utvärderas?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Tove Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Sharing initiatives; Collaborative production; Collaborative consumption; Sharing economy; Lunds kommun; Utvärderingsindikatorer; Återbruk; Kollaborativa verksamheter; Delningsekonomi; Re-use Evaluation indicators; FixaTill; Mistra REES; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : During the last decade, a new type of economy has emerged: the sharing economy. Sharing no longer occurs among the closest circle of acquaintances but between strangers, using underutilized resources among one another. This have led to a rise of collaborative initiatives. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet återbruk.

Din email-adress: