Sökning: "Martina Vestin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Martina Vestin.

 1. 1. Kritiska aspekter och dess betydelse i en intern varumärkeskampanj : En studie om anställdas attityder för en varumärkeskampanj och dess påverkan

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Martina Karlsson; Susanna Vestin; [2015]
  Nyckelord :Internal branding campaign; customer satisfaction; Swedbank; brand platform; Intern varumärkeskampanj; kritisk aspekt; Swedbank; varumärkesplattform;

  Sammanfattning : Sammanfattning - Abstract Titel: Kritiska aspekter i en intern varumärkeskampanj och betydelsen av demEn studie om anställdas attityder i ett fallföretagFörfattare: Martina Karlsson och Susanna Vestin Handledare: Thomas Michel Institution: Blekinge tekniska högskolaKurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 15 högskolepoäng Syfte: Syftet med denna studie är att analysera och identifiera vilka kritiska aspekter som finns i samband med en intern marknadsförings kampanj. Metod: En kvantitativ enkät kommer användas vars svar kommer testas i en hypotes. LÄS MER

 2. 2. Lek som verktyg för lärande : Pedagogers användande av och syn på lek i en förskola i Kenya

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten; Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Lina Vestin; Martina Söderlund; [2012]
  Nyckelord :lek; pedagog; Kenya; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur pedagoger i Kenya använder lek i sin undervisning samt deras syn på användandet av lek i undervisningen. Vi använde oss av observationer och intervjuer för att få svar på våra frågeställningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Martina Vestin.

Din email-adress: