Sökning: "panel regression"

Visar resultat 1 - 5 av 210 uppsatser innehållade orden panel regression.

 1. 1. Påverkar jämställdhet i läskunnighet den ekonomiska tillväxten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Emma Karlsson; [2018]
  Nyckelord :gender equality; equality; human capital; economic growth; Business and Economics;

  Sammanfattning : The fact that human capital has a positive impact on economic growth has been noted by many scholars who have researched the subject. Gender equality in terms of human capital is a relatively new subject that few researchers have explored. LÄS MER

 2. 2. Jämställdhet i styrelserummet – hjälpande eller stjälpande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Stenberg; Ellen Erstrand; Julia Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Andel kvinnliga styrelseledamöter; Tobins Q; Nasdaq OMX Stockholm; Critical Mass; regressionsanalys; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka sambandet mellan finansiell prestation, mätt som Tobins Q, och andelen kvinnor i styrelsen i svenska börsnoterade bolag. Studien använder sig av en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Författarna har gjort en multipel regressionsanalys och regressionstester i Eviews som baseras på insamlad paneldata. LÄS MER

 3. 3. Gender Equality and CO2-Emissions: A Panel Data Study

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Kajsa Fernström Nåtby; Hannes Rönnerfalk; [2018]
  Nyckelord :Gender Equality; CO2-emissions; Gender Equality Index; Climate Change; Business and Economics;

  Sammanfattning : There is an acute need to combat global warming, of which carbon dioxide (CO2) emissions are the key driver. Climate policy makers so far have assumed that CO2-emissions and gender equality are closely related. LÄS MER

 4. 4. Reference-dependent preferences in the case of Allsvenskan: Outcome uncertainty and live-game attendance

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Hallén; Gustav Johansson; [2018]
  Nyckelord :Reference-dependent preferences; Uncertainty of Outcome Hypothesis; Loss Aversion; Football; Allsvenskan.; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis studies how different preferences for uncertainty affects live game attendance in the Swedish premier football league Allsvenskan. A framework proposed by previous literature concerning this relationship is highlighted. In the presence of reference dependency, two types of preferences is of interest. LÄS MER

 5. 5. Integration av utrikes födda i samhället och i politiken : En empirisk studie av Sveriges kommuner mandatperioderna 1994–2014

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Integration; representation; arbetsmarknadsintegration; utrikesfödda; kommunfullmäktige; kommuner;

  Sammanfattning : By examining if the proportion of foreign born representatives – in Swedish municipal councils – connects to the integration of the same group in society, this paper tests the theoretical notion that it matters who the representatives are. Briefly, the hypothesis is inspired by Anne Phillips’ thought that political interests and priorities can derive from people’s experiences. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet panel regression.

Din email-adress: