Sökning: "Ikonologi"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Ikonologi.

 1. 1. Den farliga kvinnan : En studie i Evas roll som syndamoder inom renässansens konst

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för kulturvetenskaper, KVA

  Författare :Elsa Wedendal; [2016]
  Nyckelord :Eva; renässansen; kristen konst; ikonologi; bildanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska den negativa syn på Eva som präglade renässansens religiösa konst. Allt som oftast verkar konstvetare vara överens om att Evas framställning inom renässanskonsten tycks vara tyngd av främst negativa värden och associationer. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor, män och sex : En studie om populärpressens sexualitetsframställning 1970-1990

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :André Erlandsson; [2016]
  Nyckelord :sexualitet; maskulinitet; femininitet; Veckorevyn; Lektyr;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur den kvinnliga och manliga sexualiteten framställs i två tidskrifter under 20 år, 1970-1990. De valda tidskrifterna är Veckorevyn och Lektyr då de vänder sig till skilda publiker. LÄS MER

 3. 3. I opposition mot traditionen : En konstsociologisk studie om etableringen av Elmgreen & Dragset och upprätthållandet av en avantgarde-position

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Josephine Dahlberg Jigander; [2015]
  Nyckelord :Elmgreen Dragset; The Award; konstvetenskap; konstsociologi; konstfält; avantgarde; konstvärlden; institutionella konstteorin; ikonografi; ikonologi; dadaism; provocerande konst; Biography; Bourdieu; Vilks;

  Sammanfattning : Arbetets syfte har varit att undersöka etableringen av konstnärsduon Elmgreen & Dragset och hur de med konstverket The Award (2014) utmanat den sociala hierarkin i det konstnärliga fältet. Genom Erwin Panofskys analysmodell i ikonologi har arbetet undersökt hur konstverket innefattar en kritisk handling. LÄS MER

 4. 4. Den röda linjen : En psykoanalytisk och feministisk undersökning av Gillian Dysons konstverk Sine

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hannah Pontén; [2015]
  Nyckelord :Gillian Dyson; Sine; Performance; Psykoanalys; Feminism; Röd; Linje; Panofsky; Ikonologi; Ikonografi; Kvinnokroppen; Kvinnliga konstnärer;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras Gillian Dysons performancekonstverk Sine ur ett psykoanalytiskt och feministiskt perspektiv. Upplägget för uppsatsen följer Erwin Panofskys ikonologiska tolkningsmodell för att tydliggöra de olika skikt som står att finna i verket. LÄS MER

 5. 5. Ikoniska bilder : En undersökning om hur historia skapas och uppfattas i bilder som blivit ikoniska för historiska händelser

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Emma Bengtsson; [2014]
  Nyckelord :Bildpedagogik; Panofsky; ikonologi; ikoniska bilder; historieskapande; makt;

  Sammanfattning : Jag har valt att undersöka hur bilder utgör fönster till det förflutna och blir till ett minne av något.  Bilder kan berätta om en historisk händelse, visa hur det gick till och upprätta hur vi ska se på ett skede.  Bilder kan bli en ikon för en händelse. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ikonologi.

Din email-adress: