Sökning: "Programteori"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Programteori.

 1. 1. FRÅN UPPDRAG TILL VERKSAMHET En programteoretisk analys av Skolverkets stödmaterial om särskilt begåvade elever

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ann Skansholm; [2018-04-24]
  Nyckelord :Särskild begåvning; Acceleration; Berikning; Stödmaterial; Kritisk realism; Programteori; Translationsteori; Sensemaking; Policyanalys; Fallstudie; Fokusgrupp;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med studien är att undersöka dels vilka utgångspunkter Skolverket haft i utformandet av ett stödmaterial för undervisning av särskilt begåvade elever, dels hur materialet är uppbyggt och formulerat och dels hur materialet mottas, förstås och översätts i tre personalgrupper på två olika skolor med delvis olika socioekonomisk struktur. Syftet är också att jämföra de tre personalgruppernas mottagande av materialet. LÄS MER

 2. 2. MOTIVATION I ENGELSKA Elever på tre yrkesprogram på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Louise Rönnestad; [2017-08-23]
  Nyckelord :gymnasieskola; engelska; motivation; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet är att undersöka vad som motiverar elever i engelska på tre olika yrkesprogram i gymnasieskolan och hur klasserna i undervisningen arbetar för att påverka motivationen. Tre mer specifika frågeställningar är: 1. LÄS MER

 3. 3. Filosofera sig till språkutveckling En studie om sokratiska samtal som metod för muntlig

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Emma Skoglund; Justyna Berg Sobota; [2017-02-21]
  Nyckelord :sokratiska samtal; muntlig interaktion; sfi; andraspråksutveckling; museilektion; interaktionsmönster;

  Sammanfattning : Vår utgångspunkt med detta examensarbete var att testa en pedagogisk metod som vi tror kan göra att andraspråksinlärare får ökade möjligheter att uttrycka sig muntligt i en samtalsform som liknar det interaktionsmönster som återfinns utanför klassrumsmiljön. Vi har testat metoden sokratiska sam¬tal i tre museilektioner för sfi-studerande på Konstmuseet i Göteborg. LÄS MER

 4. 4. Göteborg kommuns utdelning av broddar till kommunens äldre : Effekten på fallskador till följd av halka på is och snö

  Master-uppsats,

  Författare :Robin Holmberg; [2017]
  Nyckelord :intervention; casual effect; program theory; evaluation; risk; prevention; pedestrian accidents; intervention; kausal effekt; programteori; utvärdering; risk; prevention; fotgängarolyckor;

  Sammanfattning : Inledning: Göteborgs kommun implementerade år 2013 en intervention i form av gratis utdelning av broddar till kommunens äldre befolkning (65+), i ett försök att reducera antalet fall/halkolyckor på is/snö. Syftet med detta papper var att se över om interventionen hade haft en effekt på incidensen av fotgängarolyckor gällande fall/halkskador bland kommunens äldre befolkning. LÄS MER

 5. 5. Återkommande kartläggning av elevers läs- och skrivförmåga - Hur en systematisk kunskapsuppföljning används i en kommun

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Paula Wiktorell; [2016-07-06]
  Nyckelord :programteori; systematisk kunskapsuppföljning; kartläggning; ; läs- och skrivförmåga; läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Syftet med denna studie har varit att undersöka och utvärdera en kommuns användande av en årligt återkommande kunskapsprövning när det gäller elevers kunskaper i läsning och skrivande. Denna systematiska kunskapsuppföljning omfattar alla grundskolans årskurser och inkluderar förutom läsning även matematik och engelska. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Programteori.

Din email-adress: